Hyppää sisältöön
 • Lue ulkoministeriön matkustustiedotteet >

  Matkavakuutus- ja viisumitodistukset (vaatii Virtu-kirjautumisen). Mikäli kirjautuminen ei onnistu ensimmäisellä kerralla, yritä uudelleen, tai kokeile kirjautumista selaimen incognito- eli yksityinen selaaminen -tilassa. Jos sinulla ei ole Virtu-kirjautumista käytössäsi, ota yhteyttä matkavahingot@valtiokonttori.fi niin lähetämme sinulle tarvitsemasi dokumentit.

 • Palvelukuvaus

  Valtion matkavahinkoturva koskee matkoja, joita valtion virkamies tai muu turvan piiriin kuuluva tekee tehtäviensä hoitamista varten ulkomaille. Myös kohdepaikalla samassa taloudessa virkamiehen kanssa vähintään 6 kuukauden ajan asuva perheenjäsen on oikeutettu Valtiokonttorin tarjoamaan matkavahinkoturvaan.

  Turva kattaa myös matkat, jotka virkamatkalla tai lähetettynä ulkomailla oleva tekee varsinaisen kohdemaan ulkopuolelle. Turva on voimassa ilman alueellista rajoitusta koko matkan ajan. Turva koskee siten myös matkaan ajoittuvia lomia ja sen aikana tehtyjä vapaa-ajan matkoja. Turva on toissijainen suhteessa muuhun palvelussuhteeseen perustuvaan lakisääteiseen turvaan.

  Matkahätäpalvelu Falck avustaa Venäjällä matkustavia ja oleskelevia. Soita aina Falckille ennen hoitoon hakeutumista. Useimmissa tapauksissa Falck pystyy antamaan maksusitoumuksia ja suorittamaan maksuja sairaaloille ja lääkäreille Venäjällä. Jos olet joutunut maksamaan hoitosi itse, hae korvauksia jälkikäteen Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa.

 • Matkahätäpalvelu

  Ympärivuorokautisesta tuki- ja neuvontapalvelusta huolehtii Falck Global Assistance. Falckin matkahätäpalvelun puhelinnumero on +358 295 50 3777 ja +358 9 6829 1900, jotka kannattaa tallentaa puhelimeen ennen matkalle lähtöä. Falckilta saat palvelua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

  Falckin matkahätäpalvelu ei ole käytettävissä koronatestipaikan selvittämiseen.

 • Matkaturvasovellus Safeture

  Falckin matkaturvasovellus Safeturen kautta pystyt mm. soittamaan suoraan matkahätäpalveluun, löydät paikalliset hätänumerot ja tiedot lähimmistä terveyspalveluista.

  Safeture-sovelluksen pääset lataus- ja käyttöohjeet löydät Virtu-kirjautumisen takaa matkayhdyshenkilön sivulta. Jos sivulle kirjautumisen kanssa on ongelmia, yritä kirjautumista selaimen Incognito-tilassa.

 • Mitä matkavahinkoturva kattaa?

  Matkavahinkoturva kattaa matkasairaudet, matkatapaturmat sekä eräät muut matkan aikana sattuneet vahingot, kuten matkatavaravahingot.

  • Matkasairautena pidetään sairautta, joka lääketieteellisen tietämyksen mukaan on saanut alkunsa matkan aikana. Matkasairaudeksi katsotaan myös henkilöllä ennen matkaa olleen sairauden, vamman tai vian odottamaton paheneminen matkan aikana. Hammassairautta ei pidetä matkasairautena.
  • Matkatapaturma on matkalla sattunut ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa henkilölle vamman tai sairauden. Matkatapaturmana pidetään myös muun kuin tämän lain nojalla korvattavan vian, vamman tai sairauden pahenemista siltä osin kuin pahenema vastaa tapaturman syyosuutta. Hampaiden tapaturmainen vahingoittuminen korvataan.
  • Matkatavaravahingot: Korvaus matkatavaroihin kohdistuneesta äkillisestä ja odottamattomasta vahingosta on korkeintaan 3 074 euroa matkaa kohti. Jos matkatavarat myöhästyvät etkä voi kohtuudella odottaa niiden saapumista, korvaamme välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia enintään 820 euroa. Korvaamme henkilökohtaisten apuvälineiden, kuten silmälasien, rikkoutumisen vain tapaturman yhteydessä.
  • Matkavastuuvahingot: Matkustajan aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja voidaan korvata korkeintaan 87 100 euroon asti. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.
  • Oikeudenkäyntikulut: Korvaamme rikosasian käsittelystä tai korvausvastuun selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.
  • Terveydenhuolto
   Jos olet kohdemaassa yli kolme kuukautta, korvaamme sinulle kohtuulliset terveydenhuoltoon liittyvät kustannukset kohdemaassa.
   Lue lisää terveydenhuollon korvauksista. Korvaukset ja korvattavat asiat vaihtelevat sen mukaan oletko matkalla tai oleskeletko ulkomailla:
  • enintään 3 kuukautta
  • yli 3 kuukautta
  • matkustavan virkamiehen perheenjäsenä
  • viranomaisen kutsumana
  • korkean turvallisuusriskin alueilla

  Katso matkan pituuden mukaiset tilannekohtaiset erot Korvaukset-välilehdeltä.

 • Mitä valtion matkavahinkoturva ei korvaa

  Kaikkia matkalla tai ulkomailla oleskelun aikana sattuneita vahinkoja ei korvata valtion matkavahinkoturvasta. Tällä sivulla mainitaan tavanomaisimmat korvattavuuden ulkopuolelle jäävät vahingot. Mieti ennen matkalle lähtöä, tarvitsetko vakuutusturvaasi täydennystä omasta vakuutusyhtiöstäsi. Huomaa, että valtioon palvelussuhteessa olevalle sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit korvataan myös ulkomaan virkamatkalla tai lähetettynä ulkomailla oleskeltaessa.

  Valtion matkavahinkoturvasta ei korvata:

  • Ansionmenetystä
  • Hammassairauden hoitokuluja
  • Riskialttiissa lajissa aiheutunutta vahinkoa.
   • Riskialttiita lajeja ovat voimailu, kamppailu, moottoriurheilu, ilmailu, kiipeily, laite- ja vapaasukellus, nopeus- ja syöksylasku, freestylehiihto ja laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella.
  • Kilpaurheilussa aiheutunutta vahinkoa.
   • Urheilua pidetään kilpaurheilua silloin, kun siihen liittyy kilpailu, ottelu tai muu urheilutapahtuma, jonka järjestäjä edellyttää osallistujalta lisenssin, pelipassin tai vastaavan ottamista taikka vastuuvapauslausekkeen allekirjoittamista. Kilpaurheiluna ei kuitenkaan pidetä mukana seuraavan lapsen osallistumista koulun tai urheiluseuran järjestämään toimintaan.
  • Ammattiurheilussa aiheutunutta vahinkoa.
   • Ammattiurheiluksi katsotaan urheilu, jossa urheilija saa urheilemisesta veronalaista palkkaa.
  • Lomamatkan peruuntumisista tai siirtymisestä aiheutunutta kulua

  Turvan piiriin kuuluvan aiheuttamaa vahinkoa (ns. vastuuvahinkoa) ei korvata silloin kun vahinko:

  • on aiheutettu rikoksella tai jonka syntymiseen on vaikuttanut muu törkeä tuottamus.
  • on aiheutettu harjoitettaessa riskialtista lajia.
  • on aiheutettu moottorikäyttöisellä laitteella.
  • on aiheutettu asuntonaan käyttämälle huoneistolle tai kiinteistölle taikka siihen kuuluvalle irtaimistolle aiheutettua vahinkoa.
  • Riskialttiissa lajissa tai kilpa- tai ammattiurheilussa aiheutunutta vahinkoa. Erityisen riskialttiita urheilulajeja ovat voimailu, kamppailu, moottoriurheilu, ilmailu, kiipeily, laite- ja vapaasukellus, nopeus- ja syöksylasku, freestylehiihto ja laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella.

  Turvasta ei myöskään korvata työnantajavirastolle aiheutunutta vahinkoa:

  • Matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä tai matkalta myöhästymisestä
  • Valtion omaisuuden vahingoittumisesta
 • Vahingon sattuessa

  Sairastuminen tai tapaturma

  • Jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma matkalla, katso lähin hoitolaitos Safeture Pro -sovelluksesta tai soita Falckin 24/7 päivystyspuhelimeen (+358 295 50 3777 tai +358 9 6829 1900). Voit olla yhteydessä matkahätäpalveluun myös ennakkoratkaisuasiassa, jolloin matkahätäpalvelu huolehtii tarvittavista jatkoselvittelyistä.
  • Näytä hoitopaikassa matkavakuutuskorttisi tai vakuutustodistus. Usein tämä riittää eikä sinun tarvitse itse maksaa hoitokuluja tai käyttää työnantajan maksuaikakorttia.
  • Jos matkakohteesi on EU- tai ETA-maa taikka Sveitsi ota mukaasi myös Eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortti ei maksa sinulle mitään. Tietoa Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista sekä kortin hakemiseen liittyvät ohjeet ovat täällä >
  • Voit hakea korvausta itse maksamistasi hoitokuluista jälkikäteen Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta Lomakkeet ja liitteet -osiossa.
  • Jos olet maksanut hoitokäynnin valtion maksuaikakortilla, sinun on joka tapauksessa täytettävä hakemus, jotta korvaus voidaan maksaa työnantajan tilille.

  Sairauden tai tapaturman jatkohoito Suomessa

  Pysyvän haitan muutos 61 482 euroa, kuolemantapaus 61 482 euroa.

  Matkatavaravahingot

  Matkatavaravahingot: välttämättömyyshyödykkeet 820 euroa, matkatavara 3 074 euroa, eläin 2 049 euroa.

 • Toimi näin, jos tarvitset ennakkoratkaisun

  Jos tarvitset ennakkoratkaisua, niin liitä lääkärinlausunto tai muu selvitys hoidon tarpeesta ”Lisätiedot ja liitteet” kohtaan. Ennakkoratkaisua on pyydettävä silloin, kun odotettavissa oleva kustannus kiireettömästä hoidosta on yli 1000 euroa. Ennakkoratkaisua tulee pyytää ainakin:

  • kiireettömistä kuvantamistutkimuksista
  • lasten hampaiden oikomishoidoista
  • raskauden seurannan ja synnytyksen järjestämisestä
  • kiireettömästä leikkaus- ja sairaalahoidosta
  • terveydenhuoltomatkasta asemamaan ulkopuolelle.

  Hae ennakkoratkaisua ottamalla yhteyttä matkahätäpalveluun tai täyttämällä hakemuslomake sähköisessä asiointipalvelussa
  Ennakkoratkaisua varten tarvitset lääkärinlausunnon tai muu selvityksen hoidon tarpeesta.

 • Ennen matkaa

  • Lataa ennen matkaa Safeture Pro -sovellus ja tallenna Falckin 24/7 matkahätäpäivystyksen puhelinnumero(-t) puhelimeesi. Käyttäjätunnukset sovellukseen saat virastostasi.
  • Matkavakuutuskortin ja/tai vakuutustodistuksen sekä mahdollisesti tarvittavan viisumitodistuksen saat virastoltasi. Voit ladata todistukset myös oikealla olevan Matkavakuutus- ja viisumitodistukset -linkin takaa (Virtu-tunnistus). Tarvittaessa voit pyytää vakuutustodistuksen myös os. matkavahingot(at)valtiokonttori.fi.
  • Jos lähdet perheenjäsenenä yli 6 kuukauden matkalle, saat matkavakuutuskortin tai vakuutustodistuksen sekä mahdollisesti tarvittavan viisumitodistuksen matkustavan virkamiehen työnantajalta. Pyydä lapsille omat matkavakuutuskortit tai vakuutustodistukset.
  • Jos matkakohteesi on EU- tai ETA-maa taikka Sveitsi ota mukaasi myös Eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortti ei maksa sinulle mitään. Tietoa Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista sekä kortin hakemiseen liittyvät ohjeet ovat täällä >
  • Selvitä työterveydestä mahdollisten rokotusten ja muun tartuntatauteja ehkäisevän lääkityksen tarve kohdemaassasi. Ennen matkan alkua annettua hoitoa ei korvata valtion matkavahinkoturvasta.
  • Tee matkustusilmoitus ulkoministeriöön >
  • Katso eOppivasta ”Matkustusturvallisuus ulkomaan virkamatkoilla
 • Ohjeita Yhdysvaltoihin matkustavalle

  Alle 3 kuukauden virkamatkalla

  Jos sairastut Yhdysvalloissa, ota yhteyttä Falckin matkahätäpalveluun. Falck sopii sairaalan kanssa laskun maksamisesta. Varaudu silti siihen, että joissakin tapauksissa voit joutua maksamaan lääkärikäynnin ensin itse. Yhdysvaltojen terveydenhuoltosektori on kirjava ja erot käytännöissä osavaltioiden ja kaupunkien välillä ovat suuria.

  Yli 3 kuukauden virkamatkalla

  Jos oleskelet Yhdysvalloissa yli 3 kuukautta, sinut ja perheesi liitetään paikalliseen terveydenhuoltojärjestelmään. Palvelun tuottaa Falck Global Assistance Oy:n yhteistyökumppani United Healthcare (UHC). Palvelu on käytettävissä vain Yhdysvalloissa.

  Palveluun sisältyy:
  • Henkilökohtaiset terveysvakuutuskortit sinulle ja perheenjäsenillesi. Kortti postitetaan virastosi ilmoittamaan osoitteeseen Yhdysvaltoihin.
  • Portaali, josta voit etsiä järjestelmään kuuluvat terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat
  • Järjestelmää koskeva koulutus ja tuki palvelun käyttäjille.

  Voit myös tarvittaessa olla yhteydessä Falckin matkahätäpalveluun.

  Terveydenhuoltokortin käyttäminen Yhdysvalloissa: Falckin koulutus

  Koulutuksessa käydään läpi käytännön asioita Falckiin ja USA:n terveydenhuoltoon liittyen sekä käytännön ohjeita terveydenhuoltoon hakeutumiseen Yhdysvalloissa.

  Katso koulutustallenne täältä (vaatii Virtu-kirjautumisen)

  Toimi näin kortin saamiseksi:

  Varmista, että virastosi on toimittanut tietosi Valtiokonttorille.
  Kortti postitetaan sinulle virastosi ilmoittamaan osoitteeseen Yhdysvaltoihin.

  Toimi näin, kun tarvitset sairaanhoitoa:
  1. Jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma, katso lähin hoitolaitos UHC -portaalista tai soita Falckin ympärivuorokautiseen matkahätäpalveluun (+358 295 50 3777 tai +358 9 6829 1900).
  2. Näytä hoitolaitoksessa Falck/UHC-kortti, jolla todistat, että sinut on kirjattu terveysvakuutusjärjestelmään. Lasku hoitokuluista ohjautuu Valtiokonttoriin. Jos kysymyksessä on matkasairaus tai -tapaturma, voit hakea korvausta lääkkeistä  sähköisessä asiointipalvelussa.
  3. Täytä hakemuslomake Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Täytä hakemuslomake jokaisen hoitokerran jälkeen, vaikka sinulle itsellesi ei olisi aiheutunut kuluja.

  Jo vireillä olevaa hakemusta voit täydentää myöhemmin sähköisellä lisätietolomakkeella.
  Saat Valtiokonttorista päätöksen matkavahinkoturvasta korvatuista kuluista.

  Katso täältä, milloin tarvitset ennakkoratkaisun.

 • Valtionhallinnon ulkopuoliset matkustajat

  Virasto voi ilmoittaa turvan piiriin kuuluvaksi henkilön, jonka on mahdotonta tai vaikeaa saada matkavakuutusta tai muuta vastaavaa turvaa kotimaastaan. Kutsutut matkustajat tulee ilmoittaa Valtiokonttorille ennen matkaa. Ilmoitus on kätevintä tehdä suoraan ilmoituksia varten olevaan lomakkeeseen. Kenttiin mahtuu allekkain useita henkilöitä.

 • Enintään 3 kuukauden virkamatkat

  Sairaus ja tapaturma

  Korvaamme kohtuulliset sairaanhoitokustannukset sekä muut tarpeelliset kulut. Vakavassa tapauksessa korvaamme kuljetuksen Suomeen. Hampaiden hoitokuluja korvataan ainoastaan tapaturmasta aiheutuneen hammasvamman yhteydessä. Hoitokuluja korvataan korkeintaan kolme vuotta sairauden ilmenemisestä tai tapaturman sattumisesta. Aiemmin todetun sairauden tai vamman pahenemasta korvaamme kuluja enintään 6 kuukauden ajan.

  Pysyvä haitta

  Maksamme korvausta matkasairauden tai tapaturman aiheuttamasta pysyvästä toiminnallisesta haitasta , jos vamman tai sairauden tila ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane. Pysyvän haitan korvaus on korkeintaan 61 482 euroa. Korvauksen suuruus määräytyy vamman tai sairauden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen mukaisesti määriteltävän haittaluokituksen mukaisesti.

  Kuolemantapaus

  Kuolemantapauksessa korvaamme vainajan kuljetuksen Suomeen. Vainajan kuolinpesälle maksamme hautausavustuksen. Kuolemantapauskorvauksen (61 482 euroa) maksamme kuolinpesälle taikka ilmoitetulle edunsaajalle. Voit tehdä edunsaajamääräyksen välilehdellä Lomakkeet ja liitteet.

  Matkatavaravahingot

  Korvaus matkatavaroihin kohdistuneesta äkillisestä ja odottamattomasta vahingosta on korkeintaan 3 074 euroa matkaa kohti. Korvausta maksetaan esineen vahinkohetken arvon mukaisesti. Ks. Korvauksen määrän laskeminen.

  Jos matkatavarat myöhästyvät etkä voi kohtuudella odottaa niiden saapumista, korvaamme harkinnan mukaan välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia enintään 820 euroa. Takaisin kotimaahan matkustettaessa välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia ei lähtökohtaisesti korvata.

  Jos mukanasi on työtehtävän hoitamisessa välttämätön eläin, korvaamme sille aiheutuneita eläinlääkärikustannuksia tai uuden eläimen hankintakustannuksia korkeintaan 2 049 euroa. Lemmikkieläimelle aiheutunutta vahinkoa emme korvaa.

  Korvaamme henkilökohtaisten apuvälineiden, kuten silmälasien, rikkoutumisen vain tapaturman yhteydessä.

  Matkavastuuvahingot

  Matkustajan aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja voidaan korvata korkeintaan 87 100 euroon asti. Katso rajoitukset vastuuvahinkojen korvattavuudelle ”Mitä matkavahinkoturva ei korvaa” -osioista. Voit hakea korvausta Korvaushakemus matkavahingosta korvaushakemuksella.

  Oikeudenkäyntikulut

  Korvaamme rikosasian käsittelystä tai korvausvastuun selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.

 • Yli 3 kuukauden virkamatkat

  Sairaus ja tapaturma

  Korvaamme sinulle kohtuulliset sairaanhoitokustannukset sekä muut tarpeelliset kulut. Vakavassa tapauksessa korvaamme kuljetuksen Suomeen. Hampaiden hoitokuluja korvataan ainoastaan tapaturmasta aiheutuneen hammasvamman yhteydessä. Hoitokuluja korvataan korkeintaan kolme vuotta sairauden ilmenemisestä tai tapaturman sattumisesta. Aiemmin todetun sairauden tai vamman pahenemasta korvaamme kuluja enintään 6 kuukauden ajan.

  Terveydenhuolto

  Korvaamme sinulle kohtuulliset terveydenhuoltoon liittyvät kustannukset kohdemaassa, joita voi verrata työterveyshuoltoon.

  Lue lisää terveydenhuollon korvauksista >

  Pysyvä haitta

  Maksamme sinulle korvausta matkasairauden tai tapaturman aiheuttamasta pysyvästä toiminnallisesta haitasta, jos vamman tai sairauden tila ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane. Pysyvän haitan korvaus on korkeintaan 60 000 euroa. Korvauksen suuruus määräytyy vamman tai sairauden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen mukaisesti määriteltävän haittaluokituksen mukaisesti.

  Kuolemantapaus

  Kuolemantapauksessa korvaamme vainajan kuljetuksen Suomeen. Vainajan kuolinpesälle maksamme hautausavustuksen. Kuolemantapauskorvauksen (60 000 euroa) maksamme kuolinpesälle taikka ilmoitetulle edunsaajalle. Voit tehdä edunsaajamääräyksen Lomakkeet ja liitteet -välilehdellä.

  Matkatavaravahingot

  Korvaus matkatavaroihin kohdistuneesta äkillisestä ja odottamattomasta vahingosta on korkeintaan 3 000 euroa matkaa kohti. Yli 3 kuukautta kestävillä virkamatkoilla kohdemaasta ulkomaille tehtävät matkat (myös vapaa-ajan matkat) katsotaan aina erillisiksi matkoiksi.

  Jos matkatavarat myöhästyvät etkä voi kohtuudella odottaa niiden saapumista, korvaamme harkinnan mukaan välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia enintään 800 euroa. Takaisin kotimaahan matkustettaessa välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia ei lähtökohtaisesti korvata.

  Jos mukanasi on työtehtävän hoitamisessa välttämätön eläin, korvaamme sille aiheutuneita eläinlääkärikustannuksia tai uuden eläimen hankintakustannuksia korkeintaan 2 000 euroa. Lemmikkieläimelle aiheutunutta vahinkoa emme korvaa.

  Korvaamme henkilökohtaisten apuvälineiden, kuten silmälasien, rikkoutumisen vain tapaturman yhteydessä.

  Matkavastuuvahingot

  Matkustajan aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja voidaan korvata korkeintaan 85 000 euroon asti. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.

  Oikeudenkäyntikulut

  Korvaamme rikosasian käsittelystä tai korvausvastuun selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.

  Perheenjäsenet

  Valtion ulkomaan matkavahinkoturva ei koske perheenjäseniä, joiden oleskelu kohdemaassa kestää alle 6 kuukautta.

 • Perheenjäsenet yli 6 kuukauden virkamatkoilla

  Jos olet kohdepaikalla samassa taloudessa virkamiehen kanssa vähintään 6 kuukauden ajan asuva perheenjäsen, sinulla on oikeus Valtiokonttorin tarjoamaan matkavahinkoturvaan.

  Turva koskee virkamiehen aviopuolisoa tai yhdessä virkamiehen kanssa vähintään 2 vuotta asunutta avopuolisoa. Avopuoliso kuuluu turvan piiriin myös siinä tapauksessa, että hänellä on tai on ollut yhteinen lapsi virkamiehen kanssa.

  Virkamiehen sekä puolison lapset kuuluvat turvan piiriin siinä tapauksessa, että:

  • Lapsi on alle 20-vuotias eikä ansaitse elatustaan omalla työllään.
  • Lapsi on täyttänyt 20 vuotta eikä sairauden, vian tai vamman vuoksi kykene elättämään itseään omalla työllään. Lisäksi edellytetään, että virkamies tai puoliso toimii lapsen edunvalvojana.

  Valtion ulkomaan matkavahinkoturva ei koske perheenjäseniä, joiden oleskelu kohdemaassa kestää alle 6 kuukautta.

  Sairaus ja tapaturma

  Korvaamme kohtuulliset sairaanhoitokustannukset sekä muut tarpeelliset kulut. Vakavassa tapauksessa korvaamme kuljetuksen Suomeen. Hampaiden hoitokuluja korvataan ainoastaan tapaturmasta aiheutuneen hammasvamman yhteydessä. Hoitokuluja korvataan korkeintaan kolme vuotta sairauden ilmenemisestä tai tapaturman sattumisesta. Aiemmin todetun sairauden tai vamman pahenemasta korvaamme kuluja enintään 6 kuukauden ajan.

  Terveydenhuolto

  Korvaamme kohtuulliset terveydenhuoltoon liittyvät kustannukset, joita voi verrata työterveys- ja kouluterveydenhuoltoon sekä neuvolapalveluihin.

  Tarkemmin terveydenhuoltona korvattavista kustannuksista voit lukea Yli 3 kuukauden virkamatkat -välilehden alta.

  Pysyvä haitta

  Maksamme korvausta matkasairauden tai tapaturman aiheuttamasta pysyvästä toiminnallisesta haitasta, jos vamman tai sairauden tila ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane. Pysyvän haitan korvaus on korkeintaan 60 000 euroa. Korvauksen suuruus määräytyy vamman tai sairauden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen mukaisesti määriteltävän haittaluokituksen mukaisesti.

  Kuolemantapaus

  Kuolemantapauksessa korvaamme vainajan kuljetuksen Suomeen. Vainajan kuolinpesälle maksamme hautausavustuksen. Kuolemantapauskorvauksen (60 000 euroa) maksamme kuolinpesälle taikka ilmoitetulle edunsaajalle. Voit tehdä edunsaajamääräyksen välilehdellä Lomakkeet ja liitteet. Kuolemantapauskorvausta ei makseta lapsen kuoleman johdosta.

  Matkatavaravahingot

  Korvaus matkatavaroihin kohdistuneesta äkillisestä ja odottamattomasta vahingosta on korkeintaan 3 000 euroa matkaa kohti. Kohdemaasta ulkomaille tehtävät matkat (myös vapaa-ajan matkat) katsotaan aina erillisiksi matkoiksi.

  Jos matkatavarat myöhästyvät etkä voi kohtuudella odottaa niiden saapumista, korvaamme harkinnan mukaan välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia enintään 800 euroa. Takaisin kotimaahan matkustettaessa välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia ei lähtökohtaisesti korvata.

  Lemmikkieläimelle aiheutunutta vahinkoa emme korvaa.

  Korvaamme henkilökohtaisten apuvälineiden, kuten silmälasien, rikkoutumisen vain tapaturman yhteydessä.

  Matkavastuuvahingot

  Matkustajan aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja voidaan korvata korkeintaan 85 000 euroon asti. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.

  Oikeudenkäyntikulut

  Korvaamme rikosasian käsittelystä tai korvausvastuun selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.

 • Viranomaisen kutsumat henkilöt

  Valtion matkavahinkoturva koskee sinua, jos Suomen valtion viranomainen on kutsunut sinut hoitamaan Suomessa tai ulkomailla suoritettavaa tehtävää ja ilmoittanut sinun kuuluvan Suomen valtion matkavahinkoturvan piiriin.

  Turva ei koske sinua, jos sinulla on oikeus korvaukseen aiheutuneesta vahingosta muun lain, vakuutuksen tai sopimuksen perusteella. Kutsuttujen turva ei koske sinua myöskään, jos viranomainen on laatinut sinulle matkamääräyksen taikka vastaavan asiakirjan. Tällöin olet matkavahinkoturvan piirissä kokonaisuudessaan.

  Ennen matkaa

  Matkavakuutustodistuksen saat sinut kutsuneelta viranomaiselta viisumin hankkimista ja sairaanhoidon korvaamista varten.

  Vahingon sattuessa

  Sairastuminen tai tapaturma

  Korvaamme kohtuulliset sairaanhoitokustannukset sekä muut tarpeelliset kulut. Vakavassa tapauksessa korvaamme kuljetuksen kotimaahasi. Hampaiden hoitokuluja korvataan ainoastaan tapaturmasta aiheutuneen hammasvamman yhteydessä.

  • Jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma matkalla, voit kysyä lähimmän hoitolaitoksen Falckin 24/7 päivystyspalvelusta (+358 295 50 3777 tai +358 9 6829 1900).
  • Näytä hoitopaikassa vakuutustodistuksesi. Usein tämä riittää eikä sinun tarvitse itse maksaa hoitokuluja.
  • Voit hakea korvausta itse maksamistasi hoitokuluista jälkikäteen Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta lomakesivullamme >
  • Varaudu esittämään tositteet sinulle aiheutuneista kuluista.
  Sairauden tai tapaturman jatkohoito
  • Jos matkalla tapahtuneen tapaturman tai matkasairauden hoito jatkuu vielä matkan päättymisen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Tarvittaessa voit lähettää selvityksen jatkohoidon tarpeesta myös postitse osoitteeseen Valtiokonttori, PL 500, 00054 Valtiokonttori, Suomi-Finland.
  Matkatavaravahingot
  • Matkatavaroitasi ei korvata valtion matkavahinkoturvasta.
  Mitä tarkoitetaan matkasairaudella ja -tapaturmalla?

  Matkasairautena pidetään sairautta, joka lääketieteellisen tietämyksen mukaan on saanut alkunsa matkan aikana. Matkasairaudeksi katsotaan myös henkilöllä ennen matkaa olleen sairauden, vamman tai vian odottamaton paheneminen matkan aikana. Hammassairautta ei pidetä matkasairautena.

  Matkatapaturma on matkalla sattunut ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa henkilölle vamman tai sairauden. Matkatapaturmana pidetään myös muun kuin tämän lain nojalla korvattavan vian, vamman tai sairauden pahenemista siltä osin kuin pahenema vastaa tapaturman syyosuutta.

  Matkatapaturman aiheuttamana vahinkona korvataan lisäksi eräistä muista olosuhteista johtuvia vahinkoja, kuten myrkytyksestä taikka äkillisestä lämpötilan vaihtelusta aiheutuneet vahingot.

  Kuolemantapaus

  Kuolemantapauksessa korvaamme vainajan kuljetuksen kotimaahan sekä hautausavustuksen.

 • Matkat korkean turvallisuusriskin alueelle

  Matkavahinkoturvasi on voimassa tavalliseen tapaan myös silloin, kun matkustat korkean turvallisuusriskin alueella.

  Korkean turvallisuusriskin alueita ovat alueet, jonne matkustamista ulkoministeriö suosittelee välttämään tai josta se suosittelee poistumaan. Ulkoministeriön matkustustiedotteet ovat luettavissa täällä >. Lisäksi korkean turvallisuusriskin alueiksi katsotaan Etelämanner ja pohjoinen napajäätikkö.

  Näillä alueilla matkustaessasi matkavahinkoturva sisältää myös seuraavat korvaukset:

  Korvaus pysyvästä haitasta

  Korkean turvallisuusriskin alueella aiheutuvasta vammasta ja sairaudesta johtuvasta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan 20 mukaisesta pysyvästä haitasta kertakorvauksena 210 000 euroa. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan kertakorvauksena niin monta kahdeskymmenesosaa tästä korvausmäärästä kuin haittaluokka osoittaa. Jos vahinko on korvattavissa työtapaturmana tai ammattitautina, sinulla on oikeus myös työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen haittarahaan.

  Korvaus kuolemantapauksesta

  Korkean turvallisuusriskin alueella sattuneesta vahingosta johtuvasta kuolemantapauksesta maksetaan vainajan kuolinpesälle tai määrätylle edunsaajalle 200 000 euroa (voit tehdä edunsaajamääräyksen Lomakkeet ja liitteet -välilehdellä).

  Lisäksi jokaiselle vainajan alle 18-vuotiaalle lapselle maksetaan lisäkorvaus, jonka määrä on 40 000 euroa. Vainajan lapsena pidetään myös aviopuolison lasta, jonka huoltaja aviopuoliso on. Vainajan lapsena pidetään myös avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon nähden vainajan elatusvelvollisuus on sopimuksella tai oikeuden päätöksellä vahvistettu.

  Jos vahinko on korvattavissa työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla, vainajan omaisilla on oikeus myös työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen perhe-eläkkeeseen.

 • Korvauksen määrän laskeminen

  Matkatavaroiden ikä vaikuttaa vahingon määrän arviointiin, sillä matkavahinkoturvan tarkoituksena on korvata todellisia menetyksiä. Korvattavan vahingon määrä lasketaan seuraavien ikäpoisto laskentasääntöjen perusteella:

  • Matkatavaran hankintavuotena korvaamme matkatavaran hankintahinnan kokonaisuudessaan. Ikävähennystä ei tehdä myöskään vahingon sattumisvuodelta.
  • Hankintavuotta seuraavilta vuosilta vähennämme korvauksen määrää 10% / vuosi.
  • Jos vahingoittunut matkatavara voidaan korjata, korvaamme korjauksesta aiheutuneet kustannukset korjauslaskun mukaisesti. Korvaamme kuitenkin enintään ikäpoistolla lasketun matkatavaran arvon.
  • Elektroniikan (mm. matkapuhelimet, tabletit, tietokoneet) osalta korvaamme vastaavan laitteen hankintahinnan vahingoittumispäivän arvon mukaisesti. Elektroniikankin osalta korvaamme kuitenkin enintään ikäpoistolla lasketun matkatavaran arvon.

  Esimerkki: Aurinkolasit on hankittu 1.5.2018 ja ne vahingoittuvat korjauskelvottomiksi 1.6.2022. Ikävähennystä ei tehdä hankintavuodelta 2018, eikä vahingon sattumisvuodelta 2022. Ikävähennys tehdään hankintavuotta seuraavilta vuosilta 2019, 2020 ja 2021 eli 3 x 10 % = 30 %. Vahingon määrä saadaan vähentämällä 30 % uuden vastaavan tavaran hinnasta.

 • Matkavahingonkorvaushakemus

  Korvauksen hakija on

  • virkamies, jolle vahinko on sattunut
  • virkamiehen puoliso tai lapsi, jolle vahinko on sattunut
  • muu matkavahinkoturvan piiriin kuuluva, jolle vahinko on sattunut.

  Korvaus maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle tilille. Muutettaessa valuuttaa euroiksi käytämme vertailukurssina maksupäivän valuuttakurssia. Jos olet maksanut hoitokäynnin valtion maksuaikakortilla, sinun on joka tapauksessa täytettävä hakemus, jotta korvaus voidaan maksaa työnantajan tilille.

  Hakemuksen täyttämistä varten sinun tulee tunnistautua Suomi.fi-palvelussa. Suomi.fi-tunnistautuminen on julkishallinnon yhteinen tunnistautumispalvelu. Voit tunnistautua joko pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla

  Korvaushakemus matkavahingosta >

  Etkö voi tunnistautua Suomi.fi-palvelussa?

  Hae korvausta Korvaushakemus -lomakkeella, jonka voi täyttää ja lähettää Valtiokonttorille postitse tai turvaviestinä saatavan linkin välityksellä.

  Valtiokonttori
  PL 500
  VALTIOKONTTORI

  Lisäselvityspyynnöt

  Vastaa saamaasi lisäselvityspyyntöön tai korjaa virheelliset, jo annetut tiedot sähköisessä asiointipalvelussa mahdollisimman pian. Lisätietojen lähettäminen alla olevan palvelun kautta varmistaa hakemuksesi nopean käsittelyn.

  LÄHETÄ LISÄSELVITYKSIÄ >

 • Edunsaajamääräys

  Edunsaajamääräys >

  Kuolemantapauskorvaus maksetaan kuolinpesällesi jollet ole toimittanut Valtiokonttorille kirjallista edunsaajamääräystä.

 • Viranomaisen kutsumat henkilöt

  Viranomaisen kutsumat henkilöt

  Virasto voi ilmoittaa turvan piiriin kuuluvaksi henkilön, jonka on mahdotonta tai vaikeaa saada matkavakuutusta tai muuta vastaavaa turvaa kotimaastaan. Kutsutut matkustajat tulee ilmoittaa Valtiokonttorille ennen matkaa.

 • Sovellettavat säännökset

 • Usein kysyttyä

  Korvataanko, jos sairastun koronaviruksen aiheuttamaan tautiin?

  Korvaamme matkasairautena todetun koronaviruksen aiheuttamia sairaanhoitokuluja ja lääkekuluja.

  Korvataanko koronatesti?

  Korvaamme koronatestistä aiheutuneet kulut silloin, kun kyseessä on koronaan liittyvien oireiden johdosta tehtävä testi.