Hyppää sisältöön

Työtapaturma

 • Tämä on työtapaturmakorvausten palvelusivu. Sivu koostuu neljästä välilehdestä. Yleistä-välilehdellä on palvelun perustietoja ja ohjeita, Tapaturmayhdyshenkilö-välilehdellä on ohjeita tapaturmayhdyshenkilöille, Lomakkeet ja lainsäädäntö -välilehdeltä pääset kirjautumaan asiointikanavaan, jossa korvausta haetaan ja Etätyö-välilehdellä on kerrottu, miltä osin etätöissä sattuneita tapaturmia korvataan.

  HAKEMUSLOMAKKEISIIN > 

 • Palvelukuvaus

  Valtion henkilöstön työtapaturmailmoituskäytäntö 15.2.2021 alkaen.

  Uudessa tavassa vahingon kärsinyt tekee itse ilmoituksen Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa, jonka jälkeen tapaturmayhdyshenkilö täydentää, vahvistaa ja lähettää ilmoituksen Valtiokonttoriin.

  Huomioithan, että työtapaturmayhdyshenkilöllä tulee olla voimassa oleva sähköinen valtuutus Suomi.fi -palvelussa, jotta hänellä on oikeus käsitellä virastonsa tapaturmailmoitukset.

  Valtiokonttori korvaa valtion palvelussuhteessa oleville henkilöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit.

  Korvaukset perustuvat tapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön.

 • Edellytykset korvauksen saamiselle

  Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden. Työtapaturma sattuu työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella työtehtävissä.

  Tyypillisiä työtapaturmia ovat liukastumiset ja kaatumiset, jotka sattuvat työpaikalla, matkalla töihin tai töistä kotiin.

  Kotona ja määrittämättömässä paikassa tehtävässä työssä korvaussuoja on voimassa vain työnteon yhteydessä. Työnantajan välitön työnjohto- ja valvontaoikeus ei ulotu etätyöhön. Tällöin työntekijä päättää itse työympäristöstään ja siitä, miten työnsä tekee ja tällöin esimerkiksi ruokailu- ja virkistystauot eivät kuulu turvan piiriin.

  Sähköisen asioinnin piiriin kuuluvat valtion palvelussuhteessa olevat henkilöt.

  Henkilö, joka suorittaa työkokeilua, valmennusta tai rangaistusta tai on eläkeläinen tai sopimuspalokuntalainen, heillä on erilainen työtapaturmailmoituskäytäntö. Tällöin ota yhteys Valtiokonttorin korvauspalveluihin.

 • Miten tulee toimia

  Valtion henkilöstön työtapaturmailmoituskäytäntö 15.2.2021 alkaen.

  * Hakeudu lääkäriin.
  * Lääkärikäynnin yhteydessä kerro työnantajasi nimi ja vakuutuslaitokseksi Valtiokonttori.
  * Tee välittömästi tapaturman sattumisen jälkeen tapaturmailmoitus Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Vaatii vahvaa tunnistautumista (verkkopankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti). Käytä Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Internet Explorer 11-verkkoselaimia, jotta palvelu toimii moitteettomasti.
  * Ilmoita esimiehellesi työtapaturmasta.
  * Jo vireillä olevaa tapaturmailmoitusta voit täydentää myöhemmin lisätietolomakkeella.
  * Tapaturma-asiamies saa myös tiedon ilmoituksestasi, tarkistaa ja vahvistaa sen.
  * Saat sähköpostiisi tiedon, kun tapaturma-asiamies on tarkistanut ja vahvistanut ilmoituksen.
  * Saat Valtiokonttorin päätöksen postitse.
  * Työnantaja tai muu vastuuorganisaatio saa päätöksen vain, jos on oikeutettu ansiomenetyskorvaukseen tai sairaanhoitokulukorvaukseen tai vahinkoa ei korvata.

 • Mitä korvataan

  Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavia etuuksia ovat mm.

  • sairaanhoitokulut
  • sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut
  • ansionmenetyskorvauksena maksettava päiväraha, tapaturmaeläke tai ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha
  • vamman tai sairauden aiheuttaman pysyvän toiminnallisen haitan johdosta maksettava haittaraha.

  Jos vahingostasi on tehty vahinkoilmoitus jo aikaisemmin, ilmoita myöhemmin aiheutuneet sairaanhoito-, lääke- ja matkakulut lisätietolomakkeella. Älä  tee uutta vahinkoilmoitusta.

 • Tapaturma viikko-/kuntoliikunnassa

  Jos sinulle sattuu työaikana tapahtuvassa viikko-/kuntoliikunnassa tapaturma, olet oikeutettu tapaturmakorvaukseen. Edellytyksenä korvaukselle on, että:

  • fyysisen kunnon ylläpitovelvollisuus perustuu lakiin tai viranomaismääräykseen
  • viikko-/kuntoliikunta on työnantajan hyväksymää

  Fyysistä suorituskykyä koskevia erityisvaatimuksia liittyy esim. poliisin ja sotilasammattihenkilöiden työhön. Viikko-/kuntoliikunnassa sattuvia tapaturmia ovat esimerkiksi

  • kuntosaliharjoittelussa paino putoaa varpaan päälle ja varvas murtuu
  • kuntotestauksessa Cooperin testissä nilkka nyrjähtää, kun juoksija astuu radalla olevaan kuoppaan.
 • Tarvitsetko materiaalia tai asiantuntijaluentoa työtapaturmien korvaamisesta?
  Ota yhteyttä vahko.tapaturmat@valtiokonttori.fi
  Tulemme mielellämme kertomaan palveluistamme virastoosi!

 • Tapaturmayhdyshenkilölle

  Valtiokonttori korvaa valtion palvelussuhteessa oleville henkilöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit.

  Tapaturmayhdyshenkilön tai työnantajan edustajana sinulla on velvollisuus tarkistaa ja vahvistaa vahinkoilmoitus Valtiokonttorille viipymättä saatuasi tiedon vahinkotapahtumasta.

  Toimi näin

  • Viraston tapaturmayhdyshenkilöiden yhteissähköpostilaatikkoon tulee ilmoitus, kun työntekijä on tehnyt vahinkoilmoituksen. Avaa sähköpostissa oleva linkki.
  • Valitse Työnantajan vahvistus
  • Tunnistaudut ensisijaisesti henkilönä palveluun – valtuutus on annettu sinulle henkilökohtaisesti.
  • Vahvista viraston nimi valinnalla ja jatka eteenpäin. Suomi.fi-palvelussa virastoja kutsutaan nimellä yritys.
  • Valitse hakemuslistalta vahvistettava hakemus. Saat hakemuksen tiedot auki painamalla ”Muokkaa”.
  • Tarkista vahingoittuneen ilmoittamat tiedot (neljä ensimmäistä välilehteä) ja muuta tarvittaessa. Voit tallentaa hakemuksen myös keskeneräisenä. Toiminto löytyy jokaisen sivun alalaidasta. Seuraavalla kerralla löydät keskeneräisen hakemuksen kirjautumalla palvelun etusivulle.
  • Täydennä Työnantajan vahvistus -välilehden tiedot (puhelin, sähköposti ja mahdolliset liitteet)
  • Vahvista tai peruuta ilmoitus, jos hakija ei ole lainkaan viraston palvelussuhteessa, suorittaa työkokeilua tai opiskele oppilaitoksessa tai jos hakemuksessa on merkittäviä virheitä tai puutteita. Keskustele työntekijän kanssa ja pyydä häntä täyttämään uusi tapaturmailmoitus.
  • Lähetä ilmoitus viimeisellä välilehdellä.
  • Yhteissähköpostilaatikkoon tulee vahvistusviesti.
  • Vahingoittunut saa ilmoituksen, että ilmoitus on hyväksytty työnantajan osalta.

  Jos ilmoitusta tarvitsee täydentää myöhemmin, niin tee se Lisätietoilmoituksella.

  Kootusti lisätietoa, miten uusi työtapaturmailmoituskäytäntö toimii ja usein kysyttyjä kysymyksiä.

  Korvausasioiden käsittely Valtiokonttorissa

  Valtiokonttori ilmoittaa vahingoittuneelle viipymättä häntä koskevan asian vireille tulosta ja aloittaa asian selvittämisen viimeistään 7 arkipäivän kuluessa. Valtiokonttorin on annettava päätös viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut asian ratkaisemiseksi riittävät selvitykset.

  Työnantajalle annettava päätös

  Työtapatuma- ja ammattitautilaki rajoittaa työnantajan oikeutta saada tietoja vahingoittuneen terveydentilasta ja muista salassa pidettävistä seikoista. Työnantaja tai muu vastuuorganisaatio saa päätöksen vain, jos kyse on ansionmenetyksen korvaamisesta ajalta, jolta työnantaja on maksanut palkkaa tai jos se on maksanut sairaanhoitokuluja.

 • Valtion henkilöstön tapaturmaturva parani 1.1.2023 voimaan tulleella lailla (laki valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta 1012/2022).

  Lain mukaan valtion virkahenkilölle ja työntekijälle korvataan tapaturma, joka sattuu etätyössä ollessa muussa tavanomaisessa toiminnassa kuin työnteossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että korvattavia ovat esimerkiksi tapaturmat, jotka sattuvat virkistys- tai lounastauolla, matkalla asunnolta etätyöpaikkaan tai lasta päivähoitoon viedessä.

  Korvauksia etätyössä sattuneesta tapaturmasta haetaan samalla sähköisellä lomakkeella, kuin muissakin tapaturmissa.

  Päivitämme tietoja uuden lain mukanaan tuomista muutoksista tälle sivustolle.

 • Milloin etätyössä sattuvat tapaturmat korvataan työtapaturmina?

  Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) perusteella etätyössä ollessa korvataan vain työnteon yhteydessä sattuva tapaturma.

  1.1.2023 voimaan tullut laki valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta (1012/2022) on toissijainen ja sen perusteella korvataan etätyössä ollessa muussa tavanomaisessa toiminnassa kuin varsinaisessa työnteossa sattuva tapaturma. Turvan piiriin eivät kuitenkaan kuulu esimerkiksi kodin- tai lastenhoitoon liittyvät tehtävät tai muu omien asioiden hoitaminen etätyöpäivän aikana.

  Toiminta  Työtapaturma- ja ammattitautilaki Etätyötapaturmalaki
  Varsinainen työn tekeminen Kyllä
  Työntekopaikan alueella: ruokailu, kahvitauko, wc-käynti, taukoliikunta ja näihin liittyvä liikkuminen Ei Kyllä
  Asunnon ja etätyöpaikan välinen välitön matka Ei Kyllä
  Lasten vienti päivähoitoon Ei Kyllä
  Ruokailu- tai virkistystauko ulkona työntekopaikan läheisyydessä Ei Kyllä
  Toiminta Työtapaturma- ja ammattitautilaki Etätyötapaturmalaki
  Henkilö liukastui hiekoittamattomalla jalkakäytävällä lähtiessään kotoaan kiinteälle työpaikalle ja kaatui, jolloin loukkasi ranteensa. Kyllä
  Henkilö oli lounastauolla keittiössä. Säilykepurkkia avatessa hän sai haavan sormeensa. Ei Kyllä
  Henkilö laittoi kannettavan tietokoneen sähköjohtoa pistorasiaan työpisteessään ja sai sähköiskun Kyllä
  Henkilö juoksi wc:stä vastaamaan puhelimeen ja kompastui. Ei Kyllä