Hyppää sisältöön

Työtapaturma

 • HAKEMUSLOMAKKEISIIN > 

 • Palvelukuvaus

  Valtiokonttori korvaa valtion palvelussuhteessa oleville henkilöille sattuneet työtapaturmat, ammattitaudit sekä sellaiset etätyössä sattuneet tapaturmat, jotka eivät ole sattuneet varsinaisen työnteon yhteydessä. Ulkomaan virkamatkalla sattuneesta tapaturmasta voit saada korvauksia myös valtion matkavahinkoturvasta.

  Korvaukset määräytyvät ensisijaisesti työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Etätyössä sattuneet tapaturmat käsitellään valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta annetun lain perusteella.

  Vahingon kärsinyt tekee itse ilmoituksen Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa, jonka jälkeen viraston tapaturmayhdyshenkilö täydentää, vahvistaa ja lähettää ilmoituksen Valtiokonttoriin.

 • Edellytykset korvauksen saamiselle

  Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden. Tyypillisiä työtapaturmia ovat liukastumiset ja kaatumiset, jotka sattuvat työpaikalla, matkalla töihin tai töistä kotiin.

  Työnteon yhteydessä sattuvat tapaturmat korvataan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Etätyötapaturmalain perusteella tapaturma korvataan silloin, kun se sattuu työntekoon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa muutoin kuin työnteon yhteydessä. Lue lisää etätyön tapaturmaturvasta Etätyö-välilehdeltä.

  Henkilöllä, joka suorittaa työkokeilua, valmennusta tai rangaistusta tai on eläkeläinen tai sopimuspalokuntalainen, on erilainen työtapaturmailmoituskäytäntö. Tällöin ota yhteys Valtiokonttorin korvauspalveluihin.

 • Miten tulee toimia

  * Hakeudu lääkäriin.
  * Lääkärikäynnin yhteydessä kerro työnantajasi nimi ja vakuutuslaitokseksi Valtiokonttori.
  * Tee välittömästi tapaturman sattumisen jälkeen tapaturmailmoitus Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa.
  * Ilmoita esihenkilöllesi työtapaturmasta.
  * Jo vireillä olevaa tapaturmailmoitusta voit täydentää myöhemmin lisätietolomakkeella.
  * Tapaturmayhdyshenkilö saa tiedon ilmoituksestasi, tarkistaa ja vahvistaa sen.
  * Saat sähköpostiisi tiedon, kun tapaturmayhdyshenkilö on tarkistanut ja vahvistanut ilmoituksen.
  * Saat Valtiokonttorin päätöksen postitse.

 • Mitä korvataan

  Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavia etuuksia ovat mm.
  • sairaanhoidon kustannukset
  • sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut
  • henkilökohtaiset apuvälineet, jotka vahingoittuvat tapaturman yhteydessä
  • ansionmenetyskorvauksena maksettava päiväraha, tapaturmaeläke tai ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha
  • vamman tai sairauden aiheuttaman pysyvän toiminnallisen haitan johdosta maksettava haittaraha
  • hautausapu ja vainajan kuljetuskustannukset
  • työkokeilu ja sen ajalta maksettava kuntoutusraha
  Etätyötapaturmalain perusteella korvataan enintään kahden vuoden ajan tapaturman sattumisesta mm.
  • sairaanhoidon kustannukset
  • sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut
  • henkilökohtaiset apuvälineet, jotka vahingoittuvat tapaturman yhteydessä
  • ansionmenetyskorvauksena maksettava päiväraha
  • tapaturmaeläke (kun vahinkotapahtumasta on kulunut vuosi)
  • vamman tai sairauden aiheuttaman pysyvän haitan johdosta maksettava haittaraha.
  • hautausapu ja vainajan kuljetuskustannukset
  • työkokeilu ja sen ajalta maksettava kuntoutusraha

  Jos vahingostasi on tehty vahinkoilmoitus jo aikaisemmin, ilmoita myöhemmin aiheutuneet sairaanhoito-, lääke- ja matkakulut lisätietolomakkeella. Älä tee uutta vahinkoilmoitusta.

 • Tapaturma viikko- tai kuntoliikunnassa

  Jos sinulle sattuu työaikana tapahtuvassa viikko- tai kuntoliikunnassa tapaturma, olet oikeutettu tapaturmakorvaukseen. Edellytyksenä korvaukselle on, että:

  • fyysisen kunnon ylläpitovelvollisuus perustuu lakiin tai viranomaismääräykseen
  • viikko- tai kuntoliikunta on työnantajan hyväksymää

  Fyysistä suorituskykyä koskevia erityisvaatimuksia liittyy esim. poliisin ja sotilasammattihenkilöiden työhön. Viikko- tai kuntoliikunnassa sattuvia tapaturmia ovat esimerkiksi

  • kuntosaliharjoittelussa paino putoaa varpaan päälle ja varvas murtuu
  • kuntotestauksessa Cooperin testissä nilkka nyrjähtää, kun juoksija astuu radalla olevaan kuoppaan.
 • Jos virastosi tapaturmayhdyshenkilö vaihtuu, ota meihin yhteyttä: tapaturmat@valtiokonttori.fi. Haluamme varmistaa, että tapaturmayhdyshenkilön tarvitsemat Suomi.fi-asiointivaltuudet haetaan oikein. Järjestämme myös mielellämme uusille tapaturmayhdyshenkilöille katsauksen vakuutusturvasta.

  Tarvitsetko materiaalia tai asiantuntijaluentoa työtapaturmien korvaamisesta? Tulemme mielellämme kertomaan palveluistamme virastoosi!
  Ota yhteyttä tapaturmat@valtiokonttori.fi

  Valtiokonttori korvaa valtion palvelussuhteessa oleville henkilöille sattuneet työtapaturmat, ammattitaudit sekä sellaiset etätyössä sattuneet tapaturmat, jotka eivät ole sattuneet varsinaisen työnteon yhteydessä.

  Tapaturmayhdyshenkilön tai työnantajan edustajana sinulla on velvollisuus tarkistaa ja vahvistaa vahinkoilmoitus Valtiokonttorille viipymättä saatuasi tiedon vahinkotapahtumasta.

 • Toimi näin

  • Viraston tapaturmayhdyshenkilöiden yhteissähköpostilaatikkoon tulee ilmoitus, kun työntekijä on tehnyt vahinkoilmoituksen. Avaa sähköpostissa oleva linkki.
  • Valitse Työnantajan vahvistus
  • Tunnistaudut ensisijaisesti henkilönä palveluun – valtuutus on annettu sinulle henkilökohtaisesti.
  • Vahvista viraston nimi valinnalla ja jatka eteenpäin. Suomi.fi-palvelussa virastoja kutsutaan nimellä yritys.
  • Valitse hakemuslistalta vahvistettava hakemus. Saat hakemuksen tiedot auki painamalla ”Muokkaa”.
  • Tarkista vahingoittuneen ilmoittamat tiedot (neljä ensimmäistä välilehteä) ja muuta tarvittaessa. Voit tallentaa hakemuksen myös keskeneräisenä. Toiminto löytyy jokaisen sivun alalaidasta. Seuraavalla kerralla löydät keskeneräisen hakemuksen kirjautumalla palvelun etusivulle.
  • Täydennä Työnantajan vahvistus -välilehden tiedot (puhelin, sähköposti ja mahdolliset liitteet)
  • Vahvista tai peruuta ilmoitus, jos hakija ei ole lainkaan viraston palvelussuhteessa, suorittaa työkokeilua tai opiskele oppilaitoksessa.
  • Lähetä ilmoitus viimeisellä välilehdellä.
  • Yhteissähköpostilaatikkoon tulee vahvistusviesti.
  • Vahingoittunut saa ilmoituksen, että ilmoitus on hyväksytty työnantajan osalta.
  • Jos kyseessä on etätyötapaturmalain mukainen vahinko, hae erikseen KELAsta sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. Valtiokonttori ilmoittaa virastosi yhteissähköpostilaatikkoon kun päivärahaa on haettava.

  Jos ilmoitusta tarvitsee täydentää myöhemmin, niin tee se Lisätietoilmoituksella. Voit täyttää lisätietoilmoituksen valitsemalla asiointirooliksi Hoida omia asioitasi tai Asioi valtakirjalla tai asiamiesroolissa. Pääset vaihtamaan asiointiroolin kun siirryt täyttämään lisätietoilmoitusta, tai sähköisen asiointipalvelun etusivulta Vaihda asiointiroolia -painikkeesta.

  Korvausasioiden käsittely Valtiokonttorissa

  Valtiokonttori ilmoittaa vahingoittuneelle viipymättä häntä koskevan asian vireille tulosta ja aloittaa asian selvittämisen viimeistään 7 arkipäivän kuluessa. Valtiokonttorin on annettava päätös viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut asian ratkaisemiseksi riittävät selvitykset.

  Työnantajalle annettava päätös

  Työtapatuma- ja ammattitautilaki rajoittaa työnantajan oikeutta saada tietoja vahingoittuneen terveydentilasta ja muista salassa pidettävistä seikoista. Työnantaja tai muu vastuuorganisaatio saa päätöksen vain, jos kyse on ansionmenetyksen korvaamisesta ajalta, jolta työnantaja on maksanut palkkaa tai jos se on maksanut sairaanhoitokuluja.

  Etätyötapaturmalain perusteella korvattavista tapaturmista työnantaja ei saa päätöstä. Jos kyseessä on etätyötapaturmalain mukainen vahinko, on työnantajan haettava KELAsta erikseen sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. Valtiokonttori ilmoittaa virastosi yhteissähköpostilaatikkoon kun päivärahaa on haettava.

 • Tapaturmaluettelo

  Tapaturmaluettelo on Valtiokonttorin tuottama palvelu virastojen tapaturmayhdyshenkilöille. Palvelu on tarkoitettu helpottamaan työtapaturma- ja ammattitautilain (267 §) edellyttämän tapaturmaluettelon ylläpitämistä.

  Tapaturmaluettelo löytyy sähköisen asiointipalvelun etusivulta, kun olet kirjautuneena sisään ja edustat työnantajavirastoasi asiointiroolilla. Asiointirooli tulee Suomi.fi-valtuudesta Työtapaturmailmoitusten käsittely, eli samasta valtuudesta, jolla voit hyväksyä tapaturmailmoituksia.

  Mitä tapaturmaluettelo sisältää?

  • Vain työtapaturmiin liittyviä tietoja.
  • Vahingoittuneen henkilötiedot ja tapaturman ajankohdan ja -paikan.
  • Vahingoittuneen tapaturmailmoitukselle kirjoittaman vapaamuotoisen kuvauksen tapaturmasta.
  • Tapaturman olosuhteita tapaturmailmoituksen valintojen mukaan.
  • Tiedon vahingoittuneesta ruumiinosasta ja vamman laadusta.

  Tapaturmaluettelo ei sisällä Valtiokonttorin päätöstietoja.

  Kuinka tapaturmaluettelo toimii?

  • Tapaturmaluettelo löytyy sähköisen asiointipalvelun etusivulta kohdasta Raportit.
  • Voit ladata tapaturmaluettelon omalle koneellesi .csv-tiedostona. Sen voit avata esimerkiksi MS Excelillä.
  • Voit ladata tapaturmatietoja sähköisestä asiointipalvelustamme korkeintaan kahden vuoden ajan takautuvasti. Huomaa kuitenkin, että kahden vuoden säilytysaika on alkanut 1.8.2022, joten tällä hetkellä tapaturmatietoja löytyy vain siitä asti.

  Valtiokonttorin sähköinen asiointipalvelu ei ole arkistointipaikka. Lataa siis tapaturmaluettelo oman organisaatiosi arkistoon, sikäli kuin se on lain mukaan sallittua.

 • Valtion henkilöstön tapaturmaturva parani 1.1.2023 voimaan tulleella lailla (laki valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta 1012/2022). Lain mukaan valtion virkahenkilölle ja työntekijälle korvataan tapaturma, joka sattuu etätyössä ollessa muussa tavanomaisessa toiminnassa kuin työnteossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että korvattavia ovat esimerkiksi tapaturmat, jotka sattuvat virkistys- tai lounastauolla, matkalla asunnolta etätyöpaikkaan tai lasta päivähoitoon viedessä.

  Lain tavoitteena on saattaa valtion henkilöstö vastaavaan asemaan etätyössä sattuvien tapaturmien korvaamisessa, kuin niiden yksityisten työnantajien henkilöstö, joille työnantaja on järjestänyt vapaaehtoisen etätyövakuutuksen.

  Korvauksia etätyössä sattuneesta tapaturmasta haetaan samalla sähköisellä lomakkeella, kuin muissakin tapaturmissa.

 • Etätyön olosuhteet

  Etätyöpaikalla tarkoitetaan työn tekemiseen soveltuvaa muuta kuin työnantajan järjestämää tilaa, jossa henkilön on työnantajan ohjeiden mukaan sallittua hoitaa virka- tai työtehtäviään. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi koti, vapaa-ajan asunto tai kunnan järjestämä tila.

  • Valtion yhteiskäyttötilaa pidetään työnantajan osoittamana tilana, jossa sattuneisiin tapaturmiin sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilakia

  Tapaturma korvataan etätyötapaturmalain perusteella silloin, kun se sattuu työntekoon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa muutoin kuin työnteon yhteydessä joko etätyöpaikalla tai etätyöntekopaikan alueen ulkopuolella.

  • työnteon yhteydessä sattuvat korvataan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella
  • etätyötapaturmankin tulee liittyä työntekoon tai työnteon vuoksi tehtävään siirtymiseen.
  Etätyöhön liittyvä tavanomainen toiminta etätyöpaikalla tarkoittaa:
  • siirtymistä etätyöpaikan sisällä toiseen tilaan
  • tavanomaista ruokailu- ja virkistystaukoa (ruoan tai juoman valmistus tai lämmitys itselle, virvokkeiden hakeminen, wc-käynnit, näiden edellyttämä liikkuminen)
  • lyhytaikaista virkistäytymistä (kävely, virkistystaukoliikunta työnteon lomassa)

  Tapaturmaa, joka sattuu vapaa-ajalla, omaehtoisen kuntoilun tai yksityisasioiden hoitamisen (esim. kotityöt, lapsenhoito, kiinteistönhoito) aikana, ei korvata.

  Etätyöntekopaikan alueen ulkopuolella tapahtuva tapaturma korvataan, kun kyseessä on:
  • asunnon tai työpaikan ja etätyöpaikan välinen, työntekemisen kannalta välttämätön matka. Asunto voi olla vakinainen asunto, tilapäinen asunto tai majoitus, vapaa-ajan asunto.
  • ulkopuolisten etätyöpaikkojen välinen matka, jos siihen on työnteosta johtuva tarve (esim. kokous, asiakirjan allekirjoittaminen, tulostaminen), tai
  • lasten päivähoidon järjestämisen vuoksi tehdyt tavanomaiset matkat asunnolta tai etätyöpaikalta, mukaan lukien vähäinen poikkeama lyhimmältä reitiltä ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi. Esimerkiksi hoitopaikan, kaupan tai asunnon sisällä tapahtuvat tapaturmat eivät ole korvattavia.
  • Etätyöpaikan läheisyydessä tavanomainen ruokailu- tai virkistystauko ja niihin liittyvät matkat.
 • Milloin etätyössä sattuvat tapaturmat korvataan työtapaturmina?

  Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) perusteella etätyössä ollessa korvataan vain työnteon yhteydessä sattuva tapaturma.

  1.1.2023 voimaan tullut laki valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta (1012/2022) on toissijainen ja sen perusteella korvataan etätyössä ollessa muussa tavanomaisessa toiminnassa kuin varsinaisessa työnteossa sattuva tapaturma. Turvan piiriin eivät kuitenkaan kuulu esimerkiksi kodin- tai lastenhoitoon liittyvät tehtävät tai muu omien asioiden hoitaminen etätyöpäivän aikana.

  Toiminta  Työtapaturma- ja ammattitautilaki Etätyötapaturmalaki
  Varsinainen työn tekeminen Kyllä
  Työntekopaikan alueella: ruokailu, kahvitauko, wc-käynti, taukoliikunta ja näihin liittyvä liikkuminen Ei Kyllä
  Asunnon ja etätyöpaikan välinen välitön matka Ei Kyllä
  Lasten vienti päivähoitoon Ei Kyllä
  Ruokailu- tai virkistystauko ulkona työntekopaikan läheisyydessä Ei Kyllä
  Toiminta Työtapaturma- ja ammattitautilaki Etätyötapaturmalaki
  Henkilö liukastui hiekoittamattomalla jalkakäytävällä lähtiessään kotoaan kiinteälle työpaikalle ja kaatui, jolloin loukkasi ranteensa. Kyllä
  Henkilö oli lounastauolla keittiössä. Säilykepurkkia avatessa hän sai haavan sormeensa. Ei Kyllä
  Henkilö laittoi kannettavan tietokoneen sähköjohtoa pistorasiaan työpisteessään ja sai sähköiskun Kyllä
  Henkilö juoksi wc:stä vastaamaan puhelimeen ja kompastui. Ei Kyllä

   

 • Etätyön tapaturmaturva valtion henkilöstölle -koulutusmateriaali 2023

  Kevään 2023 aikana järjestämme koulutuksia virastoille uudesta etätyötapaturmalaista. Tutustu tästä koulutuksen materiaaliin:

  Etätyötapaturmalain koulutus