Hyppää sisältöön

Hankintatoimen kehittäminen

Julkista hankintatoimea kehitetään yhdessä

 • Valtion organisaatiot hankkivat tuotteita ja palveluita noin kuuden miljardin euron arvosta. Yhteiset hyvät käytännöt takaavat sen, että hankintoja tehdään yhdenmukaisesti ja tehokkaasti. Suomi on avoimen hallinnon edelläkävijämaa myös hankinnoissa: Jokainen kansalainen voi seurata verorahojen käyttöä ja selvittää hankintojen taustoja avoimen datan myötä.

  Valtiokonttori tarjoaa hankintatoimen mm. ohjaamiseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä palveluita lähinnä valtionvirastojen käyttöön. Erityisen tärkeää on yhteistyö muiden valtion yhteisten palvelujen tuottajien, kuten Hanselin ja Palkeiden kanssa. Mikäli työskentelet valtionhallinnossa julkisten hankintojen parissa, ota rohkeasti selvää valtionhankintojen parissa toimivista verkostoista ja tule mukaan. Palveluesittelyistä ja välilehdiltä löydät kiinnostavia verkostoja, jotka saattavat auttaa sinuakin.

 • Verkostoyhteistyö

  Valtionhankintoja johdetaan verkostomaisessa yhteistyössä, johon lukeutuvat mm. virastojen asiantuntijat, konsernitoimijat sekä tuotteiden ja palveluiden tarjoajat.

  Euromääräisesti suurimmat toimittajat ovat valtion sisäisiä palveluntarjoajia. Valtion yhteisiä palveluja tuottavat mm.

  • Senaatti-kiinteistöt
  • Valtori
  • Hansel
  • Palkeet
  • HAUS
  • Valtiokonttori

  Konsernitoimijat ylläpitävät erilaisia verkostoja aihepiireittäin liittyen mm. hankintatoimeen, tiedolla johtamiseen, osaamisen kehittämiseen tai viestintään.

  Lisäksi suomalaiset hankinta-alan asiantuntijat ovat mukana lukuisissa kansainvälisissä verkostoissa liittyen valtionhankintojen digitalisointiin, sähköisiin hankintasanomiin ja hankintatoimen kehittämiseen.

 • Toimittajahallinta

  Valtio on houkutteleva sopimuskumppani, sillä valtio on yhteistyökumppanina avoin, tasapuolinen ja ammattimainen. Valtion hankinnoista on poistettu turha byrokraattisuus, ja hankintaprosessi on mahdollista toteuttaa sujuvalla tavalla.

  Virastojen ohjeistaminen toimittajayhteistyöhön

  Valtio tarjoaa toimittajilleen koulutus-, viestintä- ja tapahtumapalveluita osana pitkäjänteistä yhteistyötä. Valtio on yhteistyökumppanina kiinnostunut toimittajien näkemyksistä ja kehittämistarpeista valtion hankintatoimeen liittyen. Erityisen huomion kohteena on toteuttaa hankinnat vastuullisesti sekä riittävän pienissä osissa, jotta myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on nykyistä suuremmat mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin.

  Valtiokonttorin tehtävänä on ohjeistaa ja opastaa virastoja sujuvaan toimittajayhteistyöhön ja tämän kehittämiseen. Toimittajayhteistyö kattaa muun muassa seuraavat kysymykset:

  • Kuinka virastot ohjeistavat toimittajahallintaan?
  • Mitä kaikkea virastojen pitää ottaa huomioon toimittajaseurannassa?
  • Kuinka esimerkiksi sopimusehtoja seurataan?
  • Kuinka toimittajat ottavat valtion yhteisen Handi-palvelun toimittajaportaalin käyttöön?
 • Tilaaminen Handi-palvelussa

  Handi-palvelun kautta pystyy tekemään tilauksia valitsemalla tuote/tuotteet katalogista, toimittajan PunchOutista, vapaatekstitilauksena tai tilaussuunnitelmaa hyödyntämällä. Handi-palvelussa valittavissa olevien eri tilaustapojen käyttöön on yksityiskohtaiset ohjeet Tiimerin työtilasta, Handi työtila kaikkien virastojen käyttöön.

 • Hankintaneuvontaa

  Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (JHNY) palvelee hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Neuvontayksikkö ylläpitää verkkosivuja hankinnat.fi ja upphandling.fi.

  Toimittajille neuvontapalveluita tuottavat mm. Suomen yrittäjät. Hankintaneuvonnan tarkoituksena on

  • saada hankintayksiköt pyytämään tarjouksia siten, että pk-yritykset voivat jättää tarjouksia,
  • saada pk-yritykset aktivoitua jättämään tarjouksia julkisiin hankintoihin ja
  • kehittää hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua.
 • Hankinta-Suomi

  Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Julkisten hankintojen strateginen foorumi kokoaa yhteen niin valtionhankintojen kuin kuntahankintojen edustajia. Osana kansallisen hankintastrategian valmistelua ja verkostomaisen yhteistyön puitteissa hankintojen ammattilaiset ovat kartoittaneet Suomen julkisten hankintojen nykytilaa, työstäneet keskeisiä kehittämiskohteita ja laatineet toimenpide-ehdotuksia, jotka on julkaistu kattavana tilannekuvana.

  Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteet liittyvät muun muassa:

  • ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen
  • innovaatioiden edistämiseen
  • strategisen johtamisen ja tietojohtamisen kehittämiseen
  • hankintaosaamisen ja -kyvykkyyksien kehittämiseen
  • markkinoiden toimivuuden parantamiseen

  Lisää tietoa osoitteesta hankinta-suomi.fi.

 • Avoin data ostolaskutiedoista

  Aineisto koostuu Tutkihankintoja.fi-sivuston valtion ostolaskudatasta. Aineistoon kuuluvat kaikki valtion hankintoihin liittyvät ostolaskut vuoden 2016 alusta alkaen. Poikkeuksen muodostavat Suojelupoliisi, Rajavartiolaitos, Poliisihallitus sekä puolustusministeriön hallinnonala, joiden hankinnat eivät ole mukana aineistossa.

  Palvelun tiedot ovat peräisin valtion osalta valtion ostolaskujärjestelmästä (Handi), josta ne kopioidaan palveluun joka viikko. Tämä tarkoittaa sitä, että laskut ovat jo ehtineet kiertää tarkastus- ja hyväksymiskierrot. Mikäli laskuille on tämän jälkeen tehty korjauksia kirjanpitojärjestelmässä tai ne on poistettu kirjanpidosta, ei tieto enää korjaannu tähän palveluun.

 • Valtionhankinnat sosiaalisessa mediassa

  Valtionhankinnoista keskustellaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Suosittelemme seuraamaan erityisesti asiasanoja

  sekä Twitter-profiileja:

 • Ohjevideoita

  Asiatarkastajan tehtävät – Tärkeimmät poiminnat

  Hyväksyjän tehtävät – Tärkeimmät poiminnat