Hyppää sisältöön

Hankintatoimen palveluiden tiimi esittäytyy

Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä:

Seija Friman
Heidi Jortama
Timo Rantanen
Lotta Degerholm
Tiina Rosholm

Yhteinen postilaatikkomme hankintatoimi@valtiokonttori.fi

Seija Friman

Seija Friman on valtionhallinnon kehittämisen kovan luokan ammattilainen. Hän on työskennellyt Valtiokonttorissa lukuisissa prosessinkehittämisen hankkeissa ja erikoistunut viime vuosina valtionhankintojen digitalisointiin.

Seija toimii ohjelmapäällikkönä valtiovarainministeriön ohjaamassa hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmassa. Hänen intohimojaan ovat hankintojen vaikuttavuus, tehokkuus ja koko valtionhallinnolle yhtenäiset toimintatavat.

Sähköposti: seija.friman@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 503 265
Twitter: @FrimanSeija
Linkedin: Seija Friman LinkedInissä

Heidi Jortama

Heidi Jortama on valtionhallinnon kehittämisen ammattilainen. Hänellä on kokemusta erilaisista verkostokehityshankkeista sekä muutos-, järjestelmä- ja prosessikehittämisestä reilun viidentoista vuoden ajalta.

Tällä hetkellä Heidi toimii kehittämispäällikkönä valtion hankintatoimen kehittämistehtävässä. Niin hankintatoimessa kuin muillakin prosessialueilla Heidiä kiinnostaa yhtenäisten, tehokkaiden ja digitaalisten toimintatapojen luominen ja käyttöönotto yhteistyössä konsernitoimijoiden ja asiakkaiden kanssa.

Heidiin voit olla yhteydessä, jos haluat tietää tarkemmin valtionhankintojen digitalisoinnista tai siitä, miten hankintatoimen kehittäminen jatkuu hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelman päättymisen jälkeen.

Sähköposti: heidi.jortama@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 502 130

Timo Rantanen

Timo Rantanen on tehnyt pitkän uran hankintojen parissa. Hän aloitti 16-vuotiaana silloisen HYKS:n logistiikkapalveluissa ja päätyi lopulta monen koulun ja monessa maassa asumiensa vuosien jälkeen valtion hankintojen pariin vuonna 2005.

Timo on tehnyt erityisesti laajoja tietohankintoja, sekä kilpailuttanut ja kehittänyt sähköisiin hankintoihin liittyviä järjestelmiä ja palveluita. Timo on myös vuonna 2020 julkaistun Hilman (hankintailmoitukset.fi) isoisä. Viime aikoina hän on päässyt mukaan EU:n julkisten hankintojen työryhmiin ja hänellä on laajat kontaktin muiden EU-maiden hankintojen kehittäjiin.

Voit olla yhteydessä Timoon erityisesti hankintaprosessin alkuvaiheiden asioissa. Timo tuntee suunnittelusta sopimukseen -vaiheen yksityiskohtaisesti. Myös EU:n tulevaisuuden suunnitelmat ovat hänelle tuttuja – ja jos eivät ole, hänellä on konstit selvittää asioita komissiolta ja muilta EU-jäsenmailta. Hänellä on lisäksi kontakteja OECD:n ja EBRD:n työhön, joiden julkisten hankintojen kehittämiseen liittyvissä projekteissa hän on toiminut vapaa-ajallaan.

Valtiokonttorissa Timo on valtion liikkuvuusohjelman kuljettamana.

Sähköposti: timo.rantanen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 502 384

Lotta Degerholm

Lotta Degerholm työskentelee hankintatoimen kehittämispäällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluu erityisesti hankintaprosessin tarpeesta-sopimukseen -vaiheet. Aiempaa kokemusta Lotalla on erilaisista hankintatoimen kehittämisprojekteista niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Lisäksi hänellä on vankka käytännön kokemus laajojen ja vaativien kilpailutusten läpiviemisestä.

Lotta on kiinnostunut soveltamaan kokemuksiaan ja osaamistaan valtion hankintatoimen kehittämiseen. Häntä kiinnostaa erityisesti hankintaprosessin tehostaminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen digitalisaatiota hyödyntäen.

Tulevaisuuden hankintaprosessin Lotta näkee entistä läpinäkyvämpänä ja tehokkaampana, josta turhat työvaiheet ja manuaalinen työ on karsittu. Myös vaikuttavuusperusteisten hankintojen ymmärrys ja niiden mittaaminen on pitkälle edistynyttä toimintaa.

Voit olla yhteydessä Lottaan erityisesti hankintaprosessin alkuvaiheiden asioissa.

Sähköposti: lotta.degerholm@valtiokonttori.fi
Puhelin:  0295503232
Linkedin: Lotta Degerholm LinkedInissa

Tiina Rosholm

Tiina Rosholm on tällä hetkellä henkilökierrossa Valtiokonttorissa. Hän kehittää valtion yhteistä Tarpeesta maksuun -prosessialuetta; tehtäviin kuuluu etenkin Tilauksesta maksuun -prosessin ohjaaminen, ohjeistaminen ja kouluttaminen.

Tiina on toiminut lähes koko työuransa valtion taloushallinnon monipuolisissa tehtävissä sekä myös niihin liittyvissä järjestelmä-,  prosessi- ja toimintatapojen kehittämistehtävissä. Tiina innostuu kehittämishankkeista, joilla konkreettisesti haetaan tehokkuutta ja helpotusta käytettyihin työtapoihin ja -menetelmiin.

Sähköposti: ext.tiina.rosholm@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 502 049

Muuta aiheeseen liittyvää

Ei uutisia

◄ Kaikki uutiset