• Mitä?

  Valtion maksuliike on hoidettava taloudellisesti ja turvallisesti. Maksuliikkeen toimivuus on varmistettava kaikissa tilanteissa, toiminnalla on kriittinen yhteys julkisen talouden rahoitusasemaan, yhteiskunnan toimintakykyyn sekä kansalaisten toimentulon turvaamiseen.

 • Valtiokonttorin rooli

  Valtiokonttori vastaa valtion maksuliikkeen ohjauksesta, kehittää maksuliikkeeseen liittyviä prosesseja ja välineitä sekä valvoo maksuliikkeen operatiivista hoitamista kirjanpitoyksiköissä.

  Maksuliikkeen ohjaukseen ja valvontaan liittyen Valtiokonttori antaa kirjanpitoyksiköille määräyksiä ja ohjeita.

  Lisäksi teemme yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa prosessien, palvelujen ja maksuvälineiden kehittämiseksi. Uusien palvelujen käyttöönotoilla ja käytössä olevien palvelujen kehittämisellä tavoitteena on tehostaa kirjanpitoyksiköiden maksuliikkeen hoitoa sekä varmistaa maksuliikkeen jatkuvuus ja turvallisuus.

  Toimimme asiantuntijana kirjanpitoyksiköiden käyttöön tarkoitettujen, maksuliikkeeseen liittyvien palvelujen kilpailutuksissa ja osittain vastaamme myös kilpailutusten toteutuksesta.