Valtion talousarvion tilijaottelu sisältää tuloarviot ja määrärahat. Siitä selviää, minkä kirjanpitoyksikön kirjanpitoon tuloarviot ja määrärahat tai niiden osat on osoitettu ja viranomaiset, jotka päättävät jakamattomien määrärahojen käytöstä. Tilijaottelu sisältää viittaukset säädöksiin tai määräyksiin, joihin tulon kertyminen tai määrärahan käyttö perustuu.

Valtion talousarvion tilijaottelu käsikirjasivustolla >

Valtion raportointipalvelu Netra (talous) >