Hyppää sisältöön

Yhteisöllinen ja avoin Digi-Valtiokonttori

Valtiokonttori juhlii tänä vuonna 140-vuotista toimintaansa. Virasto aloitti toimintansa keisari Aleksanteri II:n keisarillisen julistuskirjan perusteella tammikuussa 1876. Pitkä matka on tultu tuolta 140 vuoden takaa keisarin virastosta tähän päivään, Digi-Valtiokonttoriksi niin kuin itse aina joskus nykyään virastoamme nimitämme.

Vuosikymmenten kuluessa Valtiokonttoriin on tullut uusia tehtäviä ja joitakin lähtenyt. Tehtävien muuttuminen on ollut leimallista toiminnallemme. Jotkin Valtiokonttorin syntymähetkellä saadut tehtävät ovat hoidossamme edelleen, kuten antolainat, valtionvelka ja kassavarojen sijoittaminen, kirjanpito ja tilinpäätös. Nyt olemme monialainen palveluvirasto.

Nykyään vastuullamme on lisäksi monenlaisia kansalaisille ja yhteisöille maksettavia korvauksia, etuuksia, tukia ja lainoja. Autamme kansalaisia julkisten palvelujen käytössä. Virastoja autamme tuottamalla niille niiden talouden hoitoa ja henkilöstöä koskevaa tietoa. Autamme virastoja myös tukemalla niitä työhyvinvoinnin edistämisessä ja muutostilanteista selviytymisessä.

Digi-Valtiokonttori haluamme olla, ja sen eteen teemme työtä niin viraston sisäisen toiminnan osalta kuin asiakkaillemme tarjoamien palvelujen ja eri yhteistyötahojen kanssa tekemämme työn osalta. Digi-Valtiokonttori-nimitys osoittaa toimintamme suuntaa sähköisten prosessien ja palvelujen kehittämisessä niin kuin pääjohtajamme Timo Laitinen on todennut.

Olemme Valtiokonttorissa astuneet uuteen tiedonhallinnan ja tiedon jakamisen kulttuuriin. Otimme maaliskuun alussa käyttöön uuden Mesta-nimisen intramme ja uudet sähköiset työtilat. Nämä tukevat ja myöskin edellyttävät yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Myös nyt avattava blogi on yksi askel kohti avoimempaa ja välittömämpää vuorovaikutusta asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Uutta kehittäen, perinteitä kunnioittaen!

Sami Moksunen

Tutustu Valtiokonttorin historiaan >>

Kirjoittaja
Sami Moksunen