Hyppää sisältöön
Nuori mies esittelee tilastoja pöydän ääressä istuville kollegoilleen.

Valtiokonttori kannustaa kustannuslaskennan yhteiseen kehittämiseen

Lähtiessäni mukaan valtionhallinnon kustannuslaskennan kehittämiseen, tärkeimpänä periaatteenani on ollut tiivis yhteistyö asiakasvirastojen kanssa. Tarjottavan tuotteen tulee olla selkeä ja asiakasystävällinen. Kehittämistyön tulee olla hallittua sekä ehdottomasti asiakasviraston tavoitteista ja tarpeista kumpuavaa.

Yhteistyö toimintatapana

Osaamisen ja laadun kehittäminen sekä oppiminen vaativat usein avoimuutta ja yhteistyökykyä. On hedelmällistä pöllyttää vanhoja toimintotapoja, avata prosessit näkyviksi, kyseenalaista rohkeasti ja asettaa yhteisiäkin tavoitteita kehittämistyölle. Ulkopuolinen taho voi olla avartava ravistelija, kunhan tämä tapahtuu turvallisessa ja positiivisessa ilmapiirissä.

Hyvien käytäntöjen yhteinen kehittäminen ja toisilta oppiminen on viisasta.

Valtionhallinnon kustannuslaskennan kehittäminen on myös parhaimmillaan eri osapuolen välistä yhteistyötä ‒ samaan suuntaan kulkemista. Yksittäiset virastot, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) ja Valtiokonttori saavuttavat yhdessä enemmän jaettavaa kuin erikseen omissa nurkissaan pyörimällä. Lisäksi Valtiontalouden tarkastusviraston konsultoiva rooli jo yhtenäisten laskentaratkaisujen suunnitteluvaiheessa varmistaa laatua. Laskelmista, menetelmistä ja dokumenteista saadaan tarkoituksenmukaisia myös tarkastuksen näkökulmasta.

Yhteinen laskentaratkaisu

Valtiokonttori on jalkautunut viimeisen puolen vuoden aikana yli 20 eri viraston puheille kannustaakseen virastoja yhteiseen kustannuslaskennan kehittämistyöhön. Ensisijaisena tavoitteena on yhteistyön rakentaminen ja konkreettisen laskentaratkaisun tarjoaminen, mikäli sellaista ei omasta takaa löydy. Lisätavoitteina ovat kehittämisideoiden yhteinen havainnoiminen ja jatkojalostaminen sekä osaamisen molemminpuolinen jakaminen. Virastojen omaa arvokasta kehittämistyötä on toki aina tehty, mutta nyt tarjotaan entistä aktiivisemmin yhteistyömahdollisuutta.

Valtionhallinnon yhteisen kustannuslaskentaratkaisun taustalla ovat aiemman kehittämistyön linjaukset, yhteinen seurantakohdemalli, kustannusten vyörytysmalli ja KIEKU-raportoinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen. Valtiokonttorin tarjoama kustannuslaskennan kehittämiseen liittyvä tuki koostuu (1) laskennan määrittelyn (ajurit, vyörytettävät kustannukset ja vyörytysvaiheet), (2) toteuttamisen ja (3) KIEKU-raportoinnin hyödyntämisen edistämisestä.

 

Kuva 1. Valtiokonttorin tarjoama yhteinen

Kuva 1. Valtiokonttorin tarjoama yhteinen kustannuslaskentaratkaisu.

 

Yhteistyön tulee palvella ensisijaisesti asiakasviraston tavoitteita. Viraston oman kehittämisen vastuu, laskennan määrityksistä päättäminen ja persoonallinen ote on luonnollisesti säilytettävä mahdollisuuksien mukaan asiakasvirastolla.  Valtiokonttorin tarjoama kannustus voi silti olla lähtölaukaus uudelle. Valtionhallinnon kustannuslaskennan kehittämistyöhön liittyvän yhteisen kustannuslaskentaratkaisun vastuunjako ja roolitus on oltava kirkas.

 

Kuva 2. Valtion yhteisen kustannuslaskentaratkaisun

Kuva 2. Valtion yhteisen kustannuslaskentaratkaisun vastuunjako ja roolitus.

 

Mukaan kehittämistyöhön?

Valtiokonttori on vuoden 2018 lopulta lähtien lähestynyt entistä aktiivisemmin eri virastoja ”virasto kerrallaan”. On ollut ilo havaita, kuinka virastot ovat olleet halukkaita tutustumaan tarjottuun laskentaratkaisuun tai muutoin vaihtamaan ajatuksia kustannuslaskennan osalta. Yhteistyö on koettu aitona mahdollisuutena ja meidät on otettu positiivisesti vastaan. Valtiokonttorin tahtotila on tukea toisiamme, kehittää ja oppia yhdessä. Tätä viestiä olemme halunneet korostaa.

Halu tehdä ja oppia yhdessä on vahva.
Osaamisen jakaminen ja kehittäminen on koettu yhteiseksi haasteeksi.

Valtiokonttori on edennyt kehitystyössä mahdollisimman hallitusti. Päällimmäisenä ajatuksena on yhteistyön laatu; antaa aikaa asiakkaille ja elää mukana kehitystyössä. Päämäärätön sauhuaminen joka puolella samanaikaisesti ei ole pitkäjänteistä kehittämistä.

Kehittämistyölle on annettava aina oma aikansa.

Mikäli virastossanne kaivataan keskustelukumppania kustannuslaskennan kehittämiseen, olemme siihen valmiita. Me tulemme luoksenne tai vierailulle voi tulla Valtiokonttorillekin.

 

 

Kuva 3: Mitä voimme yhdessä saavuttaa?

Kuva 3: Mitä voimme yhdessä saavuttaa?

 

Kuinka kaikki on edennyt viimeisten kuukausien aikana?

Palataan aiheeseen tarkemmin seuraavassa blogissa kesälomien jälkeen. Tavoitteena on pitää syyskesällä yhteinen keskustelu-, ideointi- ja sparraustilaisuus yhteisen kustannuslaskentaratkaisun testaajille. Näin voimme tarkentaa yhteistä suuntaa kehittämistyömme terävöittämiseksi, tarkastella saavutettuja tuloksia ja havaittuja kehittämisideoita.

Mutta antakaa aikaa palautumiselle ja viettäkää rentouttava kesä!

Kirjoittaja
Tuomo Haanpää
Kommentoi

Mitä mieltä olet? Jätä kommenttisi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *