Hyppää sisältöön

Tilaus-toimitussanomanvälityksen sähköistäminen

Suomea on perinteisesti pidetty edelläkävijänä verkkolaskutuksen saralla. Meillä on kuitenkin edelleen paljon tehtävää verkkolaskutuksen tietosisältöjen standardoinnissa ja laadun kehittämisessä.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt sanomanvälityksen sähköistäminen tilausten, tilausvahvistusten ja toimitustiedon alueella. Tällä alueella meillä on ollut hyviä kokemuksia toimialakohtaisissa ratkaisuissa sekä perinteisissä kahdenvälisissä yhteyksissä.

Maailma ympärillämme kuitenkin muuttuu nopeasti ja nykyisin on käytettävissä myös tilaus-toimitustiedonvälitykseen tarkoitettuja standardoituja monenkeskisiä menetelmiä. Tässä kehityksessä Suomen on oltava aktiivisesti mukana, jotta yrityksemme ovat tulevaisuudessakin kilpailukykyisiä, niin kotimaassa kuin maamme rajojen ulkopuolella. Menestyksemme kannalta avainasioina voidaan pitää osaamistamme ja kykyämme nopeasti soveltaa jo olemassa olevia komponentteja, sekä yhdistää erilaisia uusia teknologioita ja ratkaisuja toimiviksi kokonaisuuksiksi.

Tilaus-toimitustiedon sanomaliikenteen arvioidaan olevan moninkertainen verrattuna vaikkapa laskujenvälitykseen. Yritysten toimintaprosessin sähköistäminen ja yhteensopivan tietomallin hyödyntäminen tehostavat merkittävästi yritysten toimintaa ja luovat perustaa automaation lisäämiselle, sekä vähentävät viranomaisraportoinnin taakkaa.

Valtio edistää käynnistyneessä Real-Time Economy (RTE) -hankkeessaan EU-alueella nopeasti laajenevan PEPPOL-verkoston käyttöönottoa Suomessa. Lähtökohtana on hyödyntää jo olemassa olevaa teknistä infrastruktuuria sekä standardoituja sanomia ja tietosisältöjä. Julkishallinnon tehtävänä on paitsi toteuttaa ja soveltaa näitä teknologioita omissa toiminnoissaan, myös ennen kaikkea luoda edellytyksiä niiden laajamittaiseksi hyödyntämiseksi yrityksissä.

Erityisen huomion kohteena ovat pienemmät yritykset ja yrittäjät, joilla ei ole pitkälle kehitettyjä toiminnanohjausjärjestelmiä käytössään. Tavoitteena on aikaansaada pienille toimijoille helppokäyttöinen ja kustannustehokas sovelluspalvelu, joka integroituu laajempaan tekniseen verkostoon. Tällöin pienet toimijat voivat verkoston kautta tavoittaa niin kotimaiset kuin muualla Euroopassa toimivat asiakkaansa ja toimittajansa yhdellä ratkaisulla.

Kuluva vuosi menee pitkälti suunnittelussa ja ratkaisujen testaamisessa, mutta jo ensi vuonna uskomme hankkeen alkavan tuoda konkreettisia palveluita yritysten käyttöön.

Seuraa hankintasanomien, eKuitin ja verkkolaskutuksen edistymistä Valtiokonttorin RTE-sivuilta. Tervetuloa osallistumaan myös Reaaliaikatalouden tilannehuone -webinaareihin, joissa keskustellaan digitalisaation eri kysymyksistä teemoittain!