Hyppää sisältöön

Hankintatoimen digitalisaatio kiihtyy

Timon EU-terveiset -blogisarjassa Timo Rantanen kertoo Euroopan komission tuoreimmat terveiset liittyen hankintatoimeen ja sen laajenevaan digitalisaatioon. Millaisia aloitteita ja ajatuksia komissiossa on vireillä ja millaisia vaikutuksia niillä on jäsenmaille? Tervetuloa blogisarjan ensimmäisen kirjoituksen pariin!

Julkisten hankintojen saralla olemme tottuneet lainsäädännön ja hankintakäytäntöjen vähittäiseen kehittymiseen. Sääntöviidakko on viimeisinä vuosikymmeninä muuttunut hitaasti ja pienin askelin. Nykyinen vuoden 2017 hankintalakimme on paranneltu versio vuoden 2007 laista. Vaikka moni asia muuttui, uuden opettelua ei tarvittu paljoa. Käsitteet säilyivät suunnilleen samoina. Avoin menettely tarkoittaa edelleen samaa kuin jo aikojen alussa: kaikki soveltuvat ja vaatimukset täyttävät tarjoajat voivat osallistua. Hankintayksikkö ja hankintaviranomainen ovat termejä, joita käytämme sujuvasti jokapäiväisessä keskustelussa.

Muutosten tahti on kuitenkin kiihtymässä. Yksi muutosten nopeutumiseen vaikuttavista tekijöistä on hankintojen ja hankintatoimen digitalisaatio, jota myös Euroopan komissio ajaa voimakkaasti. Brysselissä ja Luxemburgissa on havahduttu siihen, etteivät aikaisemmat paperimaailmaan suunnitellut prosessit ja työnkulut toimi digitaalisessa maailmassa. Asiat pitää ajatella toisin ja suunnitella digilähtöisesti aikaisempien paperille piirrettyjen mallien sijasta.

Muutosten tahdin kiihtyessä ajattelin ajoittaa blogisarjan, jossa kerron komission uusimmista ajatuksista liittyen hankintatoimen laajenevaan digitalisaatioon. Kerron myös näiden aloitteiden ja ajatusten mahdollisista vaikutuksista sekä toimenpiteistä, joita komissio toivoo tai edellyttää jäsenmailta.

Olen valtiovarainministeriön ystävällisellä tuella saanut olla mukana komission vuonna 2016 perustamassa Multi-stakeholder Expert Group on eProcurement -ryhmässä. Komissio perusti ryhmän alkujaan keskustelukerhoksi, jossa jäsenmaissa käytännön tason toteutuksissa mukana olevat henkilöt voisivat vaihtaa ajatuksia, esitellä digitaalisia toteutuksiaan ja ennen kaikkea oppia toisiltaan. Vuosien varrella olemme käsitelleet muun muassa ajatusta tarjouksen tekemisen yhteydessä vaadittavasta sähköisestä allekirjoituksesta, ESPD:tä (European Single Procurement Document, tuttavallisemmin ”spede”), eCertis-todistushakemistoa ja sähköisiä tuote- ja palvelukatalogeja.

Vuosien 2020 ja 2021 aikana olemme työstäneet tuleva. Olemme tehneet tietomallinnusta suunnittelusta sopimukseen -alueella, pohtineet vuonna 2022 käyttöön otettavaa uutta hankinnoista ilmoittamisen tapaa (ns. eForms) ja sitä, miten muutos kannattaa jäsenmaissa toteuttaa. Viimeisimmässä virtuaalisessa EXEP-kokouksessa huhtikuun viimeisellä viikolla käsiteltiin komission aloitetta EU-laajuisen, mutta hajautetun, hankintojen tietoavaruuden perustamiseksi.

Näitä kaikkia ja muitakin asioita tulen blogisarjassani käsittelemään. Jos komissio enää viimeisen vuoden matkustus- ja liikkumisrajoitusten jälkeen pitää kokouksia paikan päällä Brysselissä tai Luxemburgissa, raportoin tunnelmista ja asioista myös videon muodossa. Blogista tuleekin tällöin VLOG!

Pysy kanavalla, seuraa blogiamme sekä Valtiokonttorin sosiaalisen median postauksia ja twiittejä!

Lue lisää:
Public Procurement Ontology -projekti