Hyppää sisältöön

Taloushallinnon digitalisointi – Hanki, laskuta, maksa, raportoi

Tutustu raportteihin julkisista hankinnoista Tutkihallintoa.fi  -palvelussa

Julkisilla verovaroilla toimittaessa on tärkeää säilyttää kansalaisten luottamus julkisiin toimijoihin ja niiden tekemiin päätöksiin erityisesti rahan käytön osalta. Julkiset hankinnat muodostavat lähes 15 % vastaavan määrän Suomen bruttokansantuotteesta. Hankintayksiköt vaikuttavat hankinnoilla melkoisen paljon siihen, mihin rahavirtoja yhteiskunnassa ohjautuu. Ostolaskutiedoista selviää se, mitä hankintayksikkö on hankkinut, miltä toimittajalta ja millä euromäärällä. Näiden tietojen avaamisella ja keräämisellä yhteiseen paikkaan on mahdollista tukea myös yksittäisen hankintayksikön suunnittelua ja seurantaa mm. vertailemalla.

Pääministeri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi: säädetään julkisyhteisöjen ostolaskudata avoimesti ja keskitetysti julkaistavaksi ilman erillistä pyyntöä. Tätä tavoitetta toteuttamaan kutsumme kaikki kuntaorganisaatiot yhteistyössä toteuttamaan. Periaate ”kun annat, niin saat” toimii hyvin tässä asiassa.

Valtiokonttori on kevään 2023 aikana julkaissut useita uusia julkisiin hankintoihin liittyviä raportteja Tutkihallintoa.fi -palvelussa. Ne sisältävät pääasiassa sellaisia tietoja, joita ei ole ennen julkaistu missään. Raporttien avulla on mahdollisuus saada tietoa mm. kansallisen hankintastrategian tavoitteita tukevien vaikuttavuusmittareiden toteutumisesta, kansallisesta hankintaosaamisen tasosta, hankintailmoituksista, suorahankinnoista ja toimittajista.

Opastamme kuntia taloushallinnon ja hankintatoimen digitalisoimisessa

Digitaalisessa taloushallinnossa ja hankintatoimessa esimerkiksi katalogit, tilaukset, laskut ja kuitit ovat sähköisiä ja ne liikkuvat sujuvasti eri järjestelmien välillä. Näiden digitalisointi auttaa tehostamaan kunnan prosesseja, vähentämään virheitä ja poistamaan kuormittavaa manuaalista työtä. Laajemmin tarkasteltuna taloushallinnon ja hankintatoimen digitalisointi edistää julkisen sektorin tuottavuutta ja kuntien elinvoimaa parantamalla kunnan yritysten kilpailukykyä.

Voit ottaa meihin suoraan yhteyttä ja mietitään yhdessä, kuinka kuntasi kuittirumbaa voidaan helpottaa, kuinka yhä useampi lasku voidaan käsitellä automaattisesti sekä sitä, miten kuntasi voi edistää hankintatoimen digitalisaatiota.

Tarjoamme tietojohtamisen palveluita kunnille ja hyvinvointialueille

Kunnat ja hyvinvointialueet raportoivat taloustietonsa Valtiokonttorille, ja raportoidut tiedot julkaistaan Tutkihallintoa.fi-palvelussa. Valtion viranomaiset ministeriöissä ja virastoissa tarvitsevat kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimia taloustietoja laajasti eri käyttötarkoituksissa, kuten rahoituksen laskemiseen, tilastointiin sekä arviointiin ja tutkimukseen.

Kuntien ja hyvinvointialueiden Valtiokonttorille raportoima taloustieto julkaistaan Tutkihallintoa.fi-palvelussa. Tutkihallintoa.fi-palvelun eri osioihin kootaan kuntia, kuntayhtymiä, Suomen alueita sekä valtiota koskevaa tietoa. Informatiivinen Tutkihallintoa.fi-sivusto palvelee valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä ja yrityksiä. Ota tieto käyttöön Tutkihallintoa.fi-palvelussa!

 

Lisätietoja hankinnoista:
Seija Friman, hankejohtaja
seija.friman@valtiokonttori.fi

Lisätietoja taloushallinnon digitalisoinnista:
Noora Salonen, asiantuntija
noora.salonen@valtiokonttori.fi

Lisätietoja talousraportoinneista:
Linnea Mäkinen, raportointiasiantuntija
linnea.makinen@valtiokonttori.fi