Hyppää sisältöön

eKuitin käyttöönotosta hyötyvät kaikki

RTE:ssä, eli yritysten reaaliaikataloushankkeessa, edistetään verkkolaskun, hankintasanomien ja rakenteisen digitaalisen kuitin, eli eKuitin, käyttöönottoa. Näiden rakenteisten tietosisältöjen avulla on mahdollista automatisoida taloushallinnon prosesseja ja keventää samalla yritysten taloushallintoa.

Teknologiateollisuuden vetämässä RTECO-hankkeessa määriteltiin rakenteisen kuitin tietosisältö. Kuvaus ja mallikuitti löytyvät Finvoice.info-sivulta. Nyt RTE-hankkeen myötä tavoitteenamme on saada eKuitin käyttö yleistymään. Meillä on hankkeessa tavoitteena saada 20 prosenttia yritysten välisistä kuiteista eKuiteiksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii muun muassa RTECO-hankkeen eKuitti-kuvauksen päivittämistä sääntökirjaksi, johon kaikki toimijat voivat sitoutua.

Ostaja voi eKuitin avulla automatisoida omaa matka- ja kulunhallintajärjestelmäänsä muun muassa kohdentamalla kulut oikeille projekteille. Ostot voi myös jakaa automaattisesti ALV-kannoittain.[1] Samalla vähenee asiatarkastustyö, kun tiedot ovat automaattisesti oikein. Lisäksi hiilijalanjäljen laskenta mahdollistuu kuittitietojen avulla.


eKuitteja tarvitaan mahdollisimman monesta ostopaikasta, jotta kaikki hyödyt saadaan täysimääräisesti käyttöön.


eKuitin avulla voidaan myös ostorivien osalta päivittää omaa varastokirjanpitoa ja tietoja voidaan käyttää viranomaisraportoinnissa. Lisäksi työntekijän aikaa säästyy ja kululaskun tekeminen helpottuu, kun kuitit ovat valmiina järjestelmässä. Ei tarvitse skannata tai valokuvata ehkä jo ryttyisen ulkoasun saanutta paperikuittia, kun kaikki tiedot ovat jo selväkielisenä odottamassa kululaskun tekemistä.

Samalla eKuitti on ekologinen vaihtoehto. Visma on laskenut, että Suomessa paperikuitteihin tarvitaan 140 jalkapallokentällistä puuta. Lisäksi kuittijätettä tulee keskimäärin yhtä paljon kuin noin 6000 asukkaan kunta tuottaa vuodessa.

Tarvitsemme eKuitteja mahdollisimman monesta ostopaikasta, jotta saamme kaikki hyödyt täysimääräisesti käyttöön. Tämä edellyttää, että eKuitti-operaattorit välittävät eKuitteja toistensa välillä niin sanotun 4-kulmamallin mukaisesti.

Valtiokonttori on myös pilotoinut eKuittia. Pilotin tarkoituksena oli varmistaa eKuitin toimivuus matka- ja kulunhallintajärjestelmään asti. Nyt valtion maksuaikakorteilla tehdyistä ostoista on mahdollista vastaanottaa eKuitti.

Verkkolaskufoorumin käyttäjätyöryhmä yhdessä Valtiokonttorin kanssa toivoo, että myyjät tarjoaisivat eKuittia laajasti ja ne välittyisivät 4-kulmamallin mukaisesti. Tästä hyötyisivät kaikki.

Jos haluat olla mukana edistämässä eKuittia ja osallistua eKuitin sääntökirja -työryhmään, ota yhteyttä Valtiokonttoriin sähköpostitse RTE@Valtiokonttori.fi.

[1] Arvonlisäverokannat määrittävät, paljonko kunkin tavaran/palvelun arvonlisävero on.