Näytetään 2 blogikirjoitusta, joiden avainsana on 'tekoäly'. Näytä kaikki kirjoitukset >.

Pidempään työelämässä olleet voivat todeta kokeneensa konkreettisesti useita uusien teknologioiden esiinmarsseja: internet, graafinen käyttöliittymä merkkipohjaisen sijaan (= käytännössä hiiren käyttö), mobiilipuhelin tai nykysuomella varmaankin vain..

Digitalisoituvassa maailmassa digikyvykkyydestä puhutaan jo ihmisarvokysymyksenä. Monet ikäihmiset kysyvät, olenko enää arvokas yhteisöni jäsen, jos en halua käyttää digipalveluja? Digi voisi kuitenkin olla arjessamme läsnä..