Hyppää sisältöön

Tavoitteena kattava kokonaiskuva valtiontaloudesta

Valtion tilinpäätös laajennetaan sisältämään talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja valtion liikelaitokset. Kehittäminen painottuu alkuvaiheessa talousarviotalouden, rahastotalouden ja liikelaitosten muodostaman kokonaisuuden tilinpäätösraportointiin.

Nykyinen valtiontaloutta koskeva raportointi on koettu riittämättömäksi valtiontalouden kokonaisuutta koskevan raportoinnin osalta. Muutoksen tavoitteena on laajentaa tilinpäätöksen kattavuutta, jotta valtiontalouden kokonaisuudesta saataisiin parempi kokonaiskuva. Kehittämistyön aikajänne on suunniteltu siten, että valtion uudistettu tilinpäätös voidaan laatia ensimmäisen kerran vuonna 2026 vuodelta 2025.

Kehittämistä ohjaa valtiovarainministeriö. Hankkeen ohjausryhmässä on kattava edustus valtionhallinnon eri sidosryhmistä. Valtion kirjanpitoyksiköitä, talousarvion ulkopuolisia valtion rahastoja, liikelaitoksia ja muita tarvittavia sidosryhmiä informoidaan muutoksista tiedotteilla ja Valtiokonttorin järjestämissä Toimiva taloushallinto -tilaisuuksissa.

Yhdistellyt laskelmat tilintarkastetaan

Talousarviolaki ja talousarvioasetus muuttuvat tilinpäätöksen laajentuessa yhdisteltyjen laskelmien osalta. Valtiontalouden tarkastusvirasto tulee tarkastamaan tulevaisuudessa yhdistellyt laskelmat, jotka muodostetaan talousarvio- ja rahastotalouden sekä liikelaitosten tiedoista.

Muutokset kirjanpitoyksiköille vähäisiä

Valtion tilinpäätöksen kehittämishankkeessa valmistellaan tarvittavat säädös-, järjestelmä- ja toimintatapamuutosehdotukset. Muutokset eivät aiheuta merkittäviä muutoksia kirjanpitoyksiköissä.

Tilikarttaan on tulossa joitakin tarkennuksia, minkä lisäksi tilinpäätöskaavat ja liitetiedot muuttuvat joiltakin osin. Lisäksi Valtiokonttorin julkaisemiin määräyksiin ja ohjeisiin on tulossa muutoksia.

Tilinpäätöksen laajenemisen myötä Metsähallitukselle, Senaatti-kiinteistöille ja Puolustuskiinteistöille luodaan kumppanikoodit, joita tullaan käyttämään valtiokokonaisuuden sisäisissä tapahtumissa. Valtiokonttori tiedottaa kumppanikoodien käyttöön liittyvistä muutoksista myöhemmin.

Toimiva taloushallinto -tilaisuuksiin voit ilmoittautua ottamalla yhteyttä Valtiokonttoriin osoitteella prosessiohjaus(at)valtiokonttori.fi.

Ajankohtaista valtion tilinpäätöksen kehittämishankkeesta (pdf) 

Kattava kokonaiskuva valtiontaloudesta – tiivistelmä selvityksestä (pdf)

Valtion konsernilaskelmien tarve- ja toteutusselvitys (pdf)

Lisätietoja:
konsernilaskennan asiantuntija Vesa Kananen, puh. 0295 502 064, vesa.kananen(at)valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset