Hyppää sisältöön

Viisi vinkkiä valtionapuviranomaiselle

Valtionavustustoimintaa kehitetään käyttäjälähtöisesti valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin sekä avustusten myöntäjien ja hakijoiden yhteistyönä.

Useat valtionapuviranomaiset ovat osallistuneet yhteisen sanaston, uuden toimintamallin ja uusien verkkopalveluiden kehittämiseen. Toimintamallissa onkin paljon tuttuja hyviä käytäntöjä, joita nyt jaetaan kaikkien viranomaisten käyttöön. Viranomaiset siirtyvät vaiheittain uuteen toimintamalliin ja ottavat käyttöön sitä tukevat verkkopalvelut. Hankkeen tuotoksiin ja tuloksiin kannattaa kuitenkin tutustua jo ennen kuin projekti omassa organisaatiossa käynnistyy.

Nämä asiat valtionapuviranomaisen kannattaa tehdä jo nyt

  1. Valitkaa yhteyshenkilö, joka seuraa aktiivisesti valtionavustustoiminnan kehittämistä, viestii siitä sisäisesti ja kokoaa kehittämiseen liittyviä näkemyksiä omassa organisaatiossa.
  2. Hyödyntäkää valtionavustustoiminnan sanastoa viestinnässä ja käännöksissä, erityisesti toiminnan tuloksista ja vaikutuksista ja vaikuttavuudesta keskusteltaessa. >Valtionavustustoiminnan sanasto (Valto)
  3. Tutustukaa valtionavustushankkeen julkaisuihin, kuten jaostojen ja työryhmien raportteihin ja hyödyntäkää niitä valmistelussa. > Aineistot ja tuotokset (vm.fi)
  4. Pyytäkää sisältöjä eri tarkoituksiin, esimerkiksi intranetiin tai verkostotapaamisiin. Sisältösparrausta voi tarvittaessa pyytää osoitteesta valtionavustushanke.vm@gov.fi.
  5. Ottakaa käyttöön uusia toiminnan suunnittelun työvälineitä ja harjoitelkaa niiden käyttöä omassa työssänne. > Toiminnan suunnittelun työvälineet (vm.fi)

Valtionavustustoimintaan kehitetään valtionvarainministeriön johtamassa valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa.

Valtiokonttori tuottaa hankkeessa uudet yhteiset valtionavustuspalvelut avustusten hakijoille, saajille ja valtionapuviranomaisille, vastaa palveluiden jatkuvasta kehittämisestä sekä tarjoaa tukea kaikille palveluiden käyttäjille.

Lue lisää Valtionavustukset-uutiskirjeestä. Voit tilata uutiskirjeen omaan sähköpostiisi valtiovarainministeriön verkkosivuilta.

Lähde: Valtionavustukset-uutiskirje

Kohderyhmä: Kunnat Viranomaiset Yhdistykset ja järjestöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset