Hyppää sisältöön

Digitaalinen eKuitti on yritykselle kilpailuetu

Maria Nyroos Suomen Yrittäjistä

eKuitti osana sähköistä taloushallintoa helpottaa yrittäjän arkea. Sen käyttöönoton tulee tapahtua markkinaehtoisesti, sanoo Maria Nyroos Suomen Yrittäjistä.

 

Digitaalinen eKuitti tuo helpotusta yritysten taloushallintoon. Sähköiset kuitit pysyvät aina tallessa, eikä niiden käsittely vaadi aikaa vievää manuaalista työtä.

Suomen Yrittäjien jäsenyrityksillä eKuitin käyttö myynneissä on kuitenkin vielä marginaalista, kertoo digi-, innovaatio- ja korkeakoulupolitiikan asiantuntija Maria Nyroos Suomen Yrittäjistä.

”Osa yrittäjistä ei ole tietoisia eKuitista ja osalle sen käyttöönotto ei ole markkinaehtoisesti järkevää. Jäsenistössämme on pieniä yrityksiä, joilla ei vielä ole sähköistä taloushallintoa”, Nyroos perustelee.

eKuitti on osa digitaalista kokonaisuutta

eKuitti yksinään ei ole avain taloushallinnon helpottumiseen ja ajan sekä kustannusten säästymiseen. Yhdessä verkkolaskun ja sähköisten tilausten kanssa se kuitenkin tuo säästöjä niin rahallisesti kuin ajallisestikin.

Yritysten tulisikin edetä kohti sähköistä taloushallintoa omassa tahdissaan, sähköistämällä ensin ne toiminnot, joista yritys saa suurimman hyödyn.

Nyroosin mukaan pk-yritysten monimuotoisuuden vuoksi ei voida yleistää yhtä kaikille toimivaa tapaa taloushallinnon sähköistämiseen.

”Markkinatilanne on jo nytkin haastava pk-yrityksille, ja digitaalisiin järjestelmiin siirtyminen tuo aluksi lisäkuluja. Muutoksen pitää tapahtua markkinaehtoisesti, pakottamatta”, hän miettii.

eKuitilla harmaata taloutta vastaan

Nyroos uskoo, että eKuitti osana sähköisen taloushallinnon kokonaisuutta helpottaa yrittäjän arkea pitkässä juoksussa.

”Hyöty tulee reaaliaikaisuudesta sekä siitä, että sähköiset järjestelmät minimoivat inhimillisten erheiden mahdollisuuden”, Nyroos sanoo.

Hän näkee eKuitin ja muun sähköisen taloushallinnon myös kilpailuetuna.

”Menemme koko ajan kohti reaaliaikataloutta, joten ne yritykset, jotka ottavat sähköiset työkalut aiemmin käyttöön pärjäävät paremmin kilpailussa.”

eKuitti voi Nyroosin mukaan osaltaan edistää myös harmaan talouden torjuntaa.

”Suomen Yrittäjät haluaa kannustaa yrityksiä harmaan talouden torjuntaan kaikin keinoin. eKuitti ei ole ainut keino sen torjumiseen, mutta se voi olla yksi keinoista.”

Tukea käyttöönottoon tarvitaan

eKuitin käyttöönoton edistäminen vaatii työtä, ja yritysten ei tule jäädä yksin tämän työn kanssa, ajattelee Nyroos. Tukea ja apua sähköisten järjestelmien käyttöönotossa tarvitaan.

Hänen mukaansa haasteena on, että erityisesti pienillä paikkakunnilla on pulaa tilitoimistoista, jotka voisivat auttaa pk-yrityksiä siirtymässä.

”Jos tilitoimistot keskittyvät ja kasvavat ja tarjoavat sähköisen taloushallinnon palveluja pienimmillekin yrityksille, se osaltaan vauhdittaa siirtymää.”

Siirtymä eKuittiin ja muihin sähköisiin toimintoihin on Nyroosin mukaan osalle yrityksistä valtava hyppy. Digitaalinen, reaaliaikainen taloushallinto on kuitenkin suunta, jota kohti kukin yritys omassa aikataulussaan kulkee.

”Me Suomen Yrittäjissä ajattelemme, että eKuittiin liittyy vielä paljon kysymyksiä – mutta varmasti myös mahdollisuuksia”, hän kiteyttää.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset