Hyppää sisältöön

Valtiokonttorin puitesopimukset Ilveskodin kanssa päättymässä

Valtiokonttorilla on puitesopimukset Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön Ilveskodin kanssa sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista sekä sotainvalidien, rintamaveteraanien ja erityisryhmien kuntoutuspalveluista. Sopimukset on viimeksi solmittu 1.1.2023 lähtien toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

Saamiemme tietojen mukaan Sairaskotisäätiön liiketoiminta olisi siirtymässä 1.1.2024 lähtien Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Jos liiketoimintasiirto varmistuu, tulevat Valtiokonttorin puitesopimukset Ilveskodin kanssa päättymään 31.12.2023. Tämä johtuu siitä, että puitesopimukset eivät ole siirrettävissä julkiselle toimijalle. Tulkinta perustuu korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökseen 191/2021.

Se, että puitesopimusten siirto julkiselle toimijalle ei ole mahdollinen, on ollut prosessissa tiedossa. Valtiokonttori on tästä ilmoittanut muun muassa säätiön pyynnöstä antamassaan lausunnossa.

Asiakkaista pidetään huolta

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on luvannut pitää huolta sotainvalideista. Valtiokonttori voi korvata heidän hoitoaan hyvinvointialueelle julkisena laitoshoitona. Valtiokonttorin laatuvaatimukset eivät kuitenkaan koske julkista laitoshoitoa.

Asiakkailla on koska tahansa mahdollisuus siirtyä mihin tahansa toiseen Valtiokonttorin puitesopimuslaitokseen. Ilveskotia lähimpänä ovat Tammenlehväkeskus Tampereella, Oulunkylän Kuntoutuskeskus Helsingissä ja Kaunialan Sairaala Kauniaisissa. Päätöstä asiassa ei tarvitse kiirehtiä, vaan sitä voi rauhassa miettiä ja keskustella siitä Valtiokonttorin kanssa.

Laitoshoito korvataan sotilasvammalain mukaan sotainvalideille. Sen sijaan rintamaveteraanien (ns. vammautumattomien veteraanien) laitoshoidon korvaamista lainsäädäntö ei mahdollista. Valtiokonttori korvaa hyvinvointialueille rintamaveteraanien kotona asumista tukevia palveluita. Nämä korvataan myös asumispalveluun. Rintamaveteraanien vuokran osuuden korvaamista lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista.

Valtiokonttori korvaa myös sotiemme veteraanien kuntoutusta. ”Kuntoutusten osalta on vielä auki, voiko Kanta-Hämeen hyvinvointialue tarjota jatkossa veteraanien kuntoutusta”, toteaa palvelupäällikkö Tiina Kyttälä Valtiokonttorista.

Palvelutarjonta murrosvaiheessa

Sitoutumishalukkuus Valtiokonttorin kilpailuttamiin palveluihin on vähentynyt sotiemme veteraanien määrän vähentyessä. Myös sotilasvammalain mukaisen laitoshoidon tarjonta on vähentynyt merkittävästi palveluasumisen tarjonnan lisääntyessä. Sotilasvammalaki kuitenkin kieltää korvaamasta asumispalvelun vuokran osuutta.

Näistä syistä Valtiokonttori on vuonna 2022 ehdottanut sotilasvammalain muuttamista siten, että myös sotainvalidien vuokran osuus voitaisiin Valtiokonttorin harkinnan mukaan korvata. Tätä koskeva lakimuutos on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Valtiokonttorin laatuvaatimukset eivät koske myöskään asumispalveluita, joten ne eivät kuitenkaan vastaa sotilasvammalain mukaista laitoshoitoa.

Olemme erittäin pahoillamme, että sotiemme veteraanien hoidon ja kuntoutuksen palveluverkko harvenee. Pyrimme kuitenkin löytämään asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun yhdessä heidän ja heidän omaistensa kanssa.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset