Hyppää sisältöön

Talousraportoinnin koodiston käyttö helpottaa pk-yritysten viranomaisraportointia

Mika Mertanen

”Koodiston käyttö pitää tehdä mahdollisimman helpoksi”, sanoo talousraportoinnin koodistoon liittyvistä tehtävistä vastaava Mika Mertanen Valtiokonttorista.

Valtiokonttorin tehtävänä on edistää taloushallinnon automatisointia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tähän liittyen saimme 2018 uudeksi tehtäväksemme talousraportoinnin koodiston ja raporttisisältöjä kuvaavien XBRL-taksonomioiden ylläpidon.

Talousraportoinnin koodisto on osa taloushallinnon automaatiossa hyödynnettävää rakenteista taloustietoa. Talousraportoinnin koodiston käyttö helpottaa pk-yritysten tilinpäätöstietojen viranomaisraportointia. Tavoitteena on, että yritykset hyödyntäisivät mahdollisimman laajasti talousraportoinnin koodistoa ja XBRL-raportointikieltä.

Yhdessä Verohallinnon, Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) sekä Tilastokeskuksen kanssa mietimme, miten raportointitarpeet voitaisiin parhaiten täyttää raportointikoodiston tuella ja XBRL-taksonomioita hyödyntäen. Tavoitteena on, että yritys voi raportoida taloustietonsa yhdellä kertaa kaikille tietoja tarvitseville viranomaisille.

Työtä tehty yhdessä sidosryhmien kanssa

Järjestimme joulukuussa 2018 työpajan, jonka tavoitteena oli pohtia, miten talousraportoinnin koodiston käyttö saataisiin leviämään nykyistä merkittävästi laajemmalle pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. Sidosryhmistä olivat edustettuina XBRL Suomi, Suomen Taloushallintoliitto sekä yksi tilitoimisto, ohjelmistotoimittajien edustajia, tilintarkastuksen edustaja sekä viranomaistahoista Verohallinto, PRH sekä Tilastokeskus. Tilitoimiston ja tilintarkastuksen edustajat olivat myös pk-yrittäjiä.

Työpajassa kävi ilmi, että talousraportoinnin koodiston roolia on selkiytettävä. Koodiston käyttö pitää tehdä mahdollisimman helpoksi ja sen käyttöä tukemaan tulee olla selkeä ohjeistus. Raportointiprosessissa yritykseltä viranomaiselle tulee hyödyntää automaatiota.

Maaliskuun 2019 työpajan tavoitteena oli tunnistaa nykyiset valmiudet hyödyntää XBRL-raportointia ja Talousraportoinnin koodistoa. Viranomaisista edustettuina olivat Verohallinto, PRH ja Tilastokeskus. Työpajan perusteella PRH:lla on valmiudet iXBRL raportoinnin vastaanottamiseen, mutta talousraportoinnin koodiston hyödyntämiseen tarvitaan vielä jatkokehitystä.

”Olemme Valtiokonttorissa pohtineet pilotoinnin käynnistämistä muutaman erikokoisen yrityksen ja tilitoimiston kanssa. Pilotti voidaan kuitenkin toteuttaa vasta, kun taloustietoja vastaanottavien viranomaisten tietojärjestelmät ja prosessit sen mahdollistavat”, kertoo talousraportointikoodistojen sekä XBRL-taksonomioiden ylläpidon ja kehittämisen tehtävistä vastaava Mika Mertanen Valtiokonttorista.

Tutustu aiheeseen tarkemmin

Kohderyhmä: Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset