Hyppää sisältöön

Maksuliike- ja laskujenvälityspalvelujen kilpailutus

Valtiokonttori kilpailuttaa valtion maksuliike- ja laskujenvälityspalvelut kuluvan kevään ja kesän aikana.

Laskujenvälityspalvelut

Laskujenvälityspalvelujen kilpailuttaminen tehdään kolmessa osassa. Varsinainen laskujenvälityspalvelujen kilpailutus koskee sähköisiä laskuja ja siitä on julkaistu hankintailmoitus. Kilpailutetut palvelut tulee tuottaa EU-/ETA-alueella. Tarjoukset tästä palvelusta tulee jättää 4.6.2019. Hankintapäätös tehdään vielä ennen juhannusta ja sopimus on tarkoitus allekirjoittaa viimeistään syyskuussa 2019.

Varsinaisten laskujenvälityspalvelujen osalta puolustusvoimille tehdään kesän 2019 jälkeen erillinen kilpailutus. Perusteena tälle on vaade tuottaa palvelut Suomessa. Lainsäädäntö palvelujen tuottamisvaateelle Suomessa on tiukka ja tämän hetkisen tulkinnan mukaan ainoastaan Puolustusvoimat täyttävät lainsäädännön edellyttämät vaateet palvelujen tuottamiselle Suomessa.

Laskujen digitointipalveluja koskeva kilpailutus on myös edennyt suunnitelmien mukaan ja tavoitteena on saada hankintailmoitus julkaistua viimeistään toukokuun aikana. Kilpailutuksen valmistelu on lähtenyt siitä, että kilpailutukseen sisällytetään ostolaskujen lisäksi kaikkien valtion kirjanpitoyksiköiden menotositteiden digitointi. Lähtökohtana on, että digitointipalvelut tulee tuottaa Suomessa. Mikäli Markkinaoikeuden viimeaikaiset päätökset kuitenkin ovat esteenä palvelujen tuottamisvaateelle Suomessa, kilpailutetaan siten, että palvelujen tuottaminen EU-/ETA- alueella sallitaan. Tällöin joudutaan kuitenkin puolustusvoimat kilpailuttamaan erikseen. Päätös palvelujen tuottamispaikasta tehdään vielä toukokuun aikana.

Maksuliikepalvelut

Maksuliikepalvelut voidaan tuottaa EU-/ETA-alueelta. Maksuliikepalvelujen kilpailuttamista koskeva hankintailmoitus julkaistiin 10.5.2019 ja tarjousten jättöpäivä on 14.6.20119. Hankintapäätös maksuliikepalvelujen osalta on tarkoitus tehdä viimeistään syyskuussa 2019. Hankintapäätöksen tekee valtiovarainministeriö.

Kilpailutettavien palvelujen tuotantoonsiirto

Hankintapäätösten mukaisten palvelujen tuotantoonsiirron valmistelu alkaa syksyllä heti sopimusten allekirjoittamisten jälkeen. Tuotantoonsiirrot on tarkoitus projektoida. Projekteihin otetaan mukaan sekä Palkeiden että joidenkin muiden kirjanpitoyksiköiden henkilöstöä. Henkilöstötarpeista informoidaan kirjanpitoyksikköjä tarkemmin myöhemmin suunnitelmien tarkennuttua. Tuotantoonsiirron on oltava valmis viimeistään 1.12.2020.

Aurinkoista kesää,
Keijo Kettunen
maksuliikepäällikkö

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset