Hyppää sisältöön

Suomi edelläkävijäksi yritysten digitaloudessa

Suomalaisten yritysten arjen helpottamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi on asetettu kansallisia tavoitteita, joiden avulla yritysten taloushallintoa pyritään digitalisoimaan. Yritysten digitalisaation tavoitteena on tehdä sähköisten tositteiden liikuttamisesta ja yritysten arjen taloushallinnosta entistä sujuvampaa.

Osana laajempaa reaaliaikataloushanketta Valtiokonttorin uudessa reaaliaikatalouden yksikössä kehitetään verkkolaskutusta ja eKuittia, jotka yhdessä mahdollistavat reaaliaikaisen taloushallinnon. Lisäksi yksikön tavoitteena on yritysten laaja hankintasanomastandardien käyttöönotto, joka omalta osaltaan tukee taloushallinnon automatisointia.

Taloushallinnon digitalisoinnissa tullaan seuraavien kahden vuoden aikana ottamaan suuria harppauksia kohti reaaliaikataloutta. Digitalisaation edistämiseksi rakenteisessa muodossa olevat sähköiset laskut ja sähköiset kuitit otetaan laajasti käyttöön. Käyttöönotossa huomioidaan erityisesti pienten yritysten toiveet tavoitteen saavuttamiseksi.

Kohti yritysten taloushallinnon automatisaatiota

Uudet reaaliaikatalouden tavoitteet yritysten taloushallinnon digitalisaatiolle asetettiin hallitusohjelman mukaisesti keväällä 2020. Tämä kokonaisuus sai nimen Yrityksen digitalous. Sen visiona on kansallinen yritysten digitalouden ekosysteemi, joka toimii yhteen muiden Pohjoismaiden digitalouksien rakenteiden kanssa. Yhteisellä ekosysteemillä ja infrastruktuurilla vältetään toimialariippuvaisten ratkaisujen syntyminen, jolloin yritysten näkökulmasta varmistetaan, että markkinoille syntyy vain yhteen toimivia, kaikkien yritysten toimintaan suunniteltuja ja helposti käyttöönotettavia palveluita.

Reaaliaikataloudessa verkkolaskut, sähköiset kuitit ja muut yrityksen taloustiedot liikkuvat eri osapuolten välillä saumattomasti, reaaliaikaisesti ja turvallisesti.

Määrätietoisia askeleita kohti reaaliaikaista taloutta on otettu taloushallinnon laajoissa yhteystyöhankkeissa jo 2010-luvulla. Merkittävimmät hankkeet ovat olleet sähköisen kuitin käyttöönottoa edistävät RTEco- ja Taltio-hanke, joiden lopputuloksina on luotu toimintaedellytyksiä digitaaliselle toimintaympäristölle. Kansainvälisesti digitalisaation edellytyksiä tuottavuuden kasvattamiselle on puolestaan kirjattu muun muassa Pohjoismaiden kaupparekisterien yhteiseen Nordic Smart Government (NSG) -hankkeeseen ja OECD:n edistämiin ohjelmiin.

Parempi kokonaiskuva taloudesta – enemmän aikaa liiketoiminnalle

Digitalisaatio tuottaa yrittäjälle lisäarvoa ja kasvun mahdollisuuksia. Reaaliaikaisen tiedon avulla yrittäjä saa helposti kokonaiskuvan yrityksensä taloudesta. Yrittäjä pystyy digitaalisuuden avulla hoitamaan viranomaisvelvoitteet vaivattomasti ja hallinnollinen taakka pienenee. Taloushallinnon automatisoinnin myötä yrityksille jää enemmän aikaa liiketoiminnan kehittämiseen.

Käytäntöjen läpinäkyvyys estää myös vääristyneen kilpailun ja auttaa harmaan talouden kitkemisessä, mikä taas pienentää verovajetta. Reaaliaikataloudesta hyötyvät käytännössä kaikki yhteiskunnan toimijat.

Taloushallinnon digitalisaatio edistyy kansallisessa ja pohjoismaisessa yhteistyössä

Yrityksen digitalous -hankkeen kick-off-tilaisuus pidettiin torstaina 4.2.2021. Hankkeen vetovastuu on työ- ja elinkeinoministeriön alaisena virastona toimivalla Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH). Hankkeessa ovat mukana myös Valtiokonttori, Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto ja Tilastokeskus. Reaaliaikatalouden tavoitteita edistävän hankkeen hyötyjä odotetaan saavutettavan jo vuoden 2023 loppuun mennessä.

Pohjoismaisella tasolla taloushallinnon digitalisaatiota edistetään Nordic Smart Government -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Pohjoismaihin sähköinen liiketoiminta-alue, jossa liiketoimintatiedot liikkuvat automaattisesti, turvallisesti ja reaaliaikaisesti sekä pohjoismaisten yritysten välillä että yritysten ja viranomaisten välillä.

Lisätietoja:
maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen, puh. 0295 502 408, keijo.kettunen(at)valtiokonttori.fi

 

 

Kohderyhmä: Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset