Hyppää sisältöön

Poliisihallinto tyytyväinen eKuitin käyttöön

Yrityksen digitalous -hankkeessa on toteutettu useita kokeiluja, joilla on voitu osoittaa, että eKuitin tietosisällön hyödyntäminen helpottaa huomattavasti ostajan arkea. Vuoden 2022 lopussa toteutettiin kokeilu eKuitin rivitietojen hyödyntämisestä ostajan järjestelmässä. 

Yritysten välisissä ostoissa iso osa kuiteista muodostuu polttoaineostoista. Deloitten tekemän selvityksen mukaan kaikista yritysten välisistä kuiteista 23 % oli polttoainekuitteja vuonna 2022. Polttoaineen jälkeen eniten kuitteja on taksiliikenteestä ja hotelleista.  

Poliisihallinto otti käyttöön eKuittien välityksen ostolaskun liitteeksi, sekä rakenteisten kuittien välityksen heidän omaan autojen polttoainekulutuksen seurantajärjestelmäänsä. Kokemukset eKuitin tietojen käytöstä ovat olleet hyviä.  

”Sähköinen kuitti on yksinkertaistanut ja nopeuttanut toimia tiedon siirtyessä sähköisesti, muun muassa tankkausten todentamisessa ja niiden seuraamisessa”, toteaa ylitarkastaja Jarmo Ollikainen Poliisihallituksen teknologiayksiköstä. 

Lisäksi toteutus on toiminut teknisestikin hyvin. ”eKuitin siirto järjestelmien välillä on toiminut moitteettomasti. Minkäänlaisia teknisiä vaikeuksia ei ole ollut, eikä yhteydenottoja ole tullut hallintoyksikköön. Meille on tullut vuoden 2023 aikana yli 110 000 eKuittia, ja tällä on merkittävä vaikutus manuaalityön määrään tehtävien raportointien osalta.”, lisää taloussuunnittelija Jan Kumlin Poliisihallituksen hallintoyksiköstä. 

eKuitteja eri tarvitse skannata, joten säästöjä syntyy sekä matka- että kulunhallinnan työn helpottumisesta. Suurimmat hyödyt saadaan eKuitin rivitietojen hyödyntämisestä, jolloin ajansäästön ja virheettömyyden lisäksi voidaan seurata ostotietojen avulla muun muassa polttoaineen kulutusta.  

eKuitista hyötyvät kaikki. 

 

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset