Hyppää sisältöön

Kotisivustolle käyttäjäkyselyssä kiittävää palautetta

Kuvituskuva

Valtiokonttorissa on käynnissä tutkimus, jonka tavoitteena on lisätä asiakasymmärrystä Valtiokonttorin digitaalisten palveluiden käyttäjistä. Tähän tutkimukseen liittyen kyselimme huhti-toukokuussa, mikä on asiakkaidemme kokemus Valtiokonttori.fi-verkkosivustosta. Saimme kyselyyn runsaasti palautetta (n = 214), joka auttaa meitä kehittämään verkkopalveluitamme entistä paremmiksi. Iso kiitos siis kaikille kyselyyn vastanneille!

Valtiokonttori.fille kouluarvosana 8,1

Vastaajista noin puolet vierailee sivustollamme satunnaisesti, 16 % kuukausittain ja vajaa neljännes viikoittain tai useammin. Vain 8 % vastaajista vieraili sivustolla ensimmäistä kertaa. Vastaajista enemmistöllä (80 %) oli hyvä tai erittäin hyvä kokemus asioinnista Valtiokonttorin kanssa. Asiansa sai mielestään hoitumaan hyvin tai erittäin hyvin 66 % vastaajista, asteikolla 1-4 keskiarvo oli 3,8. Etsimänsä tiedon Valtiokonttori.fi-sivustolta löysi erittäin tai melko helposti 78 % vastaajista. Sivusto koettiin hyödylliseksi, helppokäyttöiseksi, toimintavarmaksi, selkeäksi, loogiseksi ja miellyttäväksi. Sivustolla oleva tieto löytyi nopeasti, sitä oli riittävästi ja se oli ajantasaista. Valtiokonttori.fi-verkkopalvelusta pidettiin yleisesti ja se sai vastaajilta kouluarvosanan 8,1 (k.a.).

Kustannustuen asiakkaat vastasivat ahkerasti

Koska kyselyn aikaan käynnistyi yritysten kustannustuen kolmas hakukierros, korostuu vastaajissa erityisesti kyseisen palvelun asiakasryhmä eli yrittäjät. Organisaation edustajia oli vastaajista 88 % ja heistä 70 % edusti jotain yritystä.

Palveluryhmittäin tarkasteltuna vastaajat olivat asioineet Valtiokonttorin kanssa eniten yritysten kustannustukeen liittyen. Muista korvaus- ja vahinkopalveluista tuttuja olivat myös työtapaturmat, sähköinen asiointipalvelu ja rikosvahingot. Valtionhallinnon palveluista eniten oli asioitu Määräykset ja ohjeet -sivustolla. Tuttuja olivat myös valtion taloushallinto ja laskentatoimi, virastojen asiakasinfot sekä analysointipalvelut ja Tutkihallintoa.fi. Kuntatalouden palveluista käytetyimpiä olivat talousraportoinnin automatisointi, taloustietojen raportointi ja testaus sekä kuntatalouden tietopalvelu ja palvelukanava. Rahoitus- ja lainapalveluista tutuimpia olivat ASP-säästäminen ja ASP-laina, asuntolainan valtiontakaus, talouden tervehdyttämistoimet, tuotekehityslainat sekä valtiontakaukset yhteisöille.

Parannettavaakin on

Avovastauksista eniten mainittujen palveluiden kärkeen nousi niin ikään kustannustuki, johon liittyviä kommentteja annettiin 28 kpl (n = 47). Kustannustuen asiakkaat kaipasivat mm. laskuria, tarkempaa tietoa kustannustuen kululajeista ja täsmällisempiä ohjeita. Muiden asiakasryhmien avovastauksissa kaipailtiin mm. lisää selkeyttä sivustolle, parempaa hakutoimintoa, lomakkeita paremmin esille ja tietoa oman hakuprosessin käsittelyn etenemisestä.

Asiakkaat mukaan kehittämään

Käynnissä olevan tutkimuksen yhteydessä on tarkoitus löytää myös keinoja asiakkaiden osallistamiseksi palveluidemme kehittämiseen ja siksi kyselyn lopussa kysyttiin, saammeko olla yhteydessä, kun kehitämme palveluitamme. Vastaajista 31 % (n = 66) vastasi myöntävästi ja jätti yhteystietonsa. Olemme erittäin iloisia siitä, että asiakkaamme haluavat olla mukana palveluidemme kehittämisessä – vain yhteistyöllä asiakkaidemme kanssa voimme kehittää teille entistä parempia palveluita!

Anna-Liisa Tuominen,
kehittämispäällikkö, Valtiokonttorin viestintä

 

Kohderyhmä: Henkilöasiakkaat Viranomaiset Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset