Ska hela omsättningen för mars-april anges i ansökningen om ersättning för stängning fast stängningen omfattades av fastslagna datum?

I bilagan till ansökningen om ersättning för stängning anges, med undantag från uppgifterna i stängningsperiodens mellanbokslut, företagets eller alla till koncernen hörande bolagens omsättningar för hela kalendermånader, till exempel för tidsperioden 1.3.-30.4.2021 ifall företagets restaurangstängning har varit i kraft under tidsperioden 9.3.-18.4.2021. För att kunna bestämma den i lagen angivna minskningen av omsättningen, ska även motsvarande uppgifter om omsättningen anges för kalendermånaderna 1.3.-30.4.2019.

Samhörande innehåll