Hurdan uppdateringsintervall har ni tänkt er för eventuella ändringar i den information som samlas in? Om någon rapporteringshelhet inte behöver uppdateras, publiceras då alltid en ny taxonomi som innehåller alla rapporteringshelheter?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum03.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerRapportering av kommunekonomin
Underhåll ansvarStatskontoret

Målet är att till en början bevara de rapporterade helheterna oförändrade i ett par år. Efter detta uppdateras uppgifterna enligt behov, sannolikt varje år. Samarbetsgruppen som ansvarar för uppdateringen av datadefinitionen  ansvarar även för utvärderingen och fastställandet av ändringsbehovet.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >