• Mitä, miksi ja kenelle?

  Julkisten hankintojen kustannusarviotyökalu ohjaa hankintayksiköitä vertailemaan eri hankintamalleja, arvioimaan hankintamallin soveltuvuutta ja ennakoimaan kustannuksia. Työkalu perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan hankintayksiköiden tulee tehdä analyysi kaikista yli 10 miljoonan euron hankinnoista. Kustannusarviotyökalu on toteutettu osana Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa yhteistyössä pilottivirastojen kanssa vuosien 2023–2024 aikana ja sitä kehitetään saadun palautteen perusteella.

  Julkisten hankintojen kustannusarviotyökalu on tarkoitettu kaikille hankintalain mukaisissa hankintayksiköissä työskenteleville. 

  Työkalu ohjaa arvioimaan muun muassa

  • tulevien tarjousten määriä
  • hallinnollisia kustannuksia
  • sopimuskautta
  • riskejä
  • hankinnasta saatavia mahdollisia säästöjä.

  Työkalun lähtökohtana on ajatus siitä, että asiantuntijat ja muut organisaation sidosryhmät yhdessä löytävät parhaan mahdollisen mallin, jonka mukaan hankinta kannattaa järjestää.

  Kustannusarviotyökalu auttaa

  • hankinnan valmistelijoita pohtimaan erilaisia hankintamalleja ja niihin liittyviä kustannuksia
  • hankintayksikköä luomaan yhteenvedon valitun hankintamallin soveltuvuudesta
  • päättäjiä varmistumaan siitä, että valittu hankintamalli on analysoitu ja kustannuksia on arvioitu velvoitteen mukaisesti.

  Lopputuloksena työkalu tuottaa yhteenvedon hankintamallien välisistä eroista ja niiden kustannuksista. Vastaamalla kustannusarviotyökalun kysymyksiin, sen käyttäjille karttuu tietoa, jolloin eri hankintamallien välisten erojen ymmärtäminen helpottuu. Näin ollen organisaatio pystyy valitsemaan hankintaan ja sen tarpeisiin sopivimman hankintamallin tietoon perustuen.

 • Webinaarit syksyllä 2024

  Valtiokonttori järjestää webinaareja kustannusarviotyökalun käyttöönoton tueksi. Webinaarit on suunnattu julkisten hankintojen parissa työskenteleville, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.

  Ota tältä sivulta talteen syksyn 2024 ja alkuvuoden 2025 webinaariajankohdat! Tarkempaa tietoa webinaareista ja osallistumislinkki julkaistaan tällä sivulla lähempänä tapahtumaa. Webinaareista viestitään Hankinta-Suomen verkkosivuilla ja uutiskirjeissä sekä Valtiokonttorin viesteissä.

  Webinaari: Julkisten hankintojen kustannusarviotyökalu tutuksi 

  • 3.9. klo 10–11
  • 1.10. klo 10–11
  • 5.11. klo 10–11
  • 3.12. klo 10–11 (ruotsiksi)
  • 21.1. klo 10–11
 • Yhteystiedot ja palaute

  Etkö löytänyt sivuilta etsimääsi tietoa? Haluaisitko antaa meille palautetta Julkisten hankintojen kustannusarviotyökalusta? Voit olla meihin yhteydessä osoitteella: hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi

  Lisätietoja:
  kehittämispäällikkö Lotta Degerholm, lotta.degerholm(at)valtiokonttori.fi, puh. 0295 503 232

 • Julkisten hankintojen kustannusarviotyökalu auttaa vertailemaan ja arvioimaan eri hankintamalleja

  Julkisten hankintojen kustannusarviotyökalu perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan hankintayksiköiden tulee tehdä analyysi kaikista yli 10 miljoonan euron hankinnoista. Analyysi suositellaan toteuttamaan jo ennen lakimuutoksen voimaantuloa kaikista euromääräisesti ja strategiselta painoarvoltaan merkittävistä hankinnoista. Työkalusta saa parhaan mahdollisen hyödyn, kun sen käyttö aloitetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hankintaprosessia.

  Työkalun kysymyksiin voi vastata osissa

  Kustannusarviotyökalun käyttöä ei ole rajoitettu, eikä se vaadi käyttäjältä erillistä kirjautumista tai tunnistautumista. Tietoja ei tarvitse syöttää yhdellä kerralla. Ne voidaan tallentaa ja palata lomakkeen pariin myöhemmin. Täytettävä verkkolomake sisältää sekä pakollisia että vapaaehtoisia tietokenttiä. Lopuksi saatavasta yhteenvedosta tulee sitä kattavampi, mitä enemmän tietoja lomakkeelle syötetään. Tämän takia suosittelemme täyttämään myös vapaaehtoiset tietokentät.

  Kustannusarviotyökalun käyttö alkaa siitä, kun käyttäjä syöttää työkaluun hankintaa ja organisaatiota koskevat perustiedot. Perustietojen jälkeen käyttäjää ohjataan eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Arviointia tehdään kymmenessä eri osiossa.

  SIIRRY KUSTANNUSARVIOTYÖKALUUN

  Julkisten hankintojen kustannusarviotyökalun tietosuojaseloste (pdf)

 • Oman organisaation ohjeistaminen

  Valtiokonttorin ohjeiden lisäksi organisaatio voi laatia myös omaa ohjeistusta Julkisten hankintojen kustannusarviotyökalun täyttämiseen ja hyödyntämiseen. Työkalun kysymyksiin voi vastata myös ilman erillistä organisaatiokohtaista ohjeistusta.

 • Yhteenveto eri hankintamalleista

  Kustannusarviotyökalu koostaa yhteenvedon eri hankintamalleista helposti muokattavana Word-tiedostona. Se sisältää kustannuksia koskevat skenaariolaskelmat sekä riskien ja hankintaosaamisen arvioinnin tiedot. Yhteenvetoon voi halutessaan lisätä hankintaan liittyviä muita tietoja, jotka sopivat organisaation omiin prosesseihin tai käytänteisiin.

  Tarkoituksena on, että kustannusarviotyökalun käytön aikana kerrytetty tietopohja auttaa ymmärtämään eri vaihtoehtojen välisiä eroja ja helpottaa organisaatiota valitsemaan sen tarpeisiin parhaiten sopivan hankintamallin.

  Hankintamallia valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin näkökulmiin:

  • Kuinka merkittävä tavoite hankinnalle on kustannussäästöjen syntyminen? Jos hankinnan ensisijainen tavoite on esimerkiksi saavuttaa kustannussäästöjä, kannattaa ensisijaisesti kiinnittää huomiota siihen, mikä hankintamalleista tarjoaa suurimman kustannussäästön.
  • Onko kustannusarviotyökalun käytön aikana havaittu erityisiä riskienhallinnan näkökulmia, jotka tulisi huomioida hankintamallia valittaessa?
  • Onko organisaatiolla kykyä ja osaamista tehdä esimerkiksi hankintamallin vaatimaa laajaa markkinavuoropuhelua tai pyörittää dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia. Voidaan myös kysyä, onko organisaation mahdollista hankkia tarvittavaa osaamista muualta?
 • Näin pääset alkuun työkalun käytössä

  Julkisten hankintojen kustannusarviotyökalusta on nyt julkaistu ensimmäinen versio, jota pääsee kokeilemaan. Työkalua kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen kautta – tule siis testaamaan!