Hyppää sisältöön

Tekninen ratkaisu valtionhallinnon Whistleblower-kanaville

  • Valtionhallinnon virastoille hankitaan yhteinen tekninen ilmoituskanavaratkaisu EU-direktiivin mukaisten väärinkäytösepäilysten ilmoittamiseen. Virastokohtaisilla niin kutsutuilla Whistleblower-kanavilla varmistetaan, että valtionhallinnon työntekijät ja yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa ao. virastolle väärinkäytösepäilyistä turvallisesti ja luotettavasti. Kansalaiset ilmoittavat viranomaisiin kohdistuvista väärinkäytösepäilyksistään Oikeuskanslerinvirastolle.

    Valtiovarainministeriö on antanut valtion yhteisen ilmoituskanavaratkaisun hankinnan Valtiokonttorin tehtäväksi. Valtiokonttori valmistelee käyttöönottoja teknisen toimittajan kanssa ja ilmoittaa niiden etenemisestä virastojen ilmoittamille yhteyshenkilöille.

    Direktiivin mukaan virastot vastaavat itsenäisesti ilmoitusten käsittelystä ja jatkotoimien toteuttamisesta. Virastot vastaavat ilmoituskanavassa käsiteltävästä tiedosta sekä siitä, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja luovutetaan eli toimivat rekisterinpitäjinä.

    Whistleblower työryhmä – EU-oikeuden väärinkäytökset ja niitä koskeva ilmoituskanava >

  • Ilmoittajan suojelun edellytykset

    Päivitämme tälle sivulle ilmoittajan suojelun edellytykset kansallisen lainsäädännön valmistuttua.