Kuka vastaa valtionhallinnon Whistleblower-viestinnästä?

Oikeusministeriö vastaa kansallisen lainsäädännön viestinnästä. Oikeuskanslerinvirasto viestii ulkoisesta ilmoituskanavasta, jossa kansalaiset voivat tehdä ilmoituksia viranomaisiin kohdistuvista väärinkäytösepäilyistä. Jokainen virasto viestii omasta sisäisestä ilmoituskanavastaan omalle henkilöstölleen ja sidosryhmilleen. Valtiokonttori antaa omat ohje- ja uutistekstinsä muille organisaatioille esimerkeiksi.

Aiheeseen liittyvät sisällöt