Mikä kanavan nimi on?

Jokainen organisaatio saa nimetä oman kanavansa haluamallaan tavalla. Valtiokonttori aikoo otsikoida lomakkeen ”Ilmoita väärinkäytöksestä”. Oikeuskanslerinvirasto vastaa kansalaisille suunnatun kanavan nimeämisestä.

Aiheeseen liittyvät sisällöt