Hyppää sisältöön


 • Koronavirustilanne

  Valtiokonttorin koronavirustiedote virastoille 1/2020 >
  Valtiokonttorin koronavirustiedote virastoille 2/2020 >

  Älä käytä Falckin Safeture Pro -sovelluksen hoitolaitoshakua. Sovelluksessa olevat sopimushoitolaitokset eivät ehkä voi ottaa vastaan sairastuneita; tiedon toimivasta hoitopaikasta saat soittamalla Falckin palvelunumeroihin +358 295 50 3777 / +358 9 3747 7399.

  Matkaturvan yhteistyökumppanin Falck Global Assistancen

   

  Lue ulkoministeriön matkustustiedotteet >

 • Palvelukuvaus

  Valtion matkavahinkoturva koskee matkoja, joita valtion virkamies tai muu turvan piiriin kuuluva tekee tehtäviensä hoitamista varten ulkomaille. Myös kohdepaikalla samassa taloudessa virkamiehen kanssa vähintään 6 kuukauden ajan asuva perheenjäsen on oikeutettu Valtiokonttorin tarjoamaan matkavahinkoturvaan.

  Turva kattaa myös matkat, jotka virkamatkalla oleva tekee varsinaisen kohdemaan ulkopuolelle. Turva on voimassa ilman alueellista rajoitusta koko virkamatkan ajan. Turva koskee siten myös virkamatkaan ajoittuvia lomia ja virkamatkan aikana tehtyjä vapaa-ajan matkoja. Turva on toissijainen suhteessa muuhun palvelussuhteeseen perustuvaan lakisääteiseen turvaan.

 • Matkahätäpalvelu

  Ympärivuorokautisesta tuki- ja neuvontapalvelusta huolehtii Falck Global Assistance. Falckin matkahätäpalvelun puhelinnumerot ovat +358 295 50 3777 ja +358 9 3747 7399, jotka molemmat kannattaa tallentaa puhelimeen ennen matkalle lähtöä. Falckilta saat palvelua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 • Mitä matkavahinkoturva kattaa?

  Matkavahinkoturva kattaa matkasairaudet, matkatapaturmat sekä eräät muut matkan aikana sattuneet vahingot, kuten matkatavaravahingot.

  • Matkasairautena pidetään sairautta, joka lääketieteellisen tietämyksen mukaan on saanut alkunsa matkan aikana. Matkasairaudeksi katsotaan myös henkilöllä ennen matkaa olleen sairauden, vamman tai vian odottamaton paheneminen matkan aikana. Hammassairautta ei pidetä matkasairautena.
  • Matkatapaturma on matkalla sattunut ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa henkilölle vamman tai sairauden. Matkatapaturmana pidetään myös muun kuin tämän lain nojalla korvattavan vian, vamman tai sairauden pahenemista siltä osin kuin pahenema vastaa tapaturman syyosuutta. Hampaiden tapaturmainen vahingoittuminen korvataan.
  • Matkatavaravahingot: Korvaus matkatavaroihin kohdistuneesta äkillisestä ja odottamattomasta vahingosta on korkeintaan 3 000 euroa matkaa kohti. Jos matkatavarat myöhästyvät etkä voi kohtuudella odottaa niiden saapumista, korvaamme välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia enintään 800 euroa. Korvaamme henkilökohtaisten apuvälineiden, kuten silmälasien, rikkoutumisen vain tapaturman yhteydessä.
  • Matkavastuuvahingot: Matkustajan aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja voidaan korvata korkeintaan 85 000 euroon asti. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.
  • Oikeudenkäyntikulut: Korvaamme rikosasian käsittelystä tai korvausvastuun selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.

  Korvaukset ja korvattavat asiat vaihtelevat sen mukaan oletko

  • matkalla enintään 3 kuukautta
  • matkalla yli 3 kuukautta
  • matkustavan virkamiehen perheenjäsen
  • viranomaisen kutsumana
  • matkalla korkean turvallisuusriskin alueilla

  Katso matkan pituuden mukaiset tilannekohtaiset erot Korvaukset-välilehdeltä.

 • Mitä valtion matkavahinkoturva ei korvaa

  Valtiotyönantajalle aiheutuvaa vahinkoa ei korvata

  • kun syynä on matkan peruuntuminen, keskeytyminen tai matkalta myöhästyminen
  • kun valtion omaisuutta on vahingoittunut tai kadonnut
  • kun evakuointi on tapahtunut muusta kuin terveydellisestä syystä
  • kun kulu aiheutuu yksityisen lomamatkan peruuntumisesta.
 • Vahingon sattuessa

  Sairastuminen tai tapaturma

  • Jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma matkalla, katso lähin hoitolaitos Safeture Pro -sovelluksesta tai soita Falckin 24/7 päivystyspuhelimeen (+358 295 50 3777 ja +358 9 3747 7399).
  • Näytä hoitopaikassa matkavakuutuskorttisi tai vakuutustodistus. Usein tämä riittää eikä sinun tarvitse itse maksaa hoitokuluja.
  • Jos matkakohteesi on EU- tai ETA-maa taikka Sveitsi ota mukaasi myös Eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortti ei maksa sinulle mitään. Tietoa Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista sekä kortin hakemiseen liittyvät ohjeet ovat täällä >
  • Voit hakea korvausta itse maksamistasi hoitokuluista jälkikäteen Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta Lomakkeet ja liitteet -osiossa.

  Sairauden tai tapaturman jatkohoito Suomessa

  Jos matkalla tapahtuneen tapaturman tai matkasairauden hoito jatkuu vielä Suomeen palattuasi, saat lisätietoja asiakaspalvelustamme. Pääsääntöisesti Suomessa hoito korvataan julkisessa sairaanhoidossa.

  Matkatavaravahingot

  Hae korvausta sähköisen asiointipalvelun kautta Lomakkeet ja liitteet -osiossa.

  Säilytä mahdolliset kuitit ja todistus matkatavaran myöhästymisestä.

  Valtion matkavahinkoturva ei kata matkojen peruuntumisesta, keskeytymisestä tai matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja. Näistä kuluista vastaa työnantajavirasto. Valtion matkavahinkoturva ei kata myöskään yksityisten lomamatkojen peruuntumisista aiheutuvia kuluja.

 • Ennen matkaa

  • Lataa ennen matkaa Safeture Pro -sovellus ja tallenna Falckin 24/7 matkahätäpäivystyksen puhelinnumero(-t) puhelimeesi. Käyttäjätunnukset sovellukseen saat virastostasi.
  • Matkavakuutuskortin ja/tai vakuutustodistuksen sekä mahdollisesti tarvittavan viisumitodistuksen saat virastoltasi. Voit ladata todistukset myös oikealla olevan Matkavakuutus- ja viisumitodistukset -linkin takaa (Virtu-tunnistus). Tarvittaessa voit pyytää vakuutustodistuksen myös os. matkavahingot(at)valtiokonttori.fi.
  • Jos lähdet perheenjäsenenä yli 6 kuukauden matkalle, saat matkavakuutuskortin tai vakuutustodistuksen sekä mahdollisesti tarvittavan viisumitodistuksen matkustavan virkamiehen työnantajalta. Pyydä lapsille omat matkavakuutuskortit tai vakuutustodistukset.
  • Jos matkakohteesi on EU- tai ETA-maa taikka Sveitsi ota mukaasi myös Eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortti ei maksa sinulle mitään. Tietoa Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista sekä kortin hakemiseen liittyvät ohjeet ovat täällä >
  • Selvitä työterveydestä mahdollisten rokotusten ja muun tartuntatauteja ehkäisevän lääkityksen tarve kohdemaassasi. Näitä kustannuksia ei korvata valtion matkavahinkoturvasta.
  • Tee matkustusilmoitus ulkoministeriöön >
 • Enintään 3 kuukauden virkamatkat

  Sairaus ja tapaturma

  Korvaamme kohtuulliset sairaanhoitokustannukset sekä muut tarpeelliset kulut. Vakavassa tapauksessa korvaamme kuljetuksen Suomeen. Hampaiden hoitokuluja korvataan ainoastaan tapaturmasta aiheutuneen hammasvamman yhteydessä. Hoitokuluja korvataan korkeintaan kolme vuotta sairauden ilmenemisestä tai tapaturman sattumisesta. Aiemmin todetun sairauden tai vamman pahenemasta korvaamme kuluja enintään 6 kuukauden ajan.

  Pysyvä haitta

  Maksamme korvausta matkasairauden tai tapaturman aiheuttamasta pysyvästä toiminnallisesta haitasta , jos vamman tai sairauden tila ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane. Pysyvän haitan korvaus on korkeintaan 60 000 euroa. Korvauksen suuruus määräytyy vamman tai sairauden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen mukaisesti määriteltävän haittaluokituksen mukaisesti.

  Kuolemantapaus

  Kuolemantapauksessa korvaamme vainajan kuljetuksen Suomeen. Vainajan kuolinpesälle maksamme hautausavustuksen. Kuolemantapauskorvauksen (60 000 euroa) maksamme kuolinpesälle taikka ilmoitetulle edunsaajalle. Voit tehdä edunsaajamääräyksen välilehdellä Lomakkeet ja liitteet.

  Matkatavaravahingot

  Korvaus matkatavaroihin kohdistuneesta äkillisestä ja odottamattomasta vahingosta on korkeintaan 3 000 euroa matkaa kohti. Korvausta maksetaan esineen vahinkohetken arvon mukaisesti. Ks. Korvauksen määrän laskeminen.

  Jos matkatavarat myöhästyvät etkä voi kohtuudella odottaa niiden saapumista, korvaamme harkinnan mukaan välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia enintään 800 euroa. Takaisin kotimaahan matkustettaessa välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia ei lähtökohtaisesti korvata.

  Jos mukanasi on työtehtävän hoitamisessa välttämätön eläin, korvaamme sille aiheutuneita eläinlääkärikustannuksia tai uuden eläimen hankintakustannuksia korkeintaan 2 000 euroa. Lemmikkieläimelle aiheutunutta vahinkoa emme korvaa.

  Korvaamme henkilökohtaisten apuvälineiden, kuten silmälasien, rikkoutumisen vain tapaturman yhteydessä.

  Matkavastuuvahingot

  Matkustajan aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja voidaan korvata korkeintaan 85 000 euroon asti. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.

  Oikeudenkäyntikulut

  Korvaamme rikosasian käsittelystä tai korvausvastuun selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.

 • Yli 3 kuukauden virkamatkat

  Sairaus ja tapaturma

  Korvaamme sinulle kohtuulliset sairaanhoitokustannukset sekä muut tarpeelliset kulut. Vakavassa tapauksessa korvaamme kuljetuksen Suomeen. Hampaiden hoitokuluja korvataan ainoastaan tapaturmasta aiheutuneen hammasvamman yhteydessä. Hoitokuluja korvataan korkeintaan kolme vuotta sairauden ilmenemisestä tai tapaturman sattumisesta. Aiemmin todetun sairauden tai vamman pahenemasta korvaamme kuluja enintään 6 kuukauden ajan.

  Terveydenhuolto

  Korvaamme sinulle kohtuulliset terveydenhuoltoon liittyvät kustannukset kohdemaassa, joita voi verrata työterveyshuoltoon.

  Lue lisää terveydenhuollon korvauksista >

  Pysyvä haitta

  Maksamme sinulle korvausta matkasairauden tai tapaturman aiheuttamasta pysyvästä toiminnallisesta haitasta, jos vamman tai sairauden tila ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane. Pysyvän haitan korvaus on korkeintaan 60 000 euroa. Korvauksen suuruus määräytyy vamman tai sairauden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen mukaisesti määriteltävän haittaluokituksen mukaisesti.

  Kuolemantapaus

  Kuolemantapauksessa korvaamme vainajan kuljetuksen Suomeen. Vainajan kuolinpesälle maksamme hautausavustuksen. Kuolemantapauskorvauksen (60 000 euroa) maksamme kuolinpesälle taikka ilmoitetulle edunsaajalle. Voit tehdä edunsaajamääräyksen Lomakkeet ja liitteet -välilehdellä.

  Matkatavaravahingot

  Korvaus matkatavaroihin kohdistuneesta äkillisestä ja odottamattomasta vahingosta on korkeintaan 3 000 euroa matkaa kohti. Yli 3 kuukautta kestävillä virkamatkoilla kohdemaasta ulkomaille tehtävät matkat (myös vapaa-ajan matkat) katsotaan aina erillisiksi matkoiksi.

  Jos matkatavarat myöhästyvät etkä voi kohtuudella odottaa niiden saapumista, korvaamme harkinnan mukaan välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia enintään 800 euroa. Takaisin kotimaahan matkustettaessa välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia ei lähtökohtaisesti korvata.

  Jos mukanasi on työtehtävän hoitamisessa välttämätön eläin, korvaamme sille aiheutuneita eläinlääkärikustannuksia tai uuden eläimen hankintakustannuksia korkeintaan 2 000 euroa. Lemmikkieläimelle aiheutunutta vahinkoa emme korvaa.

  Korvaamme henkilökohtaisten apuvälineiden, kuten silmälasien, rikkoutumisen vain tapaturman yhteydessä.

  Matkavastuuvahingot

  Matkustajan aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja voidaan korvata korkeintaan 85 000 euroon asti. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.

  Oikeudenkäyntikulut

  Korvaamme rikosasian käsittelystä tai korvausvastuun selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.

  Perheenjäsenet

  Valtion ulkomaan matkavahinkoturva ei koske perheenjäseniä, joiden oleskelu kohdemaassa kestää alle 6 kuukautta.

 • Perheenjäsenet yli 6 kuukauden virkamatkoilla

  Jos olet kohdepaikalla samassa taloudessa virkamiehen kanssa vähintään 6 kuukauden ajan asuva perheenjäsen, sinulla on oikeus Valtiokonttorin tarjoamaan matkavahinkoturvaan.

  Turva koskee virkamiehen aviopuolisoa tai yhdessä virkamiehen kanssa vähintään 2 vuotta asunutta avopuolisoa. Avopuoliso kuuluu turvan piiriin myös siinä tapauksessa, että hänellä on tai on ollut yhteinen lapsi virkamiehen kanssa.

  Virkamiehen sekä puolison lapset kuuluvat turvan piiriin siinä tapauksessa, että:

  • Lapsi on alle 20-vuotias eikä ansaitse elatustaan omalla työllään.
  • Lapsi on täyttänyt 20 vuotta eikä sairauden, vian tai vamman vuoksi kykene elättämään itseään omalla työllään. Lisäksi edellytetään, että virkamies tai puoliso toimii lapsen edunvalvojana.

  Valtion ulkomaan matkavahinkoturva ei koske perheenjäseniä, joiden oleskelu kohdemaassa kestää alle 6 kuukautta.

  Sairaus ja tapaturma

  Korvaamme kohtuulliset sairaanhoitokustannukset sekä muut tarpeelliset kulut. Vakavassa tapauksessa korvaamme kuljetuksen Suomeen. Hampaiden hoitokuluja korvataan ainoastaan tapaturmasta aiheutuneen hammasvamman yhteydessä. Hoitokuluja korvataan korkeintaan kolme vuotta sairauden ilmenemisestä tai tapaturman sattumisesta. Aiemmin todetun sairauden tai vamman pahenemasta korvaamme kuluja enintään 6 kuukauden ajan.

  Terveydenhuolto

  Korvaamme kohtuulliset terveydenhuoltoon liittyvät kustannukset, joita voi verrata työterveys- ja kouluterveydenhuoltoon sekä neuvolapalveluihin.

  Tarkemmin terveydenhuoltona korvattavista kustannuksista voit lukea Yli 3 kuukauden virkamatkat -välilehden alta.

  Pysyvä haitta

  Maksamme korvausta matkasairauden tai tapaturman aiheuttamasta pysyvästä toiminnallisesta haitasta, jos vamman tai sairauden tila ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane. Pysyvän haitan korvaus on korkeintaan 60 000 euroa. Korvauksen suuruus määräytyy vamman tai sairauden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen mukaisesti määriteltävän haittaluokituksen mukaisesti.

  Kuolemantapaus

  Kuolemantapauksessa korvaamme vainajan kuljetuksen Suomeen. Vainajan kuolinpesälle maksamme hautausavustuksen. Kuolemantapauskorvauksen (60 000 euroa) maksamme kuolinpesälle taikka ilmoitetulle edunsaajalle. Voit tehdä edunsaajamääräyksen välilehdellä Lomakkeet ja liitteet. Kuolemantapauskorvausta ei makseta lapsen kuoleman johdosta.

  Matkatavaravahingot

  Korvaus matkatavaroihin kohdistuneesta äkillisestä ja odottamattomasta vahingosta on korkeintaan 3 000 euroa matkaa kohti. Kohdemaasta ulkomaille tehtävät matkat (myös vapaa-ajan matkat) katsotaan aina erillisiksi matkoiksi.

  Jos matkatavarat myöhästyvät etkä voi kohtuudella odottaa niiden saapumista, korvaamme harkinnan mukaan välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia enintään 800 euroa. Takaisin kotimaahan matkustettaessa välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksia ei lähtökohtaisesti korvata.

  Lemmikkieläimelle aiheutunutta vahinkoa emme korvaa.

  Korvaamme henkilökohtaisten apuvälineiden, kuten silmälasien, rikkoutumisen vain tapaturman yhteydessä.

  Matkavastuuvahingot

  Matkustajan aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja voidaan korvata korkeintaan 85 000 euroon asti. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.

  Oikeudenkäyntikulut

  Korvaamme rikosasian käsittelystä tai korvausvastuun selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Voit hakea korvausta vapaamuotoisella hakemuksella.

 • Viranomaisen kutsumat henkilöt

  Valtion matkavahinkoturva koskee sinua, jos Suomen valtion viranomainen on kutsunut sinut hoitamaan Suomessa tai ulkomailla suoritettavaa tehtävää ja ilmoittanut sinun kuuluvan Suomen valtion matkavahinkoturvan piiriin.

  Turva ei koske sinua, jos sinulla on oikeus korvaukseen aiheutuneesta vahingosta muun lain, vakuutuksen tai sopimuksen perusteella. Kutsuttujen turva ei koske sinua myöskään, jos viranomainen on laatinut sinulle matkamääräyksen taikka vastaavan asiakirjan. Tällöin olet matkavahinkoturvan piirissä kokonaisuudessaan.

  Ennen matkaa

  Matkavakuutustodistuksen saat sinut kutsuneelta viranomaiselta viisumin hankkimista ja sairaanhoidon korvaamista varten.

  Vahingon sattuessa

  Sairastuminen tai tapaturma

  Korvaamme kohtuulliset sairaanhoitokustannukset sekä muut tarpeelliset kulut. Vakavassa tapauksessa korvaamme kuljetuksen kotimaahasi. Hampaiden hoitokuluja korvataan ainoastaan tapaturmasta aiheutuneen hammasvamman yhteydessä.

  • Jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma matkalla, voit kysyä lähimmän hoitolaitoksen Falckin 24/7 päivystyspalvelusta (+358 295 50 3777).
  • Näytä hoitopaikassa vakuutustodistuksesi. Usein tämä riittää eikä sinun tarvitse itse maksaa hoitokuluja.
  • Voit hakea korvausta itse maksamistasi hoitokuluista jälkikäteen Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta lomakesivullamme >
  • Varaudu esittämään tositteet sinulle aiheutuneista kuluista.
  Sairauden tai tapaturman jatkohoito
  • Jos matkalla tapahtuneen tapaturman tai matkasairauden hoito jatkuu vielä matkan päättymisen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Tarvittaessa voit lähettää selvityksen jatkohoidon tarpeesta myös postitse osoitteeseen Valtiokonttori, PL 500, 00054 Valtiokonttori, Suomi-Finland.
  Matkatavaravahingot
  • Matkatavaroitasi ei korvata valtion matkavahinkoturvasta.
  Mitä tarkoitetaan matkasairaudella ja -tapaturmalla?

  Matkasairautena pidetään sairautta, joka lääketieteellisen tietämyksen mukaan on saanut alkunsa matkan aikana. Matkasairaudeksi katsotaan myös henkilöllä ennen matkaa olleen sairauden, vamman tai vian odottamaton paheneminen matkan aikana. Hammassairautta ei pidetä matkasairautena.

  Matkatapaturma on matkalla sattunut ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa henkilölle vamman tai sairauden. Matkatapaturmana pidetään myös muun kuin tämän lain nojalla korvattavan vian, vamman tai sairauden pahenemista siltä osin kuin pahenema vastaa tapaturman syyosuutta.

  Matkatapaturman aiheuttamana vahinkona korvataan lisäksi eräistä muista olosuhteista johtuvia vahinkoja, kuten myrkytyksestä taikka äkillisestä lämpötilan vaihtelusta aiheutuneet vahingot.

  Kuolemantapaus

  Kuolemantapauksessa korvaamme vainajan kuljetuksen kotimaahan sekä hautausavustuksen.

 • Matkat korkean turvallisuusriskin alueelle

  Jos matkustat korkean turvallisuusriskin alueelle, tiedot matkaasi liittyvästä lisäturvasta ovat tässä osiossa. Tutustu muuhun matkavahinkoturvaan matkasi pituuden mukaisessa osiossa (vaihtoehdot listattu yllä).

  Korkean turvallisuusriskin alueita ovat alueet, jonne matkustamista ulkoministeriö suosittelee välttämään tai josta se suosittelee poistumaan. Ulkoministeriön matkustustiedotteet ovat luettavissa täällä >. Lisäksi korkean turvallisuusriskin alueiksi katsotaan Etelämanner ja pohjoinen napajäätikkö.

  Korvaus pysyvästä haitasta

  Korkean turvallisuusriskin alueella aiheutuvasta vammasta ja sairaudesta johtuvasta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan 20 mukaisesta pysyvästä haitasta kertakorvauksena 210 000 euroa. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan kertakorvauksena niin monta kahdeskymmenesosaa tästä korvausmäärästä kuin haittaluokka osoittaa. Jos vahinko on korvattavissa työtapaturmana tai ammattitautina, sinulla on oikeus myös työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen haittarahaan.

  Korvaus kuolemantapauksesta

  Korkean turvallisuusriskin alueella sattuneesta vahingosta johtuvasta kuolemantapauksesta maksetaan vainajan kuolinpesälle tai määrätylle edunsaajalle 200 000 euroa (voit tehdä edunsaajamääräyksen Lomakkeet ja liitteet -välilehdellä).

  Lisäksi jokaiselle vainajan alle 18-vuotiaalle lapselle maksetaan lisäkorvaus, jonka määrä on 40 000 euroa. Vainajan lapsena pidetään myös aviopuolison lasta, jonka huoltaja aviopuoliso on. Vainajan lapsena pidetään myös avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon nähden vainajan elatusvelvollisuus on sopimuksella tai oikeuden päätöksellä vahvistettu.

  Jos vahinko on korvattavissa työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla, vainajan omaisilla on oikeus myös työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen perhe-eläkkeeseen.

 • Korvauksen määrän laskeminen

  Matkatavaroiden ikä vaikuttaa vahingon määrän arviointiin, sillä matkavahinkoturvan tarkoituksena on korvata todellisia menetyksiä. Korvattavan vahingon määrä lasketaan seuraavien ikäpoisto laskentasääntöjen perusteella:

  • Matkatavaran hankintavuotena korvaamme matkatavaran hankintahinnan kokonaisuudessaan. Ikävähennystä ei tehdä myöskään vahingon sattumisvuodelta.
  • Hankintavuotta seuraavilta vuosilta vähennämme korvauksen määrää 10% / vuosi.
  • Jos vahingoittunut matkatavara voidaan korjata, korvaamme korjauksesta aiheutuneet kustannukset korjauslaskun mukaisesti. Korvaamme kuitenkin enintään ikäpoistolla lasketun matkatavaran arvon.
  • Elektroniikan (mm. matkapuhelimet, tabletit, tietokoneet) osalta korvaamme vastaavan laitteen hankintahinnan vahingoittumispäivän arvon mukaisesti. Elektroniikankin osalta korvaamme kuitenkin enintään ikäpoistolla lasketun matkatavaran arvon.

  Esimerkki: Aurinkolasit on hankittu 1.5.2014 ja ne vahingoittuvat korjauskelvottomiksi 1.6.2018. Ikävähennystä ei tehdä hankintavuodelta 2014, eikä vahingon sattumisvuodelta 2018. Ikävähennys tehdään hankintavuotta seuraavilta vuosilta 2015, 2016 ja 2017 eli 3 x 10 % = 30 %. Vahingon määrä saadaan vähentämällä 30 % uuden vastaavan tavaran hinnasta.

 • Matkavahingonkorvaushakemus

  Korvauksen hakija on

  • virkamies, jolle vahinko on sattunut
  • virkamiehen puoliso tai lapsi, jolle vahinko on sattunut
  • muu matkavahinkoturvan piirii kuuluva, jolle vahinko on sattunut.

  Korvaus maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle tilille.

  Voit tehdä vahingonkorvaushakemuksen tunnistautumalla palveluun.

  Korvaushakemus matkavahingosta >

 • Edunsaajamääräys

  Edunsaajamääräys >

  Kuolemantapauskorvaus maksetaan kuolinpesällesi jollet ole toimittanut Valtiokonttorille kirjallista edunsaajamääräystä.