Tarvitsenko Eläketurvakeskuksen A1-todistuksen ulkomaan virkamatkalle?

Valtioon palvelussuhteessa olevana kuulut ulkomailla työskennellessäsi sekä työtapaturmaturvan että Valtion matkavahinkoturvan piiriin. A1-todistuksen puuttuminen ei vaikuta oikeuteesi saada korvausta näiden järjestelmien mukaan.

Työnantajavirastolla on kuitenkin velvollisuus hankkia A1-todistus, jos teet työtä EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Britanniassa tai sosiaaliturvasopimusmaassa.

Aiheeseen liittyvät sisällöt