Hyppää sisältöön

Sotaveteraanien ja -invalidien palvelut hyvinvointialueilla

  • Valtiokonttori maksaa vuosittain kunnille määrärahaa sotainvalidien avopalveluihin sekä rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin. Sotainvalidien avopalvelumäärärahan piiriin kuuluvat myös ennen vuotta 1991 armeijassa tai rauhanturvatehtävissä vammautuneet, joiden haitta-aste on 20 % tai enemmän.

    Vuoden 2023 alusta määrärahat maksetaan hyvinvointialueille lukuun ottamatta Helsinkiä ja Ahvenanmaata.

  • Mitä muutoksessa pitää ottaa huomioon?

    Hyvinvointialueiden sisällä on hyvissä ajoin aloitettava yhteistyö näiden asioiden hoitamiseksi. Mainituilla ryhmillä on lakisääteinen oikeus saada kotipalvelut ja niiden järjestäminen ei saa katketa muutoksen vuoksi.

    Rintamaveteraanien osalta myös kuntoutuspäätökset tehdään jatkossa hyvinvointialueen toimesta. Sotainvalidit saavat kuntoutusmaksusitoumuksensa jatkossakin suoraan Valtiokonttorista.