Jos veteraani ei enää kykene asumaan kotonaan, vaan muuttaa palveluasuntoon, niin miten tällöin haetaan tukea palveluasumisen hoiva- ja ateriakuluihin?

Veteraani hakee kaiken tuen kunnan sosiaalipalveluiden kautta ja Valtiokonttori maksaa kunnalle. Kunnilla on usein veteraaniasiamies tai muu vastaava henkilö, joka auttaa veteraania ja hänen omaisiaan näissä asioissa.

Aiheeseen liittyvät sisällöt