Kieku-tietojärjestelmässä käytettävä Valtion toimintohierarkia ja yhteiset toiminnot

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/3617/00.00.00.01/2024
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä01.01.2024
Antopäivämäärä25.01.2024
KategoriatKirjanpitoSisäinen laskenta / kustannuslaskenta
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Valtiokonttori on tänään antanut ohjeen Kieku-tietojärjestelmässä käytettävästä Valtion toimintohierarkiasta sekä yhteisistä toiminnoista (Toimintotilikartta).

Ohje kumoaa 30.11.2023 annetun ohjeen Kieku-tietojärjestelmässä käytettävä Valtion toimintohierarkia ja yhteiset toiminnot (VK/73747/00.00.00.01/2023).

Valtioneuvoston ohjesäännössä (VNOS) määriteltyihin ministeriöiden toimialoihin kuuluviin tehtäviin on tullut muutoksia 1.1.2024. Toimintotilikartan ydintoiminnot on ryhmitelty  tämän määrittelyn mukaisesti, joten myös toimintotilikartan ydintoimintojen hierarkia päivitetään uuden VNOS:n mukaiseksi. Muutokset koskevat ulkoministeriön, valtioneuvoston kanslian, sisäministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonaloja:

  • Lakkautettu hierarkiataso 1307 Suomen edustaminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimissa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa valvontamenettelyissä.
  • Lisätty uusi hierarkiataso 1202A Suomen edustaminen Euroopan unionin tuomioistuimessa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa rikkomusmenettelyissä.
  • Muutettu hierarkiatason 1206 Valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi nimeä seuraavasti 1206 Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan ja sen rahoituksen yhteensovittaminen sekä valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi.
  • Lisätty uusi hierarkiataso 1213 Ministereiden, ministerin toimikaudeksi nimitettyjen valtiosihteereiden ja erityisavustajien sihteeripalvelut ja muut vastaavat hallinnolliset avustajapalvelut.
  • Lisätty uusi hierarkiataso 1501A Siviilitiedustelu ja Suojelupoliisi.
  • Muutettu hierarkiatason 1713A Hyvinvointialuejako, hyvinvointialueiden hallinnon ja talouden ohjaus sekä hyvinvointialueiden rahoitus nimeä seuraavasti 1713A Hyvinvointialuejako, hyvinvointialueiden hallinnon ja talouden ohjaus, hyvinvointialueiden ohjauksen yhteensovittaminen sekä hyvinvointialueiden rahoitus.

Uusi hierarkia perustetaan Kiekuun 1.3.2024, jotta muutoksesta olisi mahdollisimman vähän haittaa kesken tilinpäätöskiireiden. Muutos toteutetaan siten, että vuoden 2023 toimintohierarkia tallennetaan nimellä ”2023 Valtion toimintohierarkia” ja ”Valtion toimintohierarkia” on uuden Valtioneuvoston ohjesäännön mukainen 1.3. alkaen. Muutoksen jälkeenkin ydintoiminnot ovat siten edelleen raportoitavissa Kiekun raportoinnissa oletuksena käytettävän hierarkian ”Valtion toimintohierarkia” kautta, nyt uuden VNOS-rakenteen mukaisena. Mikäli muutoksen jälkeen tulee tarvetta raportoida toimintoja vanhan hierarkian mukaisena, tämä tapahtuu hierarkian ”2023 Valtion toimintohierarkia” avulla.

Valtiokonttori huolehtii yhteisten hierarkioiden ylläpidosta Kiekussa yhteistyössä Palkeiden kanssa. Nyt tehtävän yhteisen ydintoimintojen hierarkian muutoksen seurauksena kirjanpitoyksikön tulee käydä läpi omat ydintoimintonsa ja niiden alahierarkiat sekä tehdä niihin tarvittaessa muutokset yhteistyössä Palkeiden kanssa.

Voimaantulo Ohje tulee voimaan välittömästi ja sillä kumotaan Valtiokonttorin 30.11.2023 antama ohje (VK/73747/00.00.00.01/2023).

Lisätiedot Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvistä asioista antaa Valtiokonttori, puh. 0295 50 2000, sähköposti laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Taloushallintoasiantuntija Tytti Huopainen

Liitteet Toimintotilikartta
Perusvirkamiehen ja esimiehen tukitoiminnot – ohje (ohjetta ei päivitetty)
Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus (ohjetta ei päivitetty)

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto

 

toimintotilikartta