Yhteiset Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät toimintohierarkiat ja toiminnot sekä toimintotilikartta

Tämä on vanha versio
DiaarinumeroVK/1354/00.00.01.06.01/2019
AsiakirjatyyppiOhje, Tilikartta
Voimaantulopäivämäärä01.01.2020
Antopäivämäärä05.12.2019
KategoriatKirjanpitoSisäinen laskenta / kustannuslaskenta
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Yhteiset Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät toimintohierarkiat ja toiminnot

Valtiokonttori on tänään antanut ohjeen yhteisistä Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä toimintohierarkioista ja toiminnoista (Toimintotilikartta).

Ohje kumoaa 17.12.2018 annetun ohjeen Yhteiset Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät toimintohierarkiat ja toiminnot (VK/1499/00.00.01.06.01/2018). Muutokset koskevat toimintoja 9999600200 Edustaminen, 9999614200 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta sekä 9999600000 Yleishallinto ja johtaminen. Toiminnon 9999600200 Edustaminen sisältö rajataan jatkossa koskemaan vain ulkopuolisiin tahoihin kohdistuvaa edustamista. Kirjanpitoyksikön omalle henkilökunnalle suunnatut juhlatilaisuudet ja muistamiset kirjataan jatkossa toiminnolle 9999614200 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta. Näin edustaminen saadaan määriteltyä yhdenmukaisesti esimerkiksi verottajan ohjeiden kanssa, joissa edustusmenojen tunnusmerkkinä pidetään sitä, että ne kohdistuvat ulkopuolisiin tahoihin.

Lisäksi Edustaminen-toiminnon kuvaukseen aiemmin sisältyneet koulutustilaisuudet kirjataan jatkossa toiminnolle 9999615200 Koulutus oppilaana. Tämän toiminnon kuvaus pitää jo ennestään sisällään koulutuksesta aiheutuneet menot eli toiminnon kuvaukseen ei tule muutoksia.

Lisäksi 9999600000 Yleishallinto ja johtaminen- toiminnon kuvausta täsmennetään siten, että tälle toiminnolle voi jatkossa kirjata myös pienimuotoiset hallinnolliset hankinnat, kuten tavanomaiset kokoustarjoilut.

Voimaantulo

Ohje tulee voimaan 1.1.2020 ja sillä kumotaan Valtiokonttorin 17.12.2018 antama ohje VK/1499/00.00.01.06.01/2018.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvistä asioista antaa Valtiokonttori, puh. 0295 50 2000, sähköposti ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Taloushallintoasiantuntija Sini Pesonen

Liitteet

Toimintotilikartta
Perusvirkamiehen ja esimiehen tukitoiminnot – ohje
Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus

Tiedoksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto