Kieku-tietojärjestelmässä käytettävä Valtion toimintohierarkia ja yhteiset toiminnot

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/73747/00.00.00.01/2023
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä01.01.2024
Antopäivämäärä30.11.2023
KategoriatKirjanpitoSisäinen laskenta / kustannuslaskenta
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Valtiokonttori on tänään antanut ohjeen Kieku-tietojärjestelmässä käytettävästä Valtion toimintohierarkiasta sekä yhteisistä toiminnoista (Toimintotilikartta).

Ohje kumoaa 14.3.2022 annetun ohjeen Yhteiset Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät toimintohierarkiat ja toiminnot (VK/22238/00.00.00.01/2022).

Valtiontalouden tarkastusvirasto toi Edustusmenojen tarkastusta koskevassa raportissaan (D/5/00.01.03.01/2022) esille, että toimintotilikartan Edustaminen-toiminnon käyttö on epäyhtenäistä.

Toimintotilikarttaan tehtiin 1.1.2020 alkaen muutos (VK1354/00.00.01.06.01/2019), jonka yhteydessä toiminnon
9999600200 Edustaminen sisältö rajattiin koskemaan vain ulkopuolisiin tahoihin kohdistuvaa edustamista. Samalla ohjeistettiin, että kirjanpitoyksikön omalle henkilökunnalle suunnatut juhlatilaisuudet ja muistamiset kirjataan 1.1.2020 alkaen toiminnolle
9999614200 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta. Edustaminen-toiminnon kuvaukseen aiemmin sisältyneet koulutustilaisuudet ohjeistettiin kirjaamaan toiminnolle 9999615200 Koulutus oppilaana. Lisäksi 9999600000 Yleishallinto ja johtaminen – toiminnon kuvausta täsmennettiin siten, että tälle toiminnolle voi 1.1.2020 alkaen kirjata myös pienimuotoiset hallinnolliset hankinnat, kuten tavanomaiset kokoustarjoilut.

Edustaminen-toiminnon epäyhtenäisen käytön vuoksi, Edustaminen-toiminnon selitteeseen on nyt lisätty huomautuksena maininta edellä kuvatuista eristä, joita ei ole tullut 1.1.2020 jälkeen kirjata Edustaminen-toiminnolle.

Lisäksi 99996000000 Yleishallinto ja johtaminen -toiminnon kuvausta on nyttarkennettu siten, että pienimuotoiset hallinnolliset hankinnat (esim. tavanomaiset kokoustarjoilut) voidaan kohdentaa joko kyseiselle ydin-, ohjaus- tai tukitoiminnolle tai vaihtoehtoisesti Yleishallinto ja johtaminen -toiminnolle.

Kirjauskäytännöt säilyvät siis tältä osin samanlaisena kuin 1.1.2020 voimaantulleessa toimintotilikartassa, mutta edellä mainittujen toimintojen selitteitä on täsmennetty, jotta Edustaminen-toiminnon käyttö olisi jatkossa yhtenäistä kirjanpitoyksiköissä.

Voimaantulo

Ohje tulee voimaan 1.1.2024 ja sillä kumotaan Valtiokonttorin 14.3.2022 antama ohje (VK/22238/00.00.00.01/2022).

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvistä asioista antaa Valtiokonttori, puh. 0295 50 2000, sähköposti laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Taloushallintoasiantuntija Tytti Huopainen

Liitteet

Toimintotilikartta
Perusvirkamiehen ja esimiehen tukitoiminnot – ohje (ohjetta ei päivitetty)
Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus (ohjetta ei päivitetty)

Tiedoksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto

toimintotilikartta