Ohje taloustietojen toimittamisesta Kuntatalouden tietopalvelun testipalveluun ja tietojen käsittely Hyväksyntäpalvelussa

KohderyhmäKunta, Hyvinvointialue
AsiakirjatyyppiOhje
Antopäivämäärä11.01.2024
KategoriatTietojen toimittaminen
YlläpitovastuuValtiokonttori

1 Yleistä

Kuntien taloustietojen tiedonkeruuvastuu siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille vuonna 2021.  Kunnilla ja kuntayhtymillä sekä hyvinvointialueilla ja hyvinvointialueyhtymillä on lakisääteinen velvollisuus raportoida taloustietonsa Valtiokonttorin Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalveluun. Kunnat ja kuntayhtymät ovat raportoineet taloustietojaan vuoden 2021 alusta lähtien. Hyvinvointialueiden ja hyvinvointialueyhtymien raportoivat tietonsa ensimmäistä kertaa tilikaudelta 2023. Lisäksi kuntien taloustietojen rekisterinpitoon ja tietojen raportointiin liittyvät tehtävät hoidetaan Valtiokonttorissa.

1.1 Ohjeen käyttötarkoitus

Tämän dokumentin tarkoitus on toimia ohjeena taloustietojen siirtoa ja hyväksyntäpalvelun käyttöä testaaville kuntien taloustietoja toimittaville tahoille. Huomaathan, että kaikki raportointikokonaisuudet on testattava ennen tuotantoraportointiin siirtymistä.

2 Palvelun yleiskuvaus

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietojärjestelmä muodostuu useammasta toiminnosta. Seuraavaksi toiminnot käydään yksitellen läpi siinä järjestyksessä, jossa toimitettu tieto kulkee palvelun läpi.

Kuva 1 Tiedonkulkuprosessi

2.1 Taloustietojen siirtopalvelu

Taloustiedot, jotka lähetät tietopalveluun, siirtyvät ensimmäiseksi Taloustietojen siirtopalveluun.

Aineiston tulee olla ensisijaisesti XBRL-muotoista, mutta se voi olla myös CSV-muotoista. CSV-muotoinen aineisto kulkee CSV-muuntimen lävitse, joka muuntaa aineiston XBRL-muotoon. Tästä eteenpäin CSV-aineistoa käsitellään kuten XBRL-aineistoakin.

Tiedonsiirron yhteydessä aineistolle tehdään validointeja, eli tarkastetaan, että se on muodollisesti oikeanlaista.

2.2 Hyväksyntäpalvelu

Hyväksyntäpalvelu noutaa talousaineiston Siirtopalvelusta. Aineistoon on liitetty mukaan validoinnin tulokset ja lähettäjän tiedot. Taloustietoon kohdistetaan myös sisällöllisiä tarkastuksia ja näiden havaintojen tulokset liitetään aineistoon. Aineisto siirtyy Hyväksyntäpalvelun Hyväksyntää odottavien aineistojen -tietovarastoon.

Ne henkilöt, joiden käyttätunnus oikeuttaa ko. Y-tunnuksen mukaiseen aineistoon saavat tässä vaiheessa sähköposteihinsa ilmoituksen Hyväksyntäpalveluun saapuneesta aineistosta (kuva alla). Sähköpostiviesti lähtee käyttäjille myös siinä vaiheessa, kun jokin hyväksyntää odottavista aineistoista on hyväksytty.

Kuva 2 Ilmoitus toimitetun aineiston saapumisesta

Kun käyttäjä kirjautuu Hyväksyntäpalveluun, hän pääsee tarkastelemaan tunnuksensa oikeuttamien organisaatioiden taloustietoja. Käyttäjän tulee ensisijaisesti tarkastaa toimitetun aineiston oikeellisuus, eli tarkastaa, että palveluun siirtynyt aineisto vastaa lähetettyä tietokokonaisuutta.

Toimitetulle aineistolle tehdään lisäksi automaattisia sisältötarkastuksia, joiden aiheuttamat tarkastushavainnot esitetään käyttäjälle Hyväksyntäpalvelussa. Käyttäjän tulee käydä nämä tarkastushavainnot läpi ja kommentoida niiden taustalla olevia syitä. Tarkastushavainto voi myös vaatia tiedon korjaamista ja korjatun aineiston uudelleenlähettämistä. Osa havainnoista on hyväksynnän estäviä, jolloin korjattu aineisto on lähetettävä uudelleen tietopalveluun.

Kun käyttäjä on käynyt tarkastushavainnot läpi ja todennut aineiston oikeellisuuden, raportointikokonaisuuden tiedot voi hyväksyä julkaistavaksi. Myös kaikki tarkastushavaintoihin liitetyt kommentit julkaistaan aineiston mukana, jotta tiedon hyödyntäjä ymmärtää aineiston sisältöä paremmin.

Hyväksyttyjä aineistoja voi tarkastella täällä myös niiden hyväksynnän ja julkaisun jälkeen. Aineistot siirtyvät hyväksynnän jälkeen välilehdelle Hyväksytyt.

2.3 Rekisteripalvelu

Tarkastetut ja hyväksytyt taloustiedot siirtyvät seuraavaksi Rekisteripalveluun. Tämä on taloustietojen tietovarasto.

Rekisteripalvelusta tarjotaan avoin rajapinta, jonka kautta taloustiedot ovat kommentteineen kaikkien ulottuvilla. Tätä kautta kuka tahansa pääsee hakemaan tiedot omiin tarpeisiinsa, vaikkapa liitettäviksi omiin raportointijärjestelmiin. Tiedot ovat tarjolla useammassa muodossa, esimerkiksi json-, xml- ja XBRL-muodossa.

2.4 Tukitietopalvelu ja Yhteentoimivuusalusta

Tukitietopalvelu ei näy suoranaisesti käyttäjille, mutta se on välttämätön palvelun toiminnan kannalta. Tukitietopalvelu sisältää toiminnan ja ylläpidon vaatimat tukitiedot, jotka se hakee pääasiassa yhteentoimivuusalustalta, mutta tarvittaessa myös muilta tiedontuottajilta, esimerkiksi Tilastokeskuksesta, THL:stä tai OPH:sta.

Yhteentoimivuusalusta koostuu yhteisesti määritellyistä sanastoista, koodistoista ja tietovirroista, sekä muussa tiedonhallinnassa tarvittavista tietomalleista. Myös XBRL-taksonomian sisältö löytyy yhteentoimivuusalustalta. Teknisempi ns. taksonomiapaketti löytyy osoitteesta: https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia. XBRL-taksonomian ja muita palvelussa tuettavia koodistoja voi noutaa vapaasti omaan järjestelmään ohjelmistorajapinnasta. Palvelun tuottaa Digi- ja väestötietovirasto.

Lisätietoja: https://yhteentoimiva.suomi.fi/fi/

3 Käyttäjätunnusten hakeminen testaamista varten

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun testipalvelussa (Usertest ) on siirtynyt käyttämään Suomi.fi -tunnistusta 7.9.2022. Aiemmin luodut käyttäjätunnukset (sähköposti + salasana) eivät enää toimi.

Testipalvelussa käytetään jatkossa ainoastaan Suomi.fi:n testitunnuksia. Nämä tunnukset on toimitettu kuntien ja kuntayhtymien yhteyshenkilöille, sekä niille järjestelmätoimittajille, tilitoimistoille yms. joiden Valtiokonttori tietää käyttäneen testipalvelua, joko kunnanY-tunnuksella tai erillisellä testiY-tunnuksella. Jos et ole saanut tarvitsemiasi tunnuksia tai sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä kuntadata@valtiokonttori.fi

Tarkempi ohje: Suomi.fi -tunnistautuminen Kuntatalouden tietopalvelun Usertest-palvelussa.

4 Tietopalvelun testaaminen

Ensimmäisessä vaiheessa testataan Taloustietojen siirtopalvelua ja Hyväksyntäpalvelua. Kaikkien kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja hyvinvointialueyhtymien tulee testata sekä lähettämistä että tietosisällön oikeellisuutta hyväksytysti kaikkien raportointikokonaisuuksien osalta ennen varsinaista tuotantoraportoinnin käynnistymistä.

4.1 Mitä voi testata?

Testattava aineisto voi olla XBRL- tai CSV-muotoista, ja sen tulee perustua voimassa olevaan taksonomiaan. Aineisto voi kattaa koko raportointikokonaisuuden, yhden osakokonaisuuden tai pienemmän osan jostakin osakokonaisuudesta (esim. osa tuloslaskelmasta). Osittain raportoitua raportointikokonaisuutta ei voida hyväksyä ja tällaiseen aineistoon kohdistuu hyväksynnän estäviä tarkastushavaintoja. Tämä ei kuitenkaan estä osakokonaisuuskohtaisen aineiston raportoinnin testaamista, mikäli näin halutaan.

Taksonomia sisältää 13 eri raportointikokonaisuutta kunnille ja kuntayhtymille sekä 13 eri raportointkokonaisuutta hyvinvointialuielle. Lisätietoja taksonomiasta Valtiokonttorin internetsivuilta. Valtiokonttori ilmoittaa Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin tiedotteella aina kun uusia raportointikokonaisuuksia avataan testipalveluun.

4.1.1 CSV-muotoisen aineiston muodostaminen

Taloustietojen siirtopalvelu osaa muodostaa oikeanlaisesta CSV-tiedostosta tarvittavat XBRL-instanssidokumentit. Alla on kuvattu CSV-muodon vaatimukset ja rakenne.

 • CSV -tiedostojen merkistö UTF-8
 • Rivinvaihtomerkeiksi hyväksytään CR, CRLF tai LF
 • Kenttien erotinmerkkinä puolipiste (;)
 • Erikoismerkkejä (puolipiste (;), rivinvaihtomerkit ja lainausmerkki (”)) sisältävät kentät on erotettava lainausmerkein (”)
 • Lainausmerkkien ympärillä ei saa olla ylimääräisiä merkkejä, edes välilyöntejä. esim. OK: a;”b”;c
 • Lainausmerkki kentän sisällä tulee olla kahdennettuna. esim: ”Eero ””Esimerkki”” Eerikäinen”.
 • Numerokentissä desimaalierotinmerkkinä on sallittua käyttää sekä pilkkua että pistettä.
 • Päivämääräkentissä hyväksytään muodot ”D.M.YYYY” tai ”YYYYMMDD” tai ”YYYY-MM-DD”.
 • Numerokentissä ei saa olla mitään tuhaterottimia, lukuunottamatta välilyöntiä ja non breaking space -merkkiä.
 • Tiedoston ensimmäinen rivi jätetään lukematta.
 • Kenttien järjestystä ei voi vaihtaa.
 • Raportoitavat lukuarvot ilmaistaan kokonaislukuina tai desimaalien kanssa. Arvot ilmoitetaan euroina, ei esim. tuhansina euroina.
 • Pakollisiksi määritellyt tiedot tulee antaa aina. Mikäli pakollisella tiedolla ei ole arvoa, sen arvoksi tulee laittaa 0. Harmaalla pohjalla olevat vapaaehtoiset tiedot voi jättää tyhjäksi.

Kuva 3 CSV-aineiston esimerkki

4.1.1.1 CSV-raportoinnissa käytettävät organisaatiotunnisteet

CSV-raportoinnissa organisaatiosarakkeessa tulee käyttää seuraavia tunnisteita.

CSV-raportoinnissa käytettävät organisaatiotunnisteet

4.1.2 XBRL-muotoisen aineiston muodostaminen

Lähetettävän aineiston pitää perustua viimeisimpään taksonomiaan.

Taksonomiat ovat ladattavissa Valtiokonttorin kotisivuston kautta: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/kuntien-ja-hyvinvointialueiden-talouden-palvelut/talousraportoinnin-koodistot-ja-taksonomiat/

Standardisoidun talousraportoinnin koodistoja ja luokituksia on saatavilla Suomi.fi-palvelussa:
https://koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=sbr-fi-code-lists

XBRL-muotoisen esimerkkiaineiston voi ladata Valtiokonttorin kotisivuilta (kohdasta ”Mallitiedostoja aineistojen raportointiin”): https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/kuntien-ja-hyvinvointialueiden-talouden-palvelut/nain-raportoit-taloustiedot-valtiokonttorille/

Huomionarvoista XBRL-muotoista aineistoa koostettaessa
 • Desimaalierotinmerkkinä on sallittua käyttää ainoastaan pistettä.
 • Arvot ilmoitetaan euroina, ei esim. tuhansina euroina.

4.2 Eri raportointikokonaisuuksien testaamisessa huomioitavaa

4.2.1 Kaikissa raportointikokonaisuuksissa huomioitavaa

4.2.1.1 Raportoinnissa käytettävä taksonomian versio

Vuoden 2021 raportoinnissa käytettävä taksonomian versio on 2020-04-01 ja csv-tiedostossa taksonomian tunnuksena on SBR-2020-04-01.

Vuoden 2022 raportoinnissa käytettävä taksonomian versio on 2021-08-27 ja csv-tiedostossa taksonomian tunnuksena on SBR-2021-08-27.

Vuoden 2023 raportoinnissa käytettävä taksonomian versio on 2022-06-17 ja csv-tiedostossa taksonomian tunnuksena on SBR-2022-06-17.

Vuoden 2024 raportoinnissa käytettävä taksonomian versio on 2023-06-21 ja csv-tiedostossa taksonomian tunnuksena on SBR-2023-06-21.

Vuoden 2022 taksonomian versiota SBR-2021-08-27 tulee käyttää mm. Q4/2022 neljännesvuosiraportoinneissa (KKNR ja KLTR) ja tilinpäätösarvioita (KKTPA, KLTPA) raportoitaessa vuodelle 2022. Vuoden 2023 taksonomian versiota tulee käyttää mm. Q1/2023 neljännesvuosiraportoinnissa (KKNR ja KLTR) sekä Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelmaraportoinnissa (KTAS) vuodelle 2023.

Yhteenveto eri raportointikokonaisuuksista ja niissä käytettävistä taksonomian versioista.

4.2.1.2 Toimitettavien raporttien välilehden t00 tiedot -raportointijakson alkamis- ja päättymispäivämäärät raportointikokonaisuuksittain

Kuva 6 Raportointikokonaisuuksien

Kuva 4 Raportointikokonaisuuksien alkamis- ja päättymispäivämäärät

4.2.2 TOLT-raportointikokonaisuuden testaamisessa huomioitavaa

TOLT-raportointikokonaisuuden raportointi on pakollista kaikkien kuntien ja kuntayhtymien osalta. Myös niiden kuntien ja kuntayhtymien, joilla ei ole raportoitavia yhteisöjä tulee siis lähettää ja hyväksyä tyhjä TOLT-raportti.

Raportointi XBRL-muodossa

TOLT-raportointikokonaisuus tulee raportoida XBRL-muodossa. Tämän voi tehdä Excel-lomakkeella. Excel-lomakkeen voit ladata Valtiokonttorin Internet-sivuilta Tietojen toimitus liitetiedostona > Excel-lomakkeen voit ladata tästä (TOLT).

Pakollisten kenttien (keltaiset kentät) täyttäminen

Muista raportointikokonaisuuksista poiketen TOLT:ssa ei tarvitse täyttää kaikkia pakollisia (keltaisia) kenttiä. Mikäli kunnalla tai kuntayhtymällä ei ole raportoitavia yhteisöjä, niin lomakkeet jätetään tyhjäksi. Esimerkiksi, jos kunnalta puuttuvat liikelaitokset, tulee välilehti t02 Liikelaitokset jättää tyhjäksi. Myöskään liikelaitoksen tai taseyksikön toiminnan päätöspäivämäärää ei tule täyttää, jos toiminta ei ole vielä päättynyt.

Raportin tiedot – raportointijakson alkamis- ja päättymispäivämäärä

Kuva 5 Raportointijakson alkamis- ja päättymispäivämäärä

Välilehdelle t00 Raportin tiedot raportointijakson alkamis- ja päättymispäivämääriksi tulisi laittaa tilikausi.

Tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen, liikelaitosten, vesihuollon taseyksiköiden ja kuntayhtymien nimet

Raportoitavien organisaatioiden nimet tulee olla ytj:n mukaiset, jos organisaatio löytyy Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Vesihuollon taseyksiköiden nimissä tulee olla mukana kunnan nimi.

Organisaation tunniste, liikelaitoksen sisäinen tunnus, taseyksikkö

Tähän kohtaan tulee kirjoittaa jokin yksilöivä tunniste jokaiselle yksikölle esim. tytäryhteisö1, tytäryhteisö2, jne. tai 1, 2, 3 jne. tai liikelaitos1, liikelaitos2, jne. tai 4, 5, 6 jne. Jos käytät numerosarjaa 1, 2, 3, jne., niin huomaathan että samaa numeroa ei voi käyttää raportointikokonaisuuden sisällä. Näitä tunnuksia ei käytetä missään raportoinnissa.

Rivien lisäys, jos on useampia raportoitavia yksiköitä (koskee raportointia makrollisella Excel-lomakkeella)

Saat lisättyä lisää raportoitavia rivejä valitsemalla ylävalikosta Kunta > Lisää Rivi.

Kuva 8 Rivien lisääminen

Kuva 6 Rivien lisääminen

Liikelaitoksen ja taseyksikön tunnus

Liikelaitoksen ja taseyksikön tunnus on muotoa kunnan tai kuntayhtymän Y-tunnus ja loppuosaan liikelaitoksen yksilöivä laitostunnus. Liikelaitoksen tunnuksen määritelmä ”kunnanYtunnus_kunnanSisäinenLiikelaitoksenTunnus (pituus 9+”_”+ max 5 merkkiä). Esim. ”1234567-1_123”.

Huomaathan, että tätä samaa tunnusta tulee käyttää raportoitaessa Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumatietoja (KLTR) välilehdellä t00 kohdassa ”Raportoitavan tahon muu tunnus”.

Liikelaitoksen toimiala (TOL) ja taseyksikön toimiala (TOL)

Saat toimialat näkyviin klikkaamalla solun Liikelaitoksen toimiala (TOL) tai Taseyksikön toimiala (TOL) kohdalla hiiren oikealla painikkeella. Valitse parhaiten liikelaitoksen toimintaa kuvaava toimiala valikosta. Toimiala pitää valita 5 numeron tarkkuudella esim. fi_IC:x36000 Veden otto, puhdistus ja jakelu. Taseyksiköistä raportoidaan vain vesihuollon taseyksiköt.

Makrottomalla Excel-lomakkeella raportoitaessa valitaan solun oikealle puolelle avautuvasta alasvetovalikosta oikea toimiala 5 numeron tarkkuudella.

Kuva 9 Toimialan valitseminen

Kuva 7 Toimialan valitseminen

Sidosyksikköasema

TOLT-raportointikokonaisuudessa sidostyksikköasemalla tarkoitetaan hankintalain 15 § mukaista määritelmää. TOLT-raportointikokonaisuuden välilehdillä t01, t04 ja t05 kohdassa ”On sidosyksikköasemassa” pitää soluun kirjoittaa joko true (on sidosyksikköasemassa) tai false (ei ole sidosyksikköasemassa) pienillä kirjaimilla. Muutoin TOLT-raportointikokonaisuuden lähetys ei onnistu.

Makrottomalla Excel-lomakkeella raportoitaessa valitaan solun oikealle puolelle avautuvasta valikosta joko true tai false.

Kuva 10 Sidosyksikköasema

Kuva 8 Sidosyksikköasema

Tytäryhteisöt

Ilmoitetaan tiedot niistä tytäryhteisöistä, jotka kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa tytäryhteisöinä. Myös tytäryhteisön asemassa olevat säätiöt ja yhdistykset ilmoitetaan tässä. Kuntayhtymiä, joissa kunta on jäsenenä, ei ilmoiteta tässä, vaan omassa osakokonaisuudessaan (t05 Kuntayhtymät).

Osakkuusyhteisöt

Kuntayhtymät raportoidaan omalla välilehdellä t05 Kuntayhtymät.

Kuntayhtymät

T05-välilehdellä Kuntayhtymät ilmoitetaan kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Vesihuollon taseyksiköt

Välilehdellä t03 Vesihuollon taseyksiköt raportoidaan ainoastaan vesihuollon taseyksiköt. Muita taseyksiköitä ei tule raportoida.

Liikelaitoksen ja taseyksikön ruotsin- ja englanninkieliset nimet

Liikelaitoksen ja taseyksikön ruotsin- ja englanninkieliset nimet kohtiin tulee täyttää suomenkieliset nimet, mikäli liikelaitoksella tai taseyksiköllä ei ole kuin suomenkieliset nimet.

4.2.3 Neljännesvuosi (KKNR) -raportointikokonaisuuden testaamisessa huomioitavaa

Raportointijakson ilmoittaminen

Neljännesvuosiraportoinnissa raportointijakso voidaan ilmoittaa 1.1.2020-31.3.2020, 1.4.2020-30.6.2020 jne tai 1.1.2020-31.3.2020, 1.1.2020-30.6.2020 jne. Kumpikin tapa käy. Raportointijakso määritetään tietopalvelussa raportoinnin päättymispäivämäärästä.

Sektorierittelyiden automaattinen tarkastus

Olemme lisänneet automaattisen tarkastuksen, joka tarkastaa, että tietyille sektoreille on raportoitu arvoja. Teknisesti tämä tarkastus on pitänyt tehdä jollekin kenttätunnisteelle. K-t07 välilehdellä tarkastus on aktivoitu tietyille sektoreille riville tilikauden ylijäämä ja k-t09 välilehdellä riville taseen vastaavaa. Jos kunnalla tai kuntayhtymällä ei ole raportoitavaa kyseiselle sektorille, voi kommenttiin kirjoittaa ”Sektorille xx ei raportoitavia arvoja”.

4.2.4 KTAS-raportointikokonaisuuden testaamisessa huomioitavaa

Raportointijakson alkamis- ja päättymispäivämäärä

T00-välilehdellä raportointijakson alkamis- ja päättymispäivämääräksi tulee raportoida talousarviovuoden päivämäärät. Esim. vuoden 2021 talousarviota raportoitaessa raportointijakson alkamispäivämäärä on 2021-01-01 ja päättymispäivämäärä 2021-12-31.

KTAS-raportointikokonaisuuden tilinpäätössiirrot

Tilinpäätössiirrot +/- ovat virheellisesti merkitty vapaaehtoisiksi eriksi KTAS-kokonaisuudessa. Kyseiset erät tulee kuitenkin ilmoittaa, mikäli niitä on budjetoituna talousarvioissa tai -suunnitelmissa. Muussa tapauksessa Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ei saada laskettua oikein.

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan ja investointien rahavirta ilmoitetaan samalla tavalla kuin rahoituslaskelmassa. Mikäli arvo jää negatiiviseksi, luvun eteen tulee laittaa miinusmerkki. Mikäli arvo on positiivinen, luvun eteen ei laiteta etumerkkejä. Laskentakaava investointien ja toiminnan rahavirralle on vuosikate + satunnaiset erät + tulorahoituksen korjauserät – investointimenot + rahoitusosuudet investointimenoihin + pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot.

Tuloveroprosentti – kuntayhtymät

Kuntayhtymät raportoivat tuloveroprosentiksi arvon 0.

4.2.5 Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportoinnin (KLTR) testaamisessa huomioitavaa

Huomaathan, että TOLT-raportointikokonaisuus tulee olla lähetetty ja hyväksytty Kuntatalouden testipalvelussa ennen KLTR-raportoinnin testaamista.

Liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tunnus

Liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tunnus on määritelty TOLT-raportoinikokonaisuudessa (Y-tunnus_maks. 5 merkkiä) esim.1234567-8_123. Csv-raportoinnissa tunnus ilmoitetaan kohdassa y-tunnus ja syöttö-Excelissä t00-välilehdellä kohdassa ”raportoitavan tahon muu tunnus”.

Kuva 11 Liikelaitoksen tai vesihuollon taseyksikön

Kuva 9 Liikelaitoksen tai vesihuollon taseyksikön tunnuksen ilmoittaminen syöttö-Excelissä

Rahoituslaskelman tuplat

KLTR-raportoinnissa kysytään samoja tietoja sekä tuloslaskelmassa (kl-t01) ja rahoituslaskelmassa (kl-t02). Tiedot tulee kuitenkin ilmoittaa vain kerran. Älä ilmoita samoja tietoja enää rahoituslaskelmat-välilehdellä (kl-t02).

Kuva 12 Tuloslaskelmassa ilmoitettavat tiedot

Kuva 10 Tuloslaskelmassa ilmoitettavat tiedot, joita ei ilmoiteta enää rahoituslaskelmassa

4.2.6 Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (KKTPP) toimittamisessa huomioitavaa

Huomaathan, että KKTPP-raportointikokonaisuudessa tulee raportoida kaikki palveluluokat. Jos kunnalla/kuntayhtymällä ei ole raportoitavia euroja jollain palveluluokalla, tulee pakolliset sulut (keltaiset solut) raportoida 0-arvolla.

Palveluluokan valinta syöttö-Excelissä

Valitse ensin k-t06 Investointierittelyt palveluluokittain tai k-t08 Kunnan ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstiedot käyttötaloudesta sektoreittain palveluluokkakohtaisesti -välilehti.

Kuva13 Välilehden valinta

Kuva11 Välilehden valinta

Kun kyseinen välilehti on valittu, klikataan ylhäältä Kunta-valikkoa.  Erittely-alasvetovalikosta valitaan palveluluokka kerrallaan.

Kuva 14 Palveluluokan valinta

Kuva 12 Palveluluokan valinta

Nollasolujen täyttö

Kun kaikki palveluokan eurot on täytetty. Loppuihin pakollisiin soluihin kyseiselle palveluluokalle voi lisätä nollat Kunta-valikon alla olevasta Lisää nollat -painikkeesta (kts. kuva 12).

4.2.7 Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot (KKYTT) toimittamisessa huomioitavaa

Raportointi XBRL-muodossa

KKYTT-raportointikokonaisuus tulee raportoida XBRL-muodossa. Tämän voi tehdä Excel-lomakkeella. Excel-lomakkeen voit ladata Valtiokonttorin Internet-sivuilta Tietojen toimitus liitetiedostona > Excel-lomakkeen voit ladata tästä (KKYTT).

Rivien lisäys, jos välilehdellä on useampi raportoitava tieto (koskee raportointia makrollisella Excel-lomakkeella)

Saat lisättyä lisää raportoitavia rivejä valitsemalla ylävalikosta Kunta > Lisää Rivi.

Kuva 15 Rivin lisäys

Kuva 13 Rivin lisäys

Raportoitavat tiedot harmaisiin soluihin välilehdille k-t18.02, k-t20.01, k-t21.02, k-t21.03 ja k-t21.04

Jos näille välilehdille raportoi jotain keltaiseen soluun, tulee myös harmaat solut raportoida. Esim. k-t21.02 Omistettuihin yhteisöihin liittyvät tiedot – tiedot osingoista. Jos organisaation tunnus on raportoitu, tulee raportoida myös nimi, Y-tunnus ja saadut osingot vaikka ne ovat taksonomiassa harmaita kenttiä.

Kuva 16 Omistettuihin yhtiöihin liittyvät tiedot

Kuva 14 Omistettuihin yhtiöihin liittyvät tiedot – tiedot osingoista

4.2.8 Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio (KLTPA) testaamisessa huomioitavaa

Huomaathan, että TOLT-raportointikokonaisuus tulee olla lähetetty ja hyväksytty Kuntatalouden testipalvelussa ennen KLTPA-raportoinnin testaamista.

Liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tunnus

Liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tunnus on määritelty TOLT-raportoinikokonaisuudessa (Y-tunnus_maks. 5 merkkiä) esim.1234567-8_123. Csv-raportoinnissa tunnus ilmoitetaan kohdassa y-tunnus ja syöttö-Excelissä t00-välilehdellä kohdassa ”raportoitavan tahon muu tunnus”.

Kuva 11 Liikelaitoksen tai vesihuollon taseyksikön

Kuva 15  Liikelaitoksen tai vesihuollon taseyksikön tunnuksen ilmoittaminen syöttö-Excelissä

Rahoituslaskelman tuplat

KLTPA-raportoinnissa kysytään samoja tietoja sekä tuloslaskelmassa (kl-t01) ja rahoituslaskelmassa (kl-t02). Tiedot tulee kuitenkin ilmoittaa vain kerran. Älä ilmoita samoja tietoja enää rahoituslaskelmat-välilehdellä (kl-t02). Tuplana kysyttävät tiedot korostettu punaisella alla olevassa kuvassa.

Kuva 16 Tuloslaskelmassa ilmoitettavat tiedot, joita ei ilmoiteta enää rahoituslaskelmassa

4.2.9 Kuntakonsernien talousraportoinnin (KKOTR) testaamisessa huomioitavaa

Rahoituslaskelman tuplat

KKOTR-raportoinnissa on muutamia samoja eriä sekä konsernituloslaskelmassa että konsernin rahoituslaskelmassa. Kyseiset tiedot ilmoitetaan vain kerran. Satunnaiset erät ja tilikauden verot näkyvät rahoituslaskelmassa pakollisina, koska ne ovat tuloslaskelmassa pakollisia, eikä kyseiselle erälle saa eri statusta saman raportointikokonaisuuden sisällä. Vuosikate on summataso ja näin ollen vapaaehtoinen

Älä ilmoita enää konsernin rahoituslaskelmassa seuraavia eriä, jotka näkyvät punaisen neliön sisällä:

KKOTR

Kuva 17 Tuloslaskelmassa ilmoitettavat tiedot, joita ei ilmoiteta enää rahoituslaskelmassa

4.2.10 Kunnan ja kuntayhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta (KKLMY) toimittamisessa huomioitavaa

Raportointi XBRL-muodossa

KKLMY-raportointikokonaisuus tulee raportoida XBRL-muodossa. Tämän voi tehdä Excel-lomakkeella. Excel-lomakkeen voit ladata Valtiokonttorin Internet-sivuilta Tietojen toimitus liitetiedostona > Excel-lomakkeen voit ladata tästä (KKLMY).

Kilpailulain 30 D § mukaiset yksiköt

Tähän kohtaan tulee kirjoittaa jokin yksilöivä tunniste jokaiselle yksikölle esim. yksikkö1, yksikkö2 jne. tai 1, 2, 3 jne.  Näitä tunnuksia ei käytetä missään raportoinnissa.

Rivien lisäys, jos välilehdellä on useampi raportoitava tieto (koskee raportointia makrollisella Excel-lomakkeella)

Saat lisättyä lisää raportoitavia rivejä valitsemalla ylävalikosta Kunta > Lisää Rivi. Kts. kuva 13 rivin lisäys.

4.3 Tietojen toimittaminen

Testiaineistoa lähetettäessä on mahdollista käyttää eri tapoja tiedontoimittamiseen. Ohjeita tietojen toimittamiseen Valtiokonttorin kotisivuilta kohdasta Näin raportoit taloustiedot Valtiokonttorille.

4.3.1 Tiedostojen toimitus Hyväksyntäpalvelun kautta

Muodostettu aineisto toimitetaan Hyväksyntäpalvelun kautta, valitsemalla ylänauhasta Aineiston lataus. Valitse haluamasi tiedosto ja tiedostotyyppi XBRL tai CSV. Testipalveluun voi lähettää tällä hetkellä kuntataloustaksonomian mukaisia XBRL-instanssidokumentteja tai CSC-tiedostoja, joista palvelu osaa muodostaa tarvittavat XBRL-instanssidokumentit. Lähetä materiaali.

Kuva 18 Aineiston lataus Hyväksyntäpalvelun kautta

4.3.2 Tietojen toimitus Suomi.fi-rajapinnassa

Perustietoa suomi.fi-palvelun roolista https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/palvelukuvaus/palvelun-kuvaus.

Lähetys hoidetaan tyypillisesti ohjelmalla, joka tekee http-lähetyksen (HTTP POST). Aineisto lähetetään lähettäjän omalle liityntäpalvelimelle, joka välittää sen palveluväylän kautta kuntatalouden tietopalveluun.

Tietojen lähettämisestä Suomi.fi -rajapinnassa löytyy erilliset ohjeet Valtiokonttorin kotisivuilta kohdasta ”Määräykset ja ohjeet”: Ohjeistus Suomi.fi-palveluväylän käyttöönottamiseksi ja käyttämiseksi taloustietojen raportoimiseksi kunnille, kuntayhtymille ja IT-toimittajille

4.4 Tietojen hyväksymisen vaiheet Hyväksyntäpalvelussa

Aineiston toimittamisen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen saapuu tieto aineistosi siirtymisestä hyväksyntäpalveluun. Sähköposti sisältää linkin hyväksyntäpalvelun sisäänkirjautumissivulle. Hyväksyntäpalvelu toimii parhaiten Firefox- tai Chrome-selaimilla. IE-selaimella kirjautuessa aineiston Hyväksyntä-painike ei välttämättä toimi, joten sen käyttöä tulee välttää.

Kuva 19 Sähköpostiin saapuva ilmoitus toimitetusta aineistosta

4.4.1 Tunnusten luominen hyväksyntäpalveluun

Ennen kuin pääset tarkastelemaan lähettämääsi aineistoa, sinun on luotava tunnukset Hyväksyntäpalveluun. Ks. kohta 3. Käyttäjätunnusten hakeminen testaamista varten.

4.4.2 Olen sisällä Hyväksyntäpalvelussa. Mitä teen?

Pääset nyt näkemään lähettämäsi tiedot. Hyväksyntäpalvelu tarjoaa näkymän käyttäjätunnuksen oikeuttaman kunnan/kuntayhtymän taloustietoihin. Mikäli olet esim. palvelukeskuksen tai tilitoimiston edustaja, sinulla voi olla oikeus useamman organisaation aineistoon. Pystyt lajittelemaan näkymän esim. ilmoittajan nimen mukaan aakkosjärjestykseen menemällä hiirellä otsikkopalkkiin, jolloin otsikkosarakkeiden oikeaan laitaan ilmestyvät nuolet. Klikkaamalla nuolia muuttuu järjestys aakkosjärjestyksen mukaiseksi. Voit myös käyttää Hyväksyntäpalvelussa hakua komennolla Ctrl+F ja etsiä tietyn kunnan/kuntayhtymän lähettämän aineiston.

Kuva 20 Hyväksyntäpalvelun otsikkopalkki

Tässä vaiheessa kaikki käsiteltävät aineistot ovat testiaineistoja, eikä niitä näytetä muille organisaatioille tai julkaista avoimen rajapinnan kautta avoimeen käyttöön. Testipuolen rajapinnan tiedot ovat saatavilla, mutta eivät julkisesti. Ohje rest-rajapinnan käyttöön testausympäristössä.

Tarkoitus on, että käyt nyt lävitse aineistosi Hyväksyntäpalvelun eri välilehtiä hyödyntäen. Seuraavassa on kuvin esitetty, miten toimit ja mitä tietoja sinulle esitellään.

4.4.3 Hyväksyntäpalvelun näkymät ja sisältö

Kun kirjaudut Hyväksyntäpalveluun, päädyt sisääntulonäkymään, johon on tuotu yleisiä tietoja palvelun sisällöstä ja tietojen toimittamisesta. Tähän näkymään on myös tuotu lista toimitetuista raportointikokonaisuuksista, jotka odottavat tietojen oikeellisuuden tarkastamista, ja sen jälkeistä hyväksyntää. Tarkasteltava aineisto valitaan Hyväksyntää odottavien raportointikokonaisuuksien listalta, joka löytyy sivun alalaidasta.

Kuva 21 Hyväksyntäpalvelun sisääntulonäkymä

Seuraavaksi valitsemasi aineisto avautuu Power BI:llä toteutettuun raporttiin, joka sisältää yhdeksän välilehteä. Välilehteä voit vaihtaa raportin alareunasta.

Kuva 22 Tietopalvelun välilehdet

Etusivu näyttää yhdellä silmäyksellä toimitetun raportointikokonaisuuden laadun. Etusivunäkymään tuodaan toimitettujen raportointikokonaisuuksien keskeiset tunnusluvut ja yhteenveto tarkastushavainnoista. Tämän on tarkoitus auttaa tarkistamaan, että toimitettu tieto on siirtynyt Hyväksyntäpalveluun oikein, eli sellaisena kuin se on palveluun toimitettu. Lisäksi tässä näkymässä esitetään toimitetun aineiston tietoa sisältävien kenttien lukumäärä suhteessa kaikkien mahdollisten kenttien määrään. Raportoitujen kenttien osuus ei tarvitse olla 100%. Tarkoitus tai tavoite ei ole täyttää kaikkia kenttiä, vaan ainoastaan ne kentät, jotka ovat pakolliset.

Laskelmat-välilehdellä taloustietoja voi tarkastella virallisessa kaavamuodossa esitettyinä raportteina. Haluamansa osakokonaisuuden voi valita vasemman reunan valintaruuduista. Tässä näkymässä esitetään myös aineistoon kohdistuneet tarkastushavainnot, joista saa lisätietoa klikkaamalla sitä riviä, johon tarkastushavainto on kohdistunut. Tämän välilehden tarkoitus on näyttää taloustiedot tutussa muodossa, jolloin tarkastushavaintojen löytäminen lähetetystä aineistosta helpottuu. Myös KKNR- KLTPA-, HHKNR- ja HHTPA-raportointikokonaisuuksissa käytössä oleva laajennettu kommenttikenttä näkyy tällä välilehdellä.

Havainnot ja kommentit-välilehdellä näytetään aineistoon kohdistuneet tarkastushavainnot. Tällä välilehdellä pystyy myös lisäämään kommentit tarkastushavaintoihin, jotka vaativat kommentin. Tarkastushavainnoista saa lisätietoja klikkaamalla sitä riviä, johon tarkastushavainto on kohdistunut.

Sektoriraportti-välilehdellä voi tarkastella toimitettuja aineistoja sektoreittain. Haluamansa osakokonaisuuden voi valita vasemman yläreunan valintaruuduista. Tämä välilehti helpottaa raportointikokonaisuuksien tarkastamista, joissa on sektoriulottuvuus esim. KKNR, KKTPA, HHKNR ja HHTPA.

TOLT-välilehdellä listataan kunnan, kuntayhtymän tai hyvinvointialueen ilmoittamat tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset, vesihuollon taseyksiköt ja kuntayhtymät. Tämä välilehti on tarkoitettu TOLT- ja HTOLT-raportointikokonaisuuksiin.

Liitetiedot-välilehdeltä voi tarkastella KKYTT- ja HHYTT-raportointikokonaisuuksien omistettuihin yhteisöihin liittyviä tietoja (taksonomian välilehdet 21.02, 21.03 ja 21.04). Eri osakokonaisuudet voi valita vasemman yläreunan valintaruudusta. Muiden välilehtien tiedot löytyvät osakokonaisuus-välilehdeltä.

Osakokonaisuus-välilehdellä voi tarkastella KTAS-, HTAS-, TOTT-, KKYTT- ja HHYTT-raportointikokonaisuuksissa raportoituja tietoja. Eri osakokonaisuudet voi valita vasemman yläreunan valintaruudusta.

Palveluraportti-välilehdellä palveluluokkakohtaisia taloustietoja voi tarkastella palveluluokittain tai kaikki palveluluokat tasolla. Haluamansa osakokonaisuuden voi valita vasemman yläreunan valintaruudusta ja palveluluokan vasemman reunan palveluluokka valintaruudusta. Raportointikokonaisuudet, joissa raportoidaan palveluluokkakohtaisia tietoja ovat KKTPP ja HHTPP.

Instanssidokumentti-välilehdellä listataan lähetetyt taloustiedot taksonomian mukaisessa muodossa.

4.4.4 Tietojen kommentointi ja hyväksyminen

Talousaineisto on tähän mennessä käynyt läpi Taloustietojen siirtopalvelussa validointeja, joilla varmistetaan, että aineisto on muodollisesti oikeanlaista. Hyväksyntäpalvelussa tiedoille tehdään automaattisia laaduntarkistuksia puutteellisten ja virheellisten tietojen löytämiseksi. Tarkastushavainnot näkyvät hyväksyntäpalvelun havainnot ja kommentit-välilehdellä sekä laskelmat-välilehdellä.

Tietojen ollessa virheellisiä, tiedot tulee korjata lähdejärjestelmään ja toimittaa uudelleen Tietopalveluun. Tarkastushavaintoa on kommentoitava, kun tiedon todetaan olevan oikein, mutta siitä on kuitenkin olemassa tarkastushavainto. Kommentin tulee olla riittävän selittävä, että tiedonhyödyntäjä ymmärtää, mitä kommentilla tarkoitetaan. Jokainen jäljelle jäävä tarkastushavainto tulee kommentoida, ennen kuin tiedot voidaan onnistuneesti hyväksyä Hyväksy-painikkeella.

Mikäli olet kommentoinut samaa asiakohtaa aiemmin toimittamassasi aineisossa, kommentti näkyy sivun alareunassa ja on sieltä siirrettävissä koskemaan käsittelyssä olevaa aineistoa. Näin vältyt kommentin uudelleen kirjoittamiselta.

Kuva 23 Tietojen hyväksyntä

Hyväksynnän jälkeen tietoon liitetyt kommentit siirtyvät tiedon mukana rekisteripalveluun eli varsinaiseen taloustietojen tietovarastoon. Sieltä ne ovat käytettävissä avoimen rajapinnan kautta tiedon hyödyntäjille.

4.4.5 Hyväksytyn aineiston palautus hyväksyntää odottaviin

Hyväksytty aineisto on mahdollista palauttaa hyväksyntää odottaviin Hyväksyntäpalvelussa valitsemalla ”Peruuta”. Tällöin pystyt esimerkiksi korjaamaan aineistoon kohdistuvien tarkastushavaintojen kommentteja ilman aineiston uudelleen lähetystä. Aineisto pitää muistaa hyväksyä uudestaan, kun korjaukset on tehty, ennen raportoinnin päättymistä.

Kuva 27 Hyväksytyn aineiston peruutus

Kuva 24 Hyväksytyn aineiston peruutus

4.5 Tietojen haku rest-rajapinnasta

Hyväksytyt ja rekisteripalveluun siirtyneet tiedot ovat saatavilla rest-rajapinnan kautta JSON- ja XML-formaateissa. Erilliset ohjeet rest-rajapinnan käyttöön löytyy Valtiokonttorin sivuilta Määräykset ja ohjeet -sivustolta Tietojen haku rest-rajapinnan testausympäristöstä.

5 Sidosryhmät, riippuvuudet ja muut palveluun liittyvät järjestelmät/asiat

Palvelun kohderyhmiä ovat sekä taloustietoja toimittavat että niitä hyödyntävät tahot. Palvelua kehitetään yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa.

5.1 Tietojen toimittajat

Taloustietoja voivat toimittaa kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset ja muut taseyksiköt. Lisäksi tietoja toimittavat edellä mainituille toimijoille palveluja tuottavat tahot, esimerkiksi palvelukeskukset, tilitoimistot ja IT-toimittajat.

5.2 XBRL

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on XML-pohjainen merkintäkieli taloudellisten tietojen, esimerkiksi tilinpäätöstietojen esittämiseen sähköisessä, rakenteellisessa muodossa. XBRL mahdollistaa taloudellisia tietoja esittävien dokumenttien automatisoidun muodostamisen, käsittelemisen sekä jatkojalostamisen.

Tietoja tuottavat, välittävät ja analysoivat tahot pystyvät hyötymään XBRL-muotoisista dokumenteista mm. tiedon saatavuuden ja laadun parantuessa. Tavoitteena on, että manuaalisen työn vähentyessä tiedon tulkinta- ja tallennusvirheet vähenevät ja tieto saadaan nopeammin saataville.

Kuntatalouden tietopalveluun toimitettavat kuntien ja kuntayhtymien taloustiedot toimitetaan Taloustietojen siirtopalveluun ensisijaisesti XBRL-muotoisina. Toimitettavien taloustietojen pitää olla aina viimeisimmän taksonomian mukaisia. Lisätietoja ja XBRL-taksonomian lataus täältä.

5.3 Sanastoa

TERMI MÄÄRITELMÄ
Tukitieto Tiettyyn aiheeseen liittyvän taulukkomuotoisen tukitietuekokoelman määritys
Tukitietue Tukitiedon määritystä vastaava 1 tai useampi saraketta sisältävä tietojoukko
Ilmoittaja Raportoiva kunta, kuntayhtymä tai muu raportointivelvollinen taseyksikkö
Lähettäjä Lähettäjä on lähettänyt tiedon
Hyväksyjä Hyväksyjä on hyväksynyt tiedon hyväksyntäpalvelussa.
Taksonomia Taksonomian nimi
Taksonomiatunnus Taksonomian tunnus
Raportointikokonaisuus Taksonomian osa
Osakokonaisuus Raportointikokonaisuuden osa
Organisaatiotyyppi Ilmoittajan organisaation tyyppi
Kenttätunnus Kentän tunnus
Kenttä Kentän nimi
Tilitunnus Käyttötalousraportoinnissa tilin tunnus
Tili Käyttötalousraportoinnissa tilin nimi
Palveluluokkatunnus Käyttötalousraportoinnissa palveluluokan tunnus
Palveluluokka Käyttötalousraportoinnissa palveluluokan nimi
Palveluryhmä Palveluluokkien yläkäsite
XBRL eXtended Business Reporting Language
XBRL-taksonomia XBRL:n mukainen sovittu tietosisältö ja -muoto.
XBRL-entrypoint XBRL-taksonomian osa
Instanssidokumentti Tietopalvelulle lähetettävä XBRL-tiedosto

6 Yhteystiedot

Palaute ja kysymykset:
kuntadata@valtiokonttori.fi

Muutosloki:

Versio Versioon tehdyt päivitykset
30.6.2020: versio 1.0 Ensimmäinen versio
1.10.2020: versio 1.1 Kohta 4 Tietopalvelun testaaminen

 • lisätty uusi otsikko 4.2 Eri raportointikokonaisuuksien testaamisessa huomioitavaa
 • lisätty uusi alaotsikko 4.2.1 Raportoinnissa käytettävä taksonomian versio
 • lisätty uusi alaotsikko 4.2.2 TOLT-raportointikokonaisuuden testaamisessa huomioitavaa
 • lisätty uusi alaotsikko 4.2.3 Neljännesvuosi (KKNR) -raportointikokonaisuuden testaamisessa huomioitavaa

Kohta 4.1.2 XBRL-muotoisen aineiston toimittaminen

 • päivitetty linkki XBRL-muotoisen esimerkkiaineiston voi ladata Valtiokonttorin kotisivuilta (kohdasta ”Mallitiedostoja aineistojen raportointiin”)
13.10.2020 versio 1.2 Lisätty otsikoiden numerointi

Kohta 4.2.2 TOLT-raportointikokonaisuuden testaamisessa huomioitavaa

 • päivitetty ja lisätty alaotsikoita
  • Raportointi XBRL-muodossa
  • Pakollisten kenttien täyttäminen
  • Orgnaisaation tunniste, liikelaitoksen sisäinen tunnus, taseyksikkö
  • Rivien lisäys, jos on useampia raportoitavia yksiköitä
  • Liikelaitoksen ja taseyksikön tunnus
  • Tytäryhteisöt
  • Liikelaitoksen ja taseyksikön ruotsin- ja englanninkieliset nimet
22.10.2020 versio 1.3 Kohta 4.2.2 TOLT-raportointikokonaisuuden testaamisessa huomioitavaa

 • lisätty alaotsikko
  • Osakkuusyhteisöt – maininta ettei kuntayhtymiä raportoida TOLT:ssa
12.11.2020 versio 1.4 Päivitetty:

3. Käyttäjätunnusten hakeminen testaamista varten

4.2.2 TOLT-raportointikokonaisuuden testaamisessa huomioitavaa

 • lisätty maininta, että TOLT-raportointikokonaisuuden raportointi on pakollista kaikille kunnille ja kuntayhtymille
8.12.2020 versio 1.5 Lisätty luku

 • 4.2.4 KTAS-raportointikokonaisuuden testaamisessa huomioitavaa
  • KTAS-raportointikokonaisuuden tilinpäätössiirrot
3.2.2021 versio 1.6 Lisätty alaotsikko

 • 4.1.1.1 CSV-raportoinnissa käytettävät organisaatiotunnisteet

Päivitetty kohtaan 4.2.4 KTAS-raportointikokonaisuuden testaamisessa huomioitavaa kohdat:

 • Raportointijakson alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • Toiminnan ja investointien rahavirta
 • Tuloveroprosentti – kuntayhtymät
31.3.2021 versio 1.7 Lisätty luvut

 • 4.2.5 Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportoinnin (KLTR) testaamisessa huomioitavaa
 • 4.4.5 Hyväksytyn aineiston palautus hyväksyntää odottaviin
23.4.2021 versio 1.8 Lisätty alaotsikko kohtaan 4.2.3 Neljännesvuosi (KKNR) -raportointikokonaisuuden testaamisessa huomioitavaa

 • Sektorierittelyiden automaattinen tarkastus
15.9.2021 versio 1.9 Lisätty otsikot 4.2.1 Kaikissa raportointikokonaisuuksissa huomioitavaa ja 4.2.1.2 Raportointijakson alkamis- ja päättymispäivämäärät raportointikokonaisuuksittain
17.11.2021 versio 1.10 Päivitetty ohjetta:

 • 4.2.2 TOLT-raportointikokonaisuuden testaamisessa huomioitavaa
23.11.2021 versio 1.11 Päivitetty ohjetta:

 • 4.2.1.1 Raportoinnissa käytettävä taksonomian versio
16.12.2021 versio 1.12 Päivitetty ohjetta:

 • 4.2.2 TOLT-raportointikokonaisuuden testaamisessa huomioitavaa kohta tytäryhteisöt
23.2.2022 versio 1.13 Päivitetty kohta

 • 4.1.1.1 CSV-raportoinnissa käytettävät organisaatiotunnisteet

Lisätty kohdat

 • 4.2.6 Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (KKTPP) toimittamisessa huomioitavaa
 • 4.2.7 Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot (KKYTT) toimittamisessa huomioitavaa
7.9.2022 versio 1.14 Päivitetty luku

 • 3 Käyttäjätunnusten hakeminen testaamista varten.
12.10.2002 versio 1.15 Päivitetty luku

 • 4.1.1.1 CSV-raportoinnissa käytettävät organisaatiotunnisteet
  • lisätty hyvinvointialueet
20.12.2022 versio 1.16 Päivitetty luku

 • 4.2.1.1 Raportoinnissa käytettävä taksonomian versio
  • lisätty vuoden 2023 taksonomian versio ja linkki yhteenvetoon raportointikokonaisuuksista ja niissä käytettävistä taksonomian tunnuksista ja organisaatiotunnuksista

Lisätty luku

 • 4.2.8 Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvion (KLTPA) testaamisessa huomioitavaa
27.2.2023 versio 1.17 Muutosloki siirretty ohjeen loppuun.

Päivitetty luku

 • 1 Yleistä

Lisätty luku

 • 4.2.9 Kuntakonsernien talousraportoinnin (KKOTR) testaamisessa huomioitavaa
20.3.2023 versio 1.18 Päivitetty luku
4.4.3 Hyväksyntäpalvelun näkymät ja sisältö
4.4.4 Tietojen kommentointi ja hyväksyminen
24.10.2023 versio 2.0 Päivitetty luku

4.2.1.1Raportoinnissa käytettävä taksonomian versio

 • lisätty vuoden 2024 raportoinnissa käytettävä taksonomian versio

4.2.7 Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot (KKYTT) toimittamisessa huomioitavaa

 • lisätty kohta Raportointi XBRL-muodossa

Lisätty luku

4.2.10 Kunnan ja kuntayhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta (KKLMY) toimittamisessa huomioitavaa

28.11.2023 versio 2.1 Päivitetty tekstejä lukuihin4.2.2 TOLT-raportointikokonaisuuden toimittamisessa huomioitavaa

4.2.7 Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot (KKYTT) toimittamisessa huomioitavaa

4.2.10 Kunnan ja kuntayhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta (KKLMY) toimittamisessa huomioitavaa

11.1.2024 versio 2.2 Päivitetty linkit Valtiokonttorin internet-sivuille.