Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi (KKNR) -raportointikokonaisuuden testaaminen

Tämä on vanha versio
KohderyhmäKunta
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä01.10.2020
Antopäivämäärä01.10.2020
KategoriatTietojen toimittaminen
YlläpitovastuuValtiokonttori

Taloustietojen raportointi Valtiokonttoriin käynnistyy 2021 alussa. Vuonna 2021 kunnilla ja kuntayhtymillä on 5 eri raportointikokonaisuutta raportoitavanaan. Kokonaisuudet eroavat sisällöiltään toisistaan ja siksi on tärkeää, että ennen tuotantolähetystä toimitus testataan Kuntatalouden tietopalvelun testipalvelussa
Kuntatalouden tietopalvelun testauksen aikataulu.

Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportoinnin testaaminen on pakollista kaikille kunnille ja kuntayhtymille. Muiden raportointikokonaisuuksien testaaminen ohjeistetaan tarvittaessa erikseen.

Huomioittehan, että neljännesvuosiraportoinnin tietosisältö on muuttunut Tilastokeskukselle raportoitavasta tiedosta. Kaikki raportoidut erät eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Testaamisajankohta

Testaaminen tulee tehdä 1.10.2020- 28.2.2021 välisenä aikana.

Testiaineisto

Testaamisessa tulee käyttää ensisijaisesti aitoa Q3/2020 aineistoa.

Mikäli Q3 aineistolla testaaminen ei ole mahdollista, tulee testaaminen tehdä mahdollisimman oikean suuruisella (euromääräisesti) aineistolla suhteessa vuoden 2020 kirjanpidon tietoihin.

Aineiston osoittaminen raportointijaksolle

Testiaineisto tulee osoittaa Q3/2020 raportointikaudelle seuraavasti:

  • raportointijakson alkamispäivämäärä ja päättymispäivämäärä 1.1.2020 – 30.9.2020 tai
  • 1.7.2020 – 30.9.2020.

Mikäli testiaineisto ei ole Q3/2020 aineistoa kohdistetaan se Q2/2020 raportointikaudelle.

Aineiston hyväksyminen

Aineisto tulee myös hyväksyä tietopalvelussa. Testipalveluun on aktivoitu automaattisia tarkastuksia. Jotta aineiston voi hyväksyä, tulee mahdolliset tarkastushavainnot kommentoida ja/tai korjata virheet lähdejärjestelmään ja lähettää aineisto uudelleen. Testausvaiheessa emme tarkasta kommenttien sisältöä, mutta niiden tulisi olla mahdollisimman totuudenmukaisia. Esim. pelkkä OK, ei vastaa kommentoinnille asetettuja tavoitteita.

Millä tavalla testaus tulisi tehdä?

Testaaminen tulee suorittaa sillä tavalla, jolla neljännesvuosiraportointi tullaan tuotannossakin Q1/2021 osalta hoitamaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan testaaminen tehdä esim. Excel-tiedonsyöttölomaketta hyödyntämällä. Excel-tiedonsyöttölomakkeen voit ladata Valtiokonttorin Internet-sivuilta Excel-tiedonsyöttölomake >
Excel-lomakkeen voit ladata tästä (KKNR).

Mikäli testaamisessa käytetään toista tapaa kuin lopullinen toimitustapa tulee olemaan, tulee myös tämä todellinen toimitustapa testata ennen sen käyttöönottoa Q1/2021 raportoinnissa. Testaamisen yhteydessä on huomioitava, ettei aineisto mene varsinaisen ’pakollisen testauksen’ aineiston päälle. Aineisto tulee kohdistaa Q1/2020 kaudelle.

AURA-ohjeistus

Neljännesvuosiraportoinnin sisällöstä on ohjeistettu Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirjassa (AURA) kohdassa 7.2 Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi (ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 30.4., toiselta vuosineljännekseltä 15.8. mennessä ja kolmannelta vuosineljännekseltä 31.10. mennessä, neljänneltä neljännekseltä 15.4.) = KKNR.

Ohjeistus taloustietojen toimittamisesta Kuntatalouden tietopalveluun

Tarkemmat ohjeet taloustietojen toimittamisesta Kuntatalouden tietopalvelun testiympäristöön ja tietojen käsittelystä Hyväksyntäpalvelussa löydät Valtiokonttorin Internet-sivuilta:
Ohje taloustietojen toimittamisesta Kuntatalouden tietopalvelun testipalveluun ja tietojen käsittely Hyväksyntäpalvelussa.

Hyväksytyn testauksen kriteerit

  • Aineisto on toimitettu Kuntatalouden tietopalvelun Usertest-ympäristöön (https://kuntatalous-usertest.kuntadata.fi/) 28.2.2021 mennessä joko XBRL tai CSV -muodossa.
  • Aineisto on toimitettu oikealle raportointijaksolle kts. kohta 3.
  • Aineisto on hyväksytty tietopalvelussa. Aineiston hyväksyminen tarkoittaa, että mahdolliset hyväksynnän estävät tarkastushavainnot on korjattu lähdeaineistoon ja aineisto lähetetty uudestaan tietopalveluun sekä mahdolliset kommenttia vaativat tarkastushavainnot on kommentoitu.

Testauksen tilanneseuranta

Testauksen tilannetta seurataan Valtiokonttorin Internet-sivuilla https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/testaus-taloustietojen-toimittaminen/#yleista_testauksen-tilanne.

Lisätietoja: kuntadata@valtiokonttori.fi.