Hyppää sisältöön

Valtion kuolinpesien pesänhoidon hankintaa koskeva tarjouskilpailu käynnissä 30.10.2020 saakka

Valtiokonttori on vuodesta 2008 lähtien kilpailuttanut valtiolle tulleiden kuolinpesien pesänhoidon. Sopimukset edellisessä kilpailutuksessa valittujen asianajotoimistojen kanssa päättyvät vuoden lopussa. Sopimuspesänhoitajien valinta seuraavaksi nelivuotiskaudeksi tapahtuu jälleen hankintalain mukaisen tarjouskilpailun perusteella.

Tarjouskilpailua koskeva ilmoitus 2020-054814 tarjouspyyntöineen ja -ehtoineen on julkaistu 30.9.2020 HILMA-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjousmenettely viedään loppuun tämän vuoden aikana. Tarjousten jättöaika päättyy 30.10.2020 klo 13. Päätökset sopimuspesänhoitajien valinnasta on tarkoitus tehdä marraskuun loppuun mennessä. Tavoitteena on saada uudet sopimukset voimaan vuoden 2021 alusta.

Valtiokonttori valvoo valtion oikeutta perillisittä kuolleiden jäämistöihin

Jos henkilö kuolee ilman perillisiä, eikä ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla, hänen omaisuutensa menee perintökaaren 5 luvun 1 §:n mukaisesti perintönä valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden henkilöiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori.

Valtiokonttori saa vuosittain tiedon noin 600 perillisittä kuolleesta henkilöstä. Ilman perillisiä kuolleista noin 60 prosenttia on tehnyt testamentin. Valtiokonttorin hoidettavaksi tulee siten vuosittain noin 250 kuolinpesää. Kuolinpesien hoito annetaan pääsääntöisesti kilpailutuksella valituille sopimuspesänhoitajille.

Valtion kuolinpesien hoitoon liittyvät tehtävät

Saatuaan Valtiokonttorin valtakirjan sekä tiedot kuolinpesästä pesänhoitaja ottaa omaisuuden haltuunsa ja huolehtii siitä Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti perintökaaren 5 luvun 2 §:n mukaisen perinnönluovutuspäätöksen täytäntöönpanoon saakka. Päätös kuolinpesän omaisuuden kohtalosta voidaan tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua perinnönjättäjän kuolemasta.

Valtion kuolinpesien pesänhoitoon kuuluu mm.

  • perunkirjoituksen toimittaminen,
  • asunnon ja kiinteistön siivouksen ja tyhjennyksen järjestäminen,
  • kiinteistön asianmukaisen hoidon järjestäminen,
  • omaisuuden (joskus myös asunnon tai kiinteistön) realisointi,
  • kuolinpesän juoksevien asioiden hoito,
  • kuolinpesiin liittyvien oikeudenkäyntien hoito,
  • yhteydenpito perinnönjättäjän läheisiin ja
  • omaisuuden luovuttaminen päätöksessä mainituille saajille.

Kuolinpesien asioiden sujuva hoitaminen edellyttää asioiden hoitamista paikan päällä siellä, missä omaisuus on.

Hankintailmoitus HILMA-palvelussa >

Tarjouksen pääsee jättämään klikkaamalla hankintailmoitussivulla ”Osallistu”-painiketta. Tarjoukset tulee jättää 30.10.2020 klo 13.00 mennessä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset