Hyppää sisältöön

Valtion henkilöstökertomus 2019 julkaistu

Valtion henkilöstökertomus tarjoaa tietoa valtion budjettitalouden piirissä olevan henkilöstön tilasta. Tiedot perustuvat pääasiassa valtiotyönantajan käytössä olevaan Tahti-rekisteriin, johon kootaan tiedot valtion virastojen ja laitosten palvelussuhteista. Aineisto ei sisällä yliopistojen eikä valtion liikelaitosten henkilöstötietoja.

Tutustu: Valtion henkilöstökertomus 2019 (pdf) >

Henkilötyövuosien määrä kasvoi 1,4 prosentilla

Valtion budjettitalouden virastoissa työskenteli vuoden 2019 joulukuussa 75 350 henkilöä, joka on noin 2,9 prosenttia Suomen työllisestä työvoimasta. Vuoden 2018 joulukuuhun verrattuna palvelussuhteiden määrä kasvoi 1032 henkilöllä. Henkilötyövuosissa mitattuna kasvua oli vastaavalla ajalla noin 1 017 henkilötyövuotta, joka on noin 1,4 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Vuosi 2019 on kolmas perättäinen vuosi, kun valtion budjettitalouden henkilöstön määrä kasvaa.

Kuvio 2: Henkilöstön määrän muutos virastotyypeittäin vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna

Vuonna 2019 valtion henkilöstömäärä kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin ja noin tuhannella henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Lukumäärällisesti eniten henkilöstön määrä kasvoi turvallisuustoiminnassa. Suhteellisesti eniten kasvua oli ministeriötason toiminnassa, jossa valtaosa kasvusta kohdistui EU-puheenjohtajuuskahden takia valtioneuvoston kansliaan ja ulkoministeriön edustoihin.

Työvoimakustannukset suhteessa henkilötyövuosiin kasvoivat kiintein hinnoin tarkasteltuna kolmatta vuotta peräkkäin. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli erityisesti tehdyn työajan palkoissa – välillisten palkkojen ja sosiaaliturvamaksujen osuus työvoimakustannuksista laski.

Henkilöstöjohtamisen uudistusohjelma

Henkilöstöjohdon uudistusohjelma käynnistettiin marraskuussa 2019 pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Uudistusohjelman tavoitteena on uudistaa valtion henkilöstöjohtamista ja kehittää valtion työntekijäkokemusta ja sitä kautta parantaa valtion kilpailukykyä työnantajana. Ohjelman toiminta ajoittuu vuosille 2020–2022. Henkilöstöjohdon uudistusohjelmaan on koottu kymmenkunta teemaa, joita kehitetään yhdessä kokeillen ja parhaita käytäntöjä jakaen. Kehitettäviä aiheita ovat mm. monipaikkaisuus, vihapuhe ja hakijaviestintä.

Yhdessä kokeilussa edistetään valtion työnantajakuvaa kannustamalla virkamiehiä kertomaan työstään. Ilmianna kiinnostava virkamies -kampanjassa etsitään työntekijöitä, jotka jakavat kokemuksiaan valtiolla työskentelystä kirjoittamalla blogeja tai antamalla haastatteluja.

Lisätietoja:
Aleksi Kirjonen, Valtiokonttori (analysointipalvelu@valtiokonttori.fi)

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset