Hakutulokset

Minkälaiset raportointimahdollisuudet järjestelmässä on?

Tapauslistalla käsittelijöillä on mahdollisuus käyttää käsittelyvaiheen kysymyksiin pohjautuvaa suodatustoimintoa. Kun tapaukset on loppuun käsitelty, kanavan haltija voi muodostaa raportteja erillisessä raportointitoiminnossa, jossa on erittäin kattavat raportointimahdollisuudet. Mikäli ilmoitusten määrä jää pieneksi, raportointiominaisuuksista ei ole merkittävää hyötyä. Webropolilta saa tukea raportointiominaisuuksien käytössä tarvittaessa.

Tallentuuvatko ip-osoitteet?

Webropol Oy:n palvelimelle kerätään lokitietona tieto vastaajan käyttämästä selaimesta, sen versio ja IP-osoite. Lokitiedot hävitetään pysyvästi 2 viikon kuluessa vastaamisesta. Webropol Oy säilyttää lokitiedot erillään ilmoituksista lokirekisterissä (varmistettu organisatorisesti, käyttöoikeuksien hallinnalla ja teknisesti) eikä käytä niitä muihin tarkoituksiin eikä luovuta niitä asiakkaalle tai muille ulkopuolisille.

Kommunikoiko järjestelmä viraston kirjaamon kanssa?

Integraatioita virastojen asianhallintajärjestelmiin ei toteuteta. Järjestelmästä saa ulos pdf-muotoisen koosteen ilmoituksesta ja tapauksen selvityksestä. Arkistointi ja asianhallintaan siirtäminen ovat osa organisaation omaa prosessia.

Missä Webropolin tarjoama järjestelmä sijaitsee?

Webropolin palvelimet sijaitsevat Telia Inmics-Nebula Oy:n korkean tietoturvatason palvelinkeskuksissa Helsingissä. Palvelinkeskuksissa on kahdennetut varavirtalähteet, palosammutusjärjestelmä, tallentava kulunvalvonta ja anti-masking videovalvonta sekä 24/7/365 miehitetty valvonta. Kaikki kriittiset komponentit (palvelimet, verkko, tallennusjärjestelmät) on kahdennettu erillisiin konesaleihin jatkuvan saatavuuden varmistamiseksi myös tilanteissa, jolloin verkossa tai muussa fyysisessä infrastruktuurissa on häiriötilanteita (Tier 3). Palvelinten hosting-palvelu sekä palvelinkeskukset auditoidaan säännöllisesti..

Ohjaako järjestelmä ilmoitusaihepiireihin, jotta kanavaan ei tulisi ilmoituksia sellaisista aiheista, jotka eivät kuulu Whistleblower-direktiivin soveltamisalaan?

Ei ohjaa. Ilmoituksen tekijää on ohjeistettava organisaation sivustolla ennen kuin hän siirtyy täyttämään lomaketta. Valtiokonttori jakaa oman ohjeistuksensa esimerkkinä muille. Ohjeistuksessa on syytä täsmentää, ettei kyse ole palautekanavasta. Jokainen virasto päättää itse, missä laajuudessa ja millä edellytyksin ilmoituksia on tarkoitus ottaa vastaan ja käsittelyyn (laajempi eettinen kanava vai rajattu vain WB-ilmoittajansuojan kattamiin ilmoituksiin).

Miten nimettömänä jätettyjen ilmoitusten anonymiteetti turvataan?

Ilmoittaja voi päättää, jättääkö ilmoituksensa yhteystiedoillaan vai ilman. Järjestelmä antaa automaattisesti generoidun salasanan, jolla hän voi seurata ilmoituksen käsittelyä. Käsittelijät näkevät pelkän tapausnumeron, jota ei ole mahdollista yhdistää henkilöön.

Mikä kanavan nimi on?

Jokainen organisaatio saa nimetä oman kanavansa haluamallaan tavalla. Valtiokonttori aikoo otsikoida lomakkeen ”Ilmoita väärinkäytöksestä”. Oikeuskanslerinvirasto vastaa kansalaisille suunnatun kanavan nimeämisestä.