Hyppää sisältöön

Vahvalla yhteistyöllä sotilaan turvaverkko pysyy kunnossa tulevaisuudessakin

Järjestyksessään viides Sotilaan turvaverkko -tapahtuma järjestettiin Valtiokonttorissa keskiviikkona 4. toukokuuta. Koolle oli kutsuttu yhteistyötahoja ja sidosryhmiä, joiden kaikkien tavoitteena on ylläpitää ja kehittää niin sanottua sotilaan turvaverkkoa, eli järjestelmää, joka edistää kokonaisvaltaisesti palvelukseen osallistuneiden sotilaiden asioita ja hyvinvointia.

Tilaisuuden isäntänä toimi Valtiokonttorin Kansalaispalveluiden toimialajohtaja Jyri Tapper, jolle tämänkertainen turvaverkkotapahtuma jäi eläkkeelle siirtymisen myötä viimeiseksi. Kaikki läsnäolijat ja erityisesti Puolustusvoimien, Rauhanturvaajaliiton ja Vammautuneet Kriisinhallintaveteraanit ry:n edustajat kiittelivät Tapperia lämpimästi pitkään jatkuneesta ja erinomaisesta yhteistyöstä. Läsnä kokouksessa oli myös Tapperin seuraajana kesäkuussa aloittava Liisa Räsänen, joka sai tilaisuuden tervehtiä yhteistyöryhmää.

Toimialajohtaja Jyri Tapper toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Toimialajohtaja Jyri Tapper toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi tilaisuuden.

Yhteistyö turvaverkon rakentamisen takana

Jyri Tapper avasi tilaisuuden kertaamalla Sotilaan turvaverkkotyön historiaa ja korostamalla sitä, kuinka nykytilaan on päästy hyvällä yhteistyöllä. Tapperin mukaan kaikki lain tarjoama pelitila on pyritty käyttämään hyödyksi  sotilaiden hyvinvoinnin takaamiseksi. Tärkeää hänen mukaansa on, että kaikki palvelut ovat saatavilla yhdeltä tarjottimelta.

Puolustusvoimien koulutuspäällikkö eversti Kari Pietiläinen nosti esityksessään esiin Puolustusvoimien tavoitteita asevelvollisuuden kehittämiseksi. Sotilaan turvaverkon jatkuva parantaminen on keskeistä, sillä henkilöstön terveys ja hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää. Puolustusvoimat satsaa avoimeen ja aloitteelliseen ilmoituskulttuuriin myös läheltä piti -tilanteiden osalta, näin pyritään parantamaan tietoutta vaaroista ja tapaturmien syistä.
– On tärkeää, että jatketaan maanpuolustukseen osallistuvien turvaverkon ja siihen kuuluvan lainvalmistelun kehittämistä yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti, eversti Pietiläinen summaa.

Sotilaan turvaverkon lainsäädäntöön liittyvistä asioista oli kertomassa Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen. Hän nosti esiin muun muassa lainsäädännön kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on lisätä matalan kynnyksen psyykkisen tuen määräaikaa nykyisestä yhdestä vuodesta, sekä laajentaa lisäkorvaukset koskemaan myös kriisinhallinnan kotimaan koulutusta.

Vakuutuslääketieteen näkökulman tapahtumaan toi Valtiokonttorin ylilääkäri Anne Lamminpään esitys. Hän nosti esiin muun muassa ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen tärkeyden ja korosti johtamisen merkitystä työterveyden ylläpitäjänä.

Psyykkisen hoidon tuelle tarvetta

Tilaisuuden lopuksi Rauhanturvaajaliiton ja Vammautuneet Kriisinhallintaveteraanit ry:n edustajat pitivät omat kommenttipuheenvuoronsa. Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Jorma Ala-Sankila painotti vahvaa yhteistyötä, jonka avulla turvaverkko saadaan pidettyä kunnossa, jotta se kestää myös tulevaisuuden mahdolliset haasteet.

Vammautuneet Kriisinhallintaveteraanit ry:n väistyvä puheenjohtaja Timo Heikkinen puolestaan nosti esiin psyykkisen tuen saamisen haasteita ja korosti, että nykyinen voimassa oleva vuoden aikaraja psyykkisen hoidon korvaamisessa on ongelmallinen. Lopuksi Heikkinen korosti sitä, kuinka liitto ja Valtiokonttori ovat onnistuneet luomaan pitkälti Jyri Tapperin ansiosta hedelmälliset ja keskustelevat välit.

Tilaisuus järjestettiin hybridinä, mikä mahdollisti osallistumisen myös etänä. Läsnä Valtiokonttorilla oli lähes parikymmentä yhteistyökumppania ja sidosryhmien jäsentä Puolustusvoimista, Vammautuneet Kriisinhallintaveteraanit ry:stä, Aliupseeriliitosta, Päällystöliitosta, Upseeriliitosta, Rauhanturvaajaliitosta, puolustusministeriöstä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Monet paikalla olleista kiittelivät mahdollisuudesta päästä pitkästä aikaa tapaamaan ihan kasvotusten.

Vammautuneet Kriisinhallintaveteraanit ry kiitti Jyri Tapperia yhteistyöstä yhdistyksen vaakunakilvellä.

Vammautuneet Kriisinhallintaveteraanit ry:n entinen puheenjohtaja Timo Heikkinen kiitti Jyri Tapperia yhteistyöstä yhdistyksen vaakunakilvellä. Kuvassa vasemmalla Jyri Tapperin seuraajana kesäkuussa aloittava Liisa Räsänen sekä Vammautuneet Kriisinhallintaveteraanit ry:n uusi puheenjohtaja Jukka Leminen.

◄ Kaikki uutiset