Hoppa innehåll

Ett nytt verktyg för utveckling av arbetsgemenskapens resiliens finns till ert förfogande

Resiliensen är kärnan i ett hållbart och ansvarsfullt arbetsliv. “Resiliens är källan till välbefinnande och livskraft. Då världen alltid erbjuder svårigheter är resiliens ett konstruktivt sätt att möta dem. I kärnan av all lycka och ett gott liv måste vi ha förmåga att möta svårigheter och klara av dem, men inte ensam”, beskriver Krisse Lipponen, som känner till och utvecklar resiliens.

Resiliens är förmågan att klara av pressade situationer och bevara funktionsförmågan i föränderliga förhållanden. Det handlar om flexibilitet, förmåga att anpassa och återhämta sig, att be om hjälp och att göra saker tillsammans. Resiliens förknippas ofta med individer, men den har också en väsentlig koppling till arbetsgemenskaper, samhället och internationella förbindelser.

Resiliens, förmågan att  navigera i en osäker, svagt förutsägbar och sammankopplad verksamhetsmiljö har blivit otroligt viktig för såväl individer, team som organisationer och även samhällen. Det handlar både om att klara av svårigheter, men framför allt om att läsa omvärlden och lära sig av situationer samt att ständigt förnya sig. Det är inte en medfödd förmåga, utan en förmåga som kan utvecklas.

Tillsammans med forskare och experter på resiliens har vi utvecklat ett verktygspaket som alla kan använda för att utveckla resiliensen. Det finns på webbplatsen Valtiolla.fi (på finska): valtiolla.fi/resilienssi

Vårt mål har varit att skapa förvaltningens ABC för det okontrollerbara: att erbjuda verktyg för att utveckla statsförvaltningens förmåga att leva i en skör, osäker, oförutsägbar, sammankopplad och okontrollerad värld – genom att förutse och lära sig. Materialpaketet öppnar upp resiliens på organisationsnivå ur olika synvinklar och erbjuder verktyg som ämbetsverken – i första hand deras ledning och utvecklare – kan ta i bruk direkt i sitt vardagliga arbete.

Vi berättar gärna mer om verktyget på Statens arbetslivstjänster och vi kan också hjälpa till när verktyget tas i bruk!

Bekanta dig med verktygspaket för utveckling av arbetsgemenskapens resiliens >

◄ Alla nyheter