Hoppa innehåll

Blogg – Keijo Kettunen: Nätfakturorna betalas i tid

Finska staten har redan länge krävt nätfakturor av sina leverantörer. Av olika orsaker har man dock tvingats ge undantagstillstånd för pappersfakturor. Detta känns inte som ett klokt och hållbart beslut.

Då digitaliseringen framskrider i samhället blir även ekonomiförvaltningens rapportering elektronisk. År 2025 då staten endast kommer att ta emot elektroniska verifikat kommer förvånansvärt snabbt. Nu är det dags att börja förbereda sig på förändringen.

Strukturella e-fakturor ger obestridda fördelar. Statsförvaltningen kan i huvudsak behandla de elektroniska fakturorna automatiskt vilket gör att skattemedlen kan använda för annat vettigare – det lönar sig inte att stöda manuell ekonomiförvaltning med medborgarnas pengar.

Även den som skickar en elektronisk faktura sparar pengar. Fördelarna med elektroniska fakturor kommer att öka i och med att den elektroniska rapporteringen ökar genom digitaliseringen. Företagarens arbete blir enklare. Företagaren kan använda den dyrbara tiden på önskat sätt, alltså för den egentliga kärnverksamheten.

Från företagarsidan har vi ofta hört röster att fakturorna betalas för sent och att detta gjort företagets rörelsekapital knappare. I värsta fall kan detta kräva dyra finansieringsarrangemang.

Staten betalar inga fakturor för sent, särskilt inte då fakturorna anlänt som nätfakturor. Även om postgången är sen, kommer nätfakturorna fram. Statens betalningsvillkor är 21 dagar. Som extrakrydda på betalningsarrangemangen kommer en eventuell leverantörsfinansiering: om fakturan har rätt innehåll och kan behandlas automatiskt inom statsförvaltningen kan leverantören få betalningen tidigare än ovan nämnda 21 dagar via leverantörsfinansieringen.

Leverantörsfinansieringen prissätts med statsrisken. Då blir företagarens finansieringskostnader garanterat mindre än de skulle vara för ett alternativ där företagaren ansöker om finansiering av rörelsekapitalet hos banken. Leverantörsfinansieringen står ännu i startgroparna, men nätfaktureringen fungerar och garanterar att leverantören får sin betalning inom överenskommen tid – inom 21 dygn från fakturans datering.

Nu hör jag ännu fakturaleverantörerna säga att de saknar verktyg för att göra nätfakturor. Det stämmer inte. Enbart staten erbjuder gratis möjligheter att skapa nätfakturor. Information om dessa finns på Statskontorets webbplats. Här är länken: https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/natfakturering/:. Det ingår även rådgivning så man behöver inte fundera ensam på sakerna.

Bästa statens samarbetspartner, företagare som fakturera staten – välj nätfaktura. Nätfakturan är ett snabbt och säkert sätt att fakturera staten.

Författare: Keijo Kettunen, betalningsrörelsechef, Statskontoret

◄ Alla nyheter