Tiina Heinilä
tiina.heinila@valtiokonttori.fi
0295 50 2229

Tiina Heinilä

Expert på internationell kommunikation, Finansiering