Kan jag lämna in en pappersansökan om e-tjänsten inte fungerar?

Det lönar sig inte att skicka in en pappersansökan om e-tjänsten är tillfälligt ur funktion, utan istället vänta tills tjänsten återställts. E-tjänsten är det enklaste sättet att ansöka om stöd och möjliggör även en snabb hantering av ansökningen. Stödansökan kan lämnas i pdf-format till exempel när alla parter med rätt att teckna firma är utlänningar och inte kan få en fullmakt till en finländsk instans. Pdf-ansökan beställs från Statskontoret på adressen: ansokningsblankett.kostnadsstod@statskontoret.fi.