Hur ansöker man om ersättning?

Ansökningstiden för ansökan om ersättning är 15.9.-7.12. Ersättning för ett evenemang kan sökas när evenemangets huvudarrangör har anmält till Statskontoret att evenemanget ställts in eller ordnats i mindre omfattning. Anmälan ska göras till Statskontoret per e-post på adressen: evenemangsgaranti@statskontoret.fi. Evenemangsarrangören ska i sin amälan ge en redogörelse för de förbud och begränsningar som varit gällande för evenemanget och vilka verkningar de haft. Evenemangsgarantin är ingen garanti för ersättning.

Företaget kan ansöka om ersättning ifall följande villkor uppfylls:

– Företaget är huvudarrangör eller i garantiansökningen angiven underleverantör för evenemanget som beviljats evenemangsgaranti.

– Evenemanget har ställts in eller ordnats i betydligt mindre omfattning enligt lag eller myndighetsbestämmelse och evenemangets huvudarrangör har anmält om det till Statskontoret.

– Företaget har kostnader för planeringen eller organiseringen av evenemanget som de inte fått ersättning för.

Samhörande innehåll