Hyppää sisältöön

Tapahtumatakuu

 • Tapahtumatakuun korvausten haku oli 15.9.-7.12.21.

  Tapahtuman pääjärjestäjän on hyvä tehdä  ilmoitus tapahtuman peruuntumisesta tai pienempänä järjestämisestä hyvissä ajoin, viimeistään 30.11., koska ilmoituksen rekisteröitymisessä sähköiseen asiointipalveluun menee noin 3-4 arkipäivää.

  Huomaathan, että tapahtuman ei lähtökohtaisesti katsota peruuntuneen tai järjestyneen pienempänä lain tai viranomaismääräyksen perusteella, jos koronapassin käyttö olisi mahdollistanut tapahtuman järjestämisen rajoituksetta

  Yritys voi hakea korvausta tapahtumatakuusta, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Yritys on pääjärjestäjä tai takuuhakemuksessa ennakkoon ilmoitettu alihankkija tapahtumassa, jolle on myönnetty tapahtumatakuu. Tarkista tapahtumat ja yritykset, jotka ovat tapahtumatakuun piirissä. Linkki raportteihin 

   

  2. Tapahtuma on peruuntunut tai järjestetty olennaisesti pienempänä lain tai    viranomaismääräyksen perusteella, ja tapahtuman pääjärjestäjä on ilmoittanut asiasta Valtiokonttorille. Linkki ilmoitusohjeeseen

   

  3. Yritykselle on aiheutunut tapahtuman suunnittelusta tai järjestämisestä kuluja, joista se ei ole saanut suoritusta.

  Huomaathan, että tapahtumatakuun perusteella korvauksia voidaan myöntää ainoastaan toteutuneista tapahtuman järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Esimerkiksi peruuntuneeseen tapahtumaan liittyviä tulonmenetyksiä ei siten korvata.

  Webinaari: Näin haet korvauksia tapahtumatakuusta

 • Korvattavat kulut

  Tapahtuman pääjärjestäjä ja alihankkijat voivat hakea korvausta tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvistä kuluista. Alihankkijat voivat hakea korvausta ainoastaan sellaisista kuluista, joista ne eivät ole saaneet suoritusta. Jos tapahtuma perutaan tai järjestetään pienempänä lain tai viranomaisen määräyksestä, tapahtumatakuu korvaa 85 prosenttia niistä toteutuneista kustannuksista, jotka on ilmoitettu takuupäätöksellä.

  Tapahtuman pääjärjestäjä ja takuun piiriin ilmoitetut alihankkijat hakevat kukin korvauksia itse. Yritys voi lähettää vain yhden hakemuksen yhtä tapahtumaa kohden.

  Jos tapahtuma on järjestetty pienempänä, pääjärjestäjän kuluista vähennetään tapahtuman tulot. Valtiokonttori on yhteydessä hakijaan tapahtuman tulojen ja tappiollisuuden selvittämiseksi.

  Lue lisää korvattavista kuluista.

 • Valmistaudu hakemiseen

  Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot hakemuksen täyttämistä varten.

  Tarvitset ainakin

  • yrityksen perustiedot ja vuoden 2019 liikevaihdon tiedot
  • tapahtuman perustiedot
  • tapahtuman kustannusarvion
  • tiedot tapahtuman alihankkijoista (Y-tunnus, nimi ja rooli tapahtumassa) ja alihankkijoiden kustannuksista

  Valtiokonttori saa osan tarvittavista tiedoista Verohallinnolta.

  Hakemuksella ei voi toimittaa liitteitä. Valtiokonttori saattaa kuitenkin pyytää yritystä toimittamaan liitteitä erikseen.

 • Miten jo myönnetyt tuet vaikuttavat?

  Tapahtumatakuun korvauksia voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Yrityksen saamat tuet tarkistetaan korvaushakuvaiheessa. Korvaushaku alkaa 15.9.

  Kunkin yrityksen korvauksesta vähennetään mahdolliset vakuutuskorvaukset, jotka korvaavat peruuntuneesta tapahtumasta aiheutuneita kuluja. Korvauksesta vähennetään myös Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) samaa tapahtumaa koskeva avustus.

  Tapahtumatakuu kuuluu Euroopan unionin puitetukiohjelmaan.  Ohjelman mukaisten valtiontukien enimmäismäärä on 1 800 000 € per yritys tai yrityskonserni, jos yritys kuuluu konserniin.

  Tapahtumatakuun korvauksen enimmäismäärä on 1 800 000 € per yritys (pääjärjestäjä tai alihankkija). Tapahtumatakuu ei ole de minimis -tuki.

  EU:n puitetukiohjelmaan kuuluvista tuista voit lukea tarkemmin kustannustuen palvelusivulta: Miten jo myönnetyt tuet vaikuttavat.

 • Tapahtumatakuun korvauksen maksamisen esteet

  Tapahtumatakuuta ei lain mukaan myönnetä seuraavissa tapauksissa:

  1. Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
  2. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.
  3. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
  4. Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja.
  5. Yrityksen päätoimiala on alkutuotanto, kalatalous tai vesiviljely.
  6. Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
  7. Pieni tai mikroyritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019), ja se on tuen myöntöhetkellä yrityssaneerauksessa tai sille on myönnetty pelastamis- tai rakenneuudistustukea.
  8. Keskisuuri tai suuri yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019).

  Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä EU:n asetuksessa:

  Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos

  a. se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu),

  b. se on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu),

  c. yritys on yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena,

  d. yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena,

  e. muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0.

  Sellaisiin pk-yrityksiin, jotka ovat 31.12.2019 olleet alle 3-vuotiaita, sovelletaan vain c-kohtaa.

   

 • Yleistä tietoa tapahtumatakuusta (haku päättyi 31.8.21)

  HUOM! Tapahtumatakuun haku päättyi 31.8.21.

  Yleistä tietoa tapahtumatakuusta

  Tapahtumatakuu on ennakollinen maksusitoumus, joka myönnetään tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Huomaathan, että takuuta ei voida myöntää jo ennen takuun hakemista alkaneille tai peruutetuille tapahtumille. Takuuta voi hakea tapahtumille, jotka järjestetään 7.12.21 mennessä. Jos tapahtuma perutaan tai sen laajuutta rajoitetaan lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksetaan toteutuneista kustannuksista.

  Tapahtumatakuuta haetaan kahdessa osassa. Tapahtumalle haetaan ensin ennakollinen maksusitoumus eli tapahtumatakuu, joka myönnetään tapahtumajärjestäjälle. Toisessa vaiheessa tapahtuman järjestämisen toteutuneista kuluista voi hakea korvausta, jos tapahtuma peruuntuu tai toteutuu olennaisesti pienempänä.

  Tapahtumatakuu koskee vähintään 200 hengen tapahtumaa, joka järjestetään 1.6.–7.12.2021 välisenä aikana. Takuuta voi hakea vakiintunut, ammattimainen tapahtumajärjestäjä. Tapahtumajärjestäjällä tulee olla Y-tunnus, pysyvä organisaatio ja vuoden 2019 arvonlisäverollinen liikevaihto yli 150 000 euroa.

  Tapahtumatakuu koskee vakiintuneita tapahtumajärjestäjiä ja tapahtumia jotka ovat yleisölle avoimia. Tapahtumien toteutuksessa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hyväksymiä periaatteita vastuullisten tapahtumien järjestämiseksi koronatilanteessa. Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä (minedu.fi)

  Tarkistathan alueesi voimassa olevat yleisörajoitukset Aluehallintoviraston sivuilta Usein kysyttyä koronaviruksesta – Tietoa – Uutishuone – Aluehallintovirasto.

  Tapahtumatakuu koskee vakiintuneita, ammattimaisia tapahtumien järjestäjiä, ja näiden järjestämiä vähintään 200 hengen tapahtumia. Tapahtumajärjestäjän katsominen ammattimaiseksi edellyttää muun muassa, että sillä on palveluksessaan palkattua henkilöstöä tapahtuman järjestämistä varten.

  Vakiintuneita tapahtumia ovat esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, joita ei järjestä ympärivuotisen tapahtumatoiminnan osana.

  Ammattimaista toimintaa ei ole esimerkiksi harrastustoimintana tai yhdistyksen varainhankintana järjestettävä pienimuotoinen tapahtumatoiminta. Tapahtumatakuu ei koske ympärivuotista tapahtumatoimintaa, kuten ympärivuotista esitys-, konsertti ja teatteritoimintaa tai sarjamuotoisia urheilutapahtumia.

  Tapahtumatakuu perustuu tapahtuman kustannuksiin

  Tapahtumajärjestäjän on hakemuksessaan ilmoitettava muun muassa tapahtuman suunniteltu kustannusarvio, tapahtumaan liittyvät alihankkijat ja niiden osuus kustannuksista ja selvitys aiemmasta, vakiintuneesta ja ammattimaisesta toiminnastaan tapahtuma-alalla. Korvauksen voi saada vain ennakkoon ilmoitetuista ja toteutuneista kustannuksista.

  Jos tapahtuma perutaan kokonaan lain tai viranomaisen määräyksestä, tapahtumatakuusta korvataan takuun saajalle kustannustukena ennakkoon ilmoitetuista toteutuneista kustannuksista 85 prosenttia.

  Jos tapahtuma joudutaan järjestämään huomattavasti pienempänä lain tai viranomaisen määräyksestä ja osallistujia on enintään 85 prosenttia suunnitellusta ja tapahtuma on näin ollen tappiollinen, korvataan tapahtumajärjestäjälle ja alihankkijoille määrä, joka lasketaan vähentämällä toteutuneista kustannuksista toteutuneiden tulojen määrä ja tämä erotus kerrotaan luvulla 0,85.

   

   

   

 • Tarkista nämä tiedot ennen hakemuksen täyttämistä

  • Tarkista alueellasi voimassa olevat yleisörajoitukset. Usein kysyttyä koronaviruksesta – Tietoa – Uutishuone – Aluehallintovirasto
  • Tapahtumatakuun haku edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus. Katso lisätietoja:  Katso lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä >
  • Tapahtumatakuun korvaus voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi >
  • Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin/yhdistysrekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai muu Suomi.fi-valtuutuksen saanut henkilö. Tarkista että valtuutesi edustaa yritystäsi näkyy Suomi.fi -valtuutusrekisterissä. Mikäli ei, tarkista että nimenkirjoitusoikeudelliset ovat oikein PRH:n rekisterissä. Tapahtumatakuun korvausta haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Suomi.fi-valtuudet >
 • Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi -valtuudet

  Yrityksen tai yhteisön puolesta voi asioida ilman erikseen annettua valtuutta henkilö, jolle on merkitty kaupparekisterissä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai yhdistysrekisterissä jokin edustamiseen oikeuttava rooli ja kyseinen rooli on määritelty palvelussa asiointiin oikeuttavaksi. Tapahtumatakuun hakemiseen oikeuttavia rooleja Kaupparekisterissä ovat:

  • Toimitusjohtaja (TJ)
  • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
  • Elinkeinoharjoittaja (ELI)
  • Isännöitsijä (IS)
  • Päävastuullinen isännöitsijä (PIS)
  • Prokuristi

  Yhdistysrekisteriin merkittyjä, yhdistyksen puolesta asiointiin oikeuttavia rooleja ovat:

  • puheenjohtaja (Katso myös: Yhdistysten ja säätöiden hakemukset)
  • Muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin

  Valtuuden myöntäminen yrityksen edustajalle

  Yritys, yhdistys tai yhteisö voi valtuuttaa yrityksen, yhteisön tai henkilön asioimaan sen puolesta.

  Tapahtumatakuuhakemusta varten tarvitaan valtuus ”Yritysrahoituksen hakeminen”.

  Yritystä tai yhdistystä yksin edustamaan oikeutettu voi antaa valtuutuksen sähköisesti ja se tulee voimaan välittömästi. Lisätietoja >

  Valtuuden myöntäminen hakemuksella

  Sellaisten yritysten, jotka eivät voi käyttää sähköistä valtuutusta, tulee hakea valtuutus virkamiesvaltuutuksella.

  Yrityksen kannattaa huomioida, että hakemuksella valtuuttamisen käsittelyaika voi olla pitkä. Ruuhkaisina aikoina käsittelyaika voi olla 2-3 viikkoa. Puutteellisen hakemuksen käsittely kestää pidempään, joten huolehdi siis siitä, että hakemuksella on kaikki tarvittavat liitteet ja hakemus on allekirjoitettu.

  Esimerkkejä tilanteista, joissa sähköisen valtuutuksen käyttäminen ei ole mahdollista, ja yrityksen on käytettävä hakemuksella valtuutusta:

  • Yritys tai yhdistys, jolla ei ole yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
  • Yhteisö, jolla ei ole rekisteriin merkittyjä edustajia (esim. säätiöt)
  • Nimenkirjoitusoikeudellinen ei voi tunnistautua valtuutus-palveluun

  Lisätietoa > 

  Digi- ja väestötietoviraston Organisaatioiden asiakaspalvelu auttaa yrityksiä Suomi.fi-valtuuksien käytössä.
  organisaatiopalvelut@dvv.fi
  Soita: 0295 53 5115 maanantai-perjantai 10.00–15.00
  Lisätietoja >

 • Yhdistysten ja säätiöiden hakemukset

  Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen puheenjohtaja voi täyttää takuuhakemuksen sähköisessä asioinnissa yhdistyksen puolesta. Hakemuksen lisäksi yhdistyksen on lähetettävä lisätietoilmoituksella todisteet, joista ilmenee että puheenjohtajalla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yksin tai valtuutus nimenkirjoitusoikeudellisilta hakemuksen lähettämiseen (yhdistysrekisteriote/säännöt/pöytäkirjanote/valtakirja).

  Säätiöiden tapauksessa hakemus kannattaa lähettää paperihakemuksena, mikäli valtuutus ei ole jo valmiiksi kunnossa.

  Tarvittaessa voit tilata tulostettavan hakemuksen pdf-muodossa osoitteesta paperihakemus.tapahtumatakuu@valtiokonttori.fi Hakemuslomake saapuu paluuviestinä.

 • Mitä tietoja tapahtumatakuun hakemista varten on toimitettava?

  Tarvitset ainakin

  • yrityksen perustiedot ja vuoden 2019 liikevaihdon tiedot
  • tapahtuman perustiedot
  • tapahtuman kustannusarvion
  • tiedot tapahtuman alihankkijoista (Y-tunnus, nimi ja rooli tapahtumassa) ja alihankkijoiden kustannuksista

  Valtiokonttori saa osan tarvittavista tiedoista Verohallinnolta.

  Hakemuksella ei voi toimittaa liitteitä. Valtiokonttori saattaa kuitenkin pyytää yritystä toimittamaan liitteitä erikseen.

 • Oikaisuvaatimuksen tekeminen

  Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua Valtiokonttorilta. Oikaisuvaatimuksen käsittely Valtiokonttorissa on maksutonta.

  Ennen oikaisuvaatimuksen tekoa

  • Lue tapahtumatakuupäätös huolellisesti läpi ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä. Tarkista kaikki päätöksen perusteena käytetyt tiedot sekä päätöksen mahdolliset hylkäyssyyt.
  • Oikaisuvaatimuksessa kannattaa ottaa kantaa kaikkiin mahdollisiin hylkäyssyihin, jotta oikaisuvaatimus voisi menestyä.
  • Jos sinulla on yleistä palautetta tai kysymyksiä saamastasi päätöksestä, voit olla yhteydessä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0295 550 2270.
  • Ole yhteydessä esimerkiksi tilitoimistoon kaikkien tarvittavien asiakirjojen hankkimiseksi.

  Miten oikaisuvaatimus tehdään?

  • Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa >
  • Kirjauduttua sisään sähköiseen asiointipalveluun näet automaattisesti kaikki aikaisemmin lähettämäsi hakemukset. Valitse se asia, jonka päätökseen haet oikaisua.
  • Oikaisuvaatimuksen voi myös toimittaa Valtiokonttoriin henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, tai sähköpostina.
  • Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

  Mitä tietoja oikaisuvaatimuksessa pitää olla?

  • Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava millaista oikaisua päätökseen vaaditaan.
  • Kerro myös, millä perusteilla oikaisua vaaditaan.
  • Oikaisuvaatimukseen tulee myös liittää asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksessa vedotaan
  • Jos oikaisuvaatimus tehdään muuten kuin Valtiokonttorin sähköistä asiointipalvelua käyttäen, ilmoita vaatimuksessa hakemusnumero, johon liittyvään päätökseen haet oikaisua. Hakemusnumero löytyy päätöksen yläkulmasta.
  • Mikäli avustajana ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, ja hakemusta ei tehdä Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa, tulee oikaisuvaatimukseen liittää myös asiamiehen valtakirja

  Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

  • Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Valtiokonttorille klo 16:15 mennessä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, kun sait päätöksen tiedoksi.
  • Jos päätös on toimitettu sähköisesti, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
  • Jos päätös toimitettiin kirjepostilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä
   postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
  • Vain määräajassa saapuneet oikaisuvaatimukset tutkitaan

  Oikaisuvaatimuksen käsittely

  • Valtiokonttori käsittelee oikaisuvaatimukset saapumisjärjestyksessä, ja arvioitu käsittelyaika on noin 3- 4 kuukautta.
  • Oikaisuvaatimukset käsitellään yksilöllisesti, minkä vuoksi käsittelyn kestoaika vaihtelee.
  • Voit täydentää oikaisuvaatimusta toimittamalla jo lähettämääsi oikaisuvaatimukseen lisätietoja sähköisessä asiointipalvelussa. Olennaisten liitteiden/tositteiden toimittaminen viivytyksettä sujuvoittaa asiasi käsittelyä.
  • Oikaisuvaatimuksen käsittelijä pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tarkkailethan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista ajoittain myös roskapostikansio.
  • Huomioithan, että kaikkien tarvittavien lisätietojen toimittaminen viivytyksettä edistää asiasi käsittelyä.

  Valitus hallinto-oikeuteen

  • Jos Valtiokonttorin oikaisuvaatimukseen antama päätös on mielestäsi lainvastainen, voit hakea siihen muutosta valittamalla päätöksestä hallinto-oikeuteen.
  • Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen vasta sen jälkeen, kun oikaisuvaatimus on käsitelty Valtiokonttorissa.