Tapahtumaa koskevat rajoitukset

Tapahtumien järjestämiseen voivat vaikuttaa monet eri viranomaisrajoitukset. Osa niistä estää tapahtuman järjestämisen kokonaan tai rajoittaa selvästi tapahtuman osallistujamäärään. Osa rajoituksista puolestaan vaikuttaa välillisesti tapahtuman järjestämiseen ja järjestämislaajuuteen.

Valtiokonttori ei anna erikseen päätöstä eikä ota etukäteen kantaa yksittäisiin peruutusilmoituksiin tai rajoituksiin. Tarvittaessa tapahtumajärjestäjän antamaan peruutusilmoitukseen pyydetään lisätietoja ennen korvauspäätöksen antamista. Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin todeta seuraavaa:

Korvausoikeuden syntyminen on suhteellisen selvä silloin, kun takuun saaneen tapahtuman peruuntumisen taustalla on viranomaisrajoitus, joka selvästi rajoittaa tapahtuman osallistujamäärää ja käytännössä estää sen järjestämisen suunnitellulla tavalla. Tällaiseen kokoontumisrajoitukseen vetoavan tapahtumanjärjestäjän voidaan katsoa lähtökohtaisesti olevan oikeutettu tapahtumatakuun perusteella maksettavaan korvaukseen. Korvausoikeus koskee myös niitä alihankkijoita, jotka tapahtumajärjestäjä on takuuhakemuksellaan Valtiokonttorille etukäteen ilmoittanut.

Tapahtumajärjestäjä voi vedota ilmoituksessaan myös sellaiseen lakiin tai viranomaisen rajoitukseen, joka ei suoranaisesti estä tapahtuman järjestämistä, mutta jolla on välillisesti merkittäviä vaikutuksia tapahtuman järjestämiseen suunnitellussa laajuudessa. Tällöin järjestäjän on esitettävä Valtiokonttorille selvitys siitä, millä tavalla kyseinen rajoitus on johtanut siihen, että takuun saaneeseen tapahtumaan olisi voinut osallistua enintään 85% suunnitellusta kävijämäärästä.

 

Aiheeseen liittyvät sisällöt