Hyppää sisältöön

Sulkemiskorvaus mikro- ja pienyrityksille

Sulkemiskorvauksen haku päättyi 31.1.2022.

 • Korvauksen hakuaika on päättynyt. 

  Sulkemiskorvauksen toinen kierros alkaa 23.3. Sen tiedot ja hakuohjeet löytyvät omalta verkkosivulta >

  Katso webinaari: Näin haet sulkemiskorvausta >

  Sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat on suljettu tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja.

  Sulkemiskorvaus mikro- ja pienyrityksille koskee yrityksiä tai konserneja, joissa on enintään 49 työntekijää. Korvauksen haku päättyi 31.1.2022.

  Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat on suljettu tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja.

  Keskisuurten ja suurten, vähintään 50 työntekijää työllistävien yritysten sulkemiskorvauksesta voit lukea lisää palvelusivultamme:

  Suurten yritysten sulkemiskorvaus

  Ajantasaista tietoa voimassaolevista sulkutoimenpiteistä löydät valtioneuvoston verkkosivuilta >

 • Mistä on kyse?

  Sulkemiskorvaus on tuki yrityksille, jotka ovat joutuneet sulkemaan toimitilansa kokonaan lain määräyksestä tai viranomaisen päätöksen vuoksi. Tukeen oikeutettuja yrityksiä ovat ravitsemisliikkeet sekä esimerkiksi kuntosalit, uimahallit ja sisäleikkipuistot. Sulkemiskorvaus on tarkoitettu mikroyrityksille tai pienyrityksille, jotka työllistävät alle 50 työntekijää. Suurille yrityksille on suunnitteilla oma tukensa, jonka aikataulu ja yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin.

  Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea, mikäli tuen ehdot täyttyvät

 • Kenelle sulkemiskorvaus on tarkoitettu?

  Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on jouduttu sulkemaan tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain perusteella. Ruoan noutomyynti on kuitenkin sallittua. Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee.

  Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi tartuntatautilain pykälän 58 g nojalla.

 • Milloin tukea voi hakea?

  Sulkemiskorvauksen hakuaika alkaa keskiviikkona 12.5.2021. Korvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

 • Miten sulkemiskorvausta haetaan?

  Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen voi myös tallentaa luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä myöhemmin.

 • Mitkä ovat ehdot korvauksen saamiseksi?

  Voit hakea sulkemiskorvausta, jos

  • yrityksen toimitilat on suljettu kokonaan valtioneuvoston asetuksella, tai aluehallintoviraston päätöksellä tartuntatautilain pykälän 58 g perusteella
  • yrityksellä on Y-tunnus
  • yritys on mikro- tai pienyritys, jossa on alle 50 työntekijää

  Yhtiömuodolla ei ole merkitystä korvauksen saamiselle.

  Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa

 • Sulkemiskorvauksen myöntämisen esteet

  Omaehtoinen sulkeminen ei riitä sulkemiskorvauksen perusteeksi. Samoin jos yrityksen asiakasmäärää on rajoitettu, mutta sen toimitiloja ei ole suljettu kokonaan, yritys ei voi saada sulkemiskorvausta.

 • Kuinka paljon korvausta voi saada?

  Sulkemiskorvauksen määrä perustuu siihen, kuinka suuret yrityksen kulut ovat olleet helmikuussa 2021 ja kuinka suuri osa liiketoiminnasta on ollut suljettuna.

  Esimerkiksi ravintoloille myönnettävän korvauksen laskennassa otetaan huomioon vain suljetun liiketoiminnan, eli ravintolasalin, myynti. Sen sijaan ulosmyynnin (take away) osuutta ei korvata. Sulkemiskorvauksen laskukaavaa havainnollistavia esimerkkejä löydät tästä artikkelista.

  Korvaus maksetaan yritykselle siltä ajalta, jonka se on ollut suljettuna. Yritykselle korvataan palkkakuluista 100 prosenttia ja muista joustamattomista kuluista 70 prosenttia.

  Joustamattomia kuluja tarkastellaan sulkemiskorvauksen osalta samoin kuin kustannustuessa. Lue lisää kustannustuen palvelusivulta.

  Sulkemiskorvaus ei korvaa liiketoiminnan menetyksiä.

 • Miten jo myönnetyt tuet vaikuttavat?

  Sulkemiskorvausta voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. EU:n säätämä yrityskohtainen maksimikorvaus eli 1,8 miljoonaa euroa ei kuitenkaan saa ylittyä. Tukien enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty kyseisen puitetukiohjelman nojalla

  EU:n puitetukiohjelmaan kuuluvista tuista voit lukea tarkemmin kustannustuen palvelusivulta.

 • Muista laittaa välilehden otsikoksi Sulkemiskaudet