Hyppää sisältöön

Yritysten kustannustuki (neljäs hakukierros)

Kustannustuen viides kierros avautuu joulukuussa.

 • Kustannustuen neljännen kierroksen hakuaika päättyi 30.9. klo 16.15.  Tukikausi oli 1.3.-31.5.2021.

  Eduskunta on hyväksynyt lain kustannustuen viidennestä kierroksesta. Sen hakuaika alkaa Valtiokonttorissa joulukuussa 2021. Tiedotamme tällä sivulla uuden tuen ehdoista ja hakuohjeista hakuajan lähestyessä.

  Oikaisuvaatimusten käsittelyaika on tällä hetkellä noin 5–6 kuukautta.

  Jos tarvitsemme lisätietoja käsittelyä varten, asiakaspalvelijamme ottavat teihin yhteyttä. Käsittelemme kaikki hakemukset ja oikaisuvaatimukset saapumisjärjestyksessä, eikä käsittelyä valitettavasti ole mahdollista nopeuttaa ottamalla yhteyttä Valtiokonttoriin. Valtiokonttorin verkkosivuilla ilmoitettu käsittelyaika on hakemusten keskimääräinen käsittelyaika. Hakemukset käsitellään yksilöllisesti, minkä vuoksi käsittelyprosessit voivat vaihdella.

  Tiedoksi: Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelu (https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi) ei toimi Internet Explorer -selaimella. Asiointipalvelua kannattaa käyttää jollakin muulla selaimella (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

  Webinaari: Näin haet kustannustukea  >

  Päättyneen kolmannen hakukierroksen kierroksen tiedot:

  tuen 3. kierroksen verkkosivut >

 • Mistä on kyse?

  Kustannustuen neljännen kierroksen hakuaika alkaa 17.8. ja tukea voi hakea maalis-toukokuulta 2021.

  Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli.

 • Kenelle tuki on tarkoitettu?

  Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.3. -31.5.2021) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID19-pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen järjestämällä yrityksille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen COVID-19 -pandemian aiheuttaman kriisin pitkityttyä ja tartunta-aaltojen palattua.

  Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Kustannustukea myönnetään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan.

  Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. Näin tukea voivat saada myös pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät.

  Yritys voi hakea kustannustukea, jos sillä on Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa, ja että sen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden.

 • Milloin tukea voi hakea?

  Kustannustuen neljäs hakukierros on avoinna 17.8.2021 klo 9.00—30.9.2021 klo 16.15 välisen ajan.

 • Miten tukea haetaan?

  Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen voi myös tallentaa luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. 

  Voit antaa hakemuslomakkeella kaikki tuen myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Lisäksi Valtiokonttori saa tietoja tuen myöntämiseksi automaattisesti muilta viranomaisilta, kuten Verohallinnolta ja tulorekisteristä. 

  Saat onnistuneesti kirjautuneesta hakemuksesta tapausnumeron ja ilmoituksen sähköpostiinne. Sinun ei tarvitse olla yhteydessä Valtiokonttoriin ennen hakemusta tai hakemuksen jälkeen. Valtiokonttori pyytää tarvittaessa lisätietoja. 

  Kyselyt eivät nopeuta hakemuksen käsittelyä. Arvioitu käsittelyaika päivitetään Valtiokonttorin verkkosivuille. 

 • Mihin liikevaihtoa verrataan, mikä on vertailukausi?

  Vertailukausilla tarkoitetaan niitä ajanjaksoja, joita vertailemalla määritellään yrityksen liikevaihdon alenema normaalikauden ja pandemiakauden välillä. Kustannustuen myöntämisen edellytyksenä on yli 30 % liikevaihdon pudotus.

  Normaalikausi ja pandemiakausi määräytyvät yrityksen ALV-ilmoituskauden ja perustamisajankohdan mukaan seuraavasti.

  Alv kuukausi-ilmoittaja:

  Yritys perustettu ennen 1.1.2019
  Normaalikausi:  1.3. – 31.5.2019
  Pandemiakausi: 1.3. – 31.5.2021

  Yritys perustettu ​1.1.2019 ja  jälkeen:
  Yritys, joka on perustettu 1.1.2019 tai sen jälkeen ja jolla ei siten ole ollut liikevaihtoa, jonka perusteella voitaisiin määritellä liikevaihdon muutos normaali- ja pandemiakausien välillä, voi saada kustannustukea toimialan mediaaniliikevaihdon muutoksen perusteella.

  Alv neljännesvuosi-ilmoittaja:​

  Yritys perustettu ennen 1.1.2019
  Normaalikausi:  1.1. – 31.3.2019
  Pandemiakausi: 1.1 – 31.3.2021

  Yritys perustettu ​1.1.2019 ja jälkeen:
  Yritys, joka on perustettu 1.1.2019 tai sen jälkeen ja jolla ei siten ole ollut liikevaihtoa, jonka perusteella voitaisiin määritellä liikevaihdon muutos normaali- ja pandemiakausien välillä, voi saada kustannustukea toimialan mediaaniliikevaihdon muutoksen perusteella.

  Alv vuosi-ilmoittaja:

  Yritys perustettu ennen 1.1.2019
  Normaalikausi:  1.1. – 31.12.2019
  Pandemiakausi: 1.1 – 31.12.2020

  Yritys perustettu ​1.1.2019 ja jälkeen:
  Yritys, joka on perustettu 1.1.2019 tai sen jälkeen ja jolla ei siten ole ollut liikevaihtoa, jonka perusteella voitaisiin määritellä liikevaihdon muutos normaali- ja pandemiakausien välillä, voi saada kustannustukea toimialan mediaaniliikevaihdon muutoksen perusteella.

  Yritys, joka ei tee ALV-ilmoituksia:

  Normaalikausi: 1.3.2019-31.5.2019
  Pandemiakausi: 1.3.2021-31.5.2021

 • Voiko uusi yritys hakea tukea?

  Valtioneuvoston asetuksessa säädetyillä toimialoilla toimiville 1.1.2019 tai sen jälkeen perustetuille yrityksille voidaan myöntää tukea toimialan keskimääräisen liikevaihdon muutoksen perusteella.

  Harkinnanvaraisen tuen myöntäminen ei kuitenkaan ole mahdollista uusille yrityksille, koska yrityksen liikevaihdon muutosta ei voida osoittaa.

 • Joustamattomat kulut

  Kustannustuen ja sulkemiskorvauksen määräytymiseen vaikuttavat yrityksen hakemuksella ilmoittamat tukikauden muut kulut.

  Muihin kuluihin lasketaan yrityksen hakemuksessaan ilmoittamat joustamattomat kulut ja kustannukset liiketoiminnassa tukikaudella.

  Joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan sellaisia kuluja, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla. Yrityksen on siis huolehdittava näistä kuluista, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan, eikä joustamattomia kuluja ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja.

  Kuluja voivat olla myös lopullisiksi osoittautuneet yrityksen suorittamat ennakkomaksut. Kuluihin ei lueta esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja, uusia investointeja ja sellaisia palkkakuluja, joita on mahdollista supistaa.

  Esimerkkejä joustamattomista kuluista:

  • Tilavuokrat ja hoitovastikkeet
  • Varastovuokrat
  • Sähkö, vesi ja kaasu
  • Jätehuolto
  • Vartiointi, aulapalvelu ja turvallisuusjärjestelmät
  • Isännöinti, kiinteistönhuolto ja siivous
  • Kiinteistöverot
  • Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot
  • Laite-, esine- ja ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut)
  • Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut
  • Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut
  • Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus
  • Konsernin hallinnointipalkkio
  • Lupa- ja muut viranomaismaksut
  • Jäsenmaksut
  • Puhelinliittymät
  • Tietoliikenne
  • Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut
  • Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun käyttöomaisuuden lainakorot

  Myös välttämättömiä vuokratyövoiman kuluja voidaan korvata. Näitä ovat esimerkiksi sellaiset kulut, jotka vastaavat oman henkilökunnan suorittamia toimia, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan tai liiketoimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Tämä koskee myös liiketoiminnassa käytettävän omaisuuden välttämättömästä ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia.

  Lakisääteiset ja muut välttämättömät vakuutukset voivat olla esim. kiinteistöön tai liiketoiminnassa käytettyihin ajoneuvoihin liittyviä vakuutuksia. Ne on eriteltävä hakemuksen lisätiedoissa summineen. Eläke- ja sairausvakuutusten maksut huomioidaan hakemuksella palkkakulujen ja YEL-vakuutusten osiossa. Niitä ei siis pidä ilmoittaa hakemuksen kulutaulukossa.

  Myös sellaisia kuluja, jotka jossain määrin joustavat, voidaan korvata. Tällöin korvaus voidaan suorittaa ainoastaan siitä määrästä, joka ei ole toiminnan alentuneen volyymin johdosta joustanut.

  Kulujen tulee olla lopullisia ja kohdistua tukikauteen 1.3.2021 -31.5.2021. Myöhemmin tukikauden jälkeen esimerkiksi alennuksena hakijan hyväksi luettavia kuluja ei voida korvata. Yrityksellä on velvollisuus toimittaa tiedot todellisista tukikauden toteutuneista kuluista myös jälkikäteen, jotta tukimäärä voidaan oikaista todellisuutta vastaavaksi.

 • Palkkakulut

  Palkkakuluihin lasketaan tulorekisteristä Valtiokonttorin poimimat tiedot yrityksen maksamista suorista palkoista. Lisäksi palkkakuluiksi hyväksytään jatkossa työnantajan sivukulut prosenttimääräisenä osuutena palkkakuluista. Työnantajan sivukuluja ovat esimerkiksi loma-ajan ja sairausajan palkka ja lomaraha sekä sosiaaliturvan ja työterveyshuollon kustannukset.

  Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten osalta palkkakuluiksi hyväksytään yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistettu työtulo. Lisäksi hyväksytään YEL-vakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu yrityksen ilmoituksen mukaan.

  Osakeyhtiömuotoisten yrittäjien palkat ja palkan sivukulut voidaan hyväksyä vain tulorekisterin tietojen mukaan. Erilliset YEL-maksut eivät siis käy kustannuksiksi hakemuksen perusteella.

 • Kustannustuen myöntämisen esteet

  Lain mukaan tukea ei myönnetä seuraavissa tilanteissa:

  1. Yrityksellä on alle 2000 euroa kustannuksia tukikaudelta.
  2. Yrityksen pandemiakauden liikevaihto ei ole pudonnut yli 30 % normaalikauden liikevaihtoon nähden.
  3. Yritys on luotto- tai rahoituslaitos tai sen päätoimiala on alkutuotanto, kalatalous tai vesiviljely. Kustannustukilakia ei sovelleta näihin toimialoihin.
  4. Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
  5. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.
  6. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
  7. Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja
  8.  Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
  9. Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019). Poikkeus: Tämä ei kuitenkaan koske pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, jotka ovat olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020. Niille voidaan myöntää tukea myös siinä tapauksessa, ettei yritys ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä eikä sille ole myönnetty pelastamistukea eikä rakenneuudistustukea.

   

  Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä EU:n asetuksessa:

  Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos

  a. se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu),

  b. se on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu),

  c. yritys on yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena,

  d. yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena,

  e. muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0.

  Sellaisiin pk-yrityksiin, jotka ovat 31.12.2019 olleet alle 3-vuotiaita, sovelletaan vain c-kohtaa.

 • Kuinka paljon tukea voi saada?

  Lain mukaan kustannustuen maksettava määrä on 2 000 – 1 000 000 euroa.

  Mikäli yrityksen tukikauden  (1.3. -31.5.2021) muiden kulujen ja palkkakulujen yhteenlaskettu määrä on vähintään 2000 euroa, voidaan tukea myöntää, vaikka tukisumma laskennallisesti jäisikin alle 2000 euron.
  Myönnetystä kustannustuesta vähennetään samoihin kustannuksiin kohdistuvat vakuutuskorvaukset sekä Valtiokonttorin myöntämä sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu.

  Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa.

  Laskukaava

  Kustannustuen määrä tukikaudelta lasketaan laissa säädetyllä laskukaavalla. Yrityksen pandemiakauden liikevaihtoa verrataan yrityksen normaalikauden liikevaihtoon. Laskelman osoittamasta liikevaihdon alenemasta vähennetään ensin yrityksen omavastuuosuutena 0,3, mikä vastaa liikevaihdon laskua 30 prosentilla. Saadulla luvulla kerrotaan yrityksen ilmoittamat tukikauden joustamattomat kulut sekä tukikauden palkkakulut. Kustannustukea myönnettäessä tukikauden muita kuluja ja palkkakuluja otetaan yhteensä huomioon enintään kolme kertaa yrityksen normaalikauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa.

  Laskelman osoittamasta määrästä vähennetään yrityksen saamat COVID19-pandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset ja Valtiokonttorin myöntämä sulkemiskorvaus.

  Muut tuet

  Jo myönnetyt tuet huomioidaan kustannustuen määrässä siten, että samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 1,8 miljoonaan euroa. Lue lisää muista tuista kohdasta ”Miten jo myönnetyt tuet vaikuttavat?”.

 • Miten jo myönnetyt tuet vaikuttavat?

  Kustannustukea sekä sulkemiskorvausta voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Myönnetystä kustannustuesta vähennetään samoihin kustannuksiin kohdistuvat vakuutuskorvaukset sekä Valtiokonttorin myöntämä sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu.

  Kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen puitetukiohjelman nojalla. Kaikkia kyseisen puitetukiohjelmaan nojalla myönnettyjä tukia koskee 1,8 miljoonan euron yrityskohtainen enimmäismäärä, joka ei saa tukia myönnettäessä ylittyä. 1,8 miljoonan euron enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty kyseisen puitetukiohjelman nojalla.

  EU:n puitetukiohjelmaan kuuluvat seuraavat tuet:

  • Kustannustuki (Valtiokonttori)
  • Sulkemiskorvaus (Valtiokonttori)
  • Tapahtumatakuu (Valtiokonttori)
  • Avustus koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille sekä avustus urheilun ylimmän divisioonatason keskeytyneille kilpasarjoille ja sarjoja organisoiville lajiliitoille (Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM)
  • Ravitsemisalan uudelleentyöllistämisen tuki (KEHA-keskus)
  • Valtionavustus journalistisen sisällön edistämiseen (Traficom)
  • Tilapäinen TKI-laina liiketoiminnan häiriötilanteessa (Business Finland)
  • Ahvenanmaan maakuntahallituksen tilapäisesti laajennettu maksuvalmiustuki (tillfälligt utökat likviditetsstöd)
  • ELY-keskusten myöntämä kehittämisavustus (vain jos tuki on poikkeuksellisesti myönnetty puitetukiohjelman mukaisena eikä de minimis -tukena)

  Myös kunnilla on ollut mahdollisuus hyödyntää EU:n tilapäisiä valtiontukipuitteita yrityksille myöntämissään tuissa. Yrityksen tulee ilmoittaa kustannustukea koskevassa hakemuksessaan Valtiokonttorille kaikki yritykselle puitetukiohjelman nojalla myönnetyt tuet.

 • Tarkista nämä tiedot ennen hakemuksen täyttämistä

  • Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnusKatso lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä >
  • Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi >
  • Myös kustannustuen kolmannella hakukierroksella yrityksen liikevaihdon alenema todetaan verohallinnolle annettujen alv-myyntitietojen perusteella. Huolehdithan alv-myyntitietojen ilmoittamisesta verohallinnolle ajallaan.
  • Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin/yhdistysrekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai muu Suomi.fi-valtuutuksen saanut henkilö. Tarkista että valtuutesi edustaa yritystäsi näkyy Suomi.fi -valtuutusrekisterissä. Mikäli ei, tarkista että nimenkirjoitusoikeudelliset ovat oikein PRH:n rekisterissä. Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Suomi.fi-valtuudet >
 • Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi-valtuudet

  Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi -valtuudet

  Yrityksen tai yhteisön puolesta voi asioida ilman erikseen annettua valtuutta henkilö, jolle on merkitty kaupparekisterissä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai yhdistysrekisterissä jokin edustamiseen oikeuttava rooli ja kyseinen rooli on määritelty palvelussa asiointiin oikeuttavaksi. Kustannustuen hakemiseen oikeuttavia rooleja Kaupparekisterissä ovat:

  • Toimitusjohtaja (TJ)
  • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
  • Elinkeinoharjoittaja (ELI)
  • Isännöitsijä (IS)
  • Päävastuullinen isännöitsijä (PIS)
  • Prokuristi

  Yhdistysrekisteriin merkittyjä, yhdistyksen puolesta asiointiin oikeuttavia rooleja ovat:

  • puheenjohtaja (Katso myös: Yhdistysten ja säätöiden hakemukset)
  • Muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin

  Valtuuden myöntäminen yrityksen edustajalle

  Yritys, yhdistys tai yhteisö voi valtuuttaa yrityksen, yhteisön tai henkilön asioimaan sen puolesta.

  Kustannustukihakemusta varten tarvitaan valtuus ”Yritysrahoituksen hakeminen”.

  Yritystä tai yhdistystä yksin edustamaan oikeutettu voi antaa valtuutuksen sähköisesti ja se tulee voimaan välittömästi. Lisätietoja >

  Valtuuden myöntäminen hakemuksella

  Sellaisten yritysten, jotka eivät voi käyttää sähköistä valtuutusta, tulee hakea valtuutus virkamiesvaltuutuksella.

  Yrityksen kannattaa huomioida, että hakemuksella valtuuttamisen käsittelyaika voi olla pitkä. Ruuhkaisina aikoina käsittelyaika voi olla 2-3 viikkoa. Puutteellisen hakemuksen käsittely kestää pidempään, joten huolehdi siis siitä, että hakemuksella on kaikki tarvittavat liitteet ja hakemus on allekirjoitettu.

  Esimerkkejä tilanteista, joissa sähköisen valtuutuksen käyttäminen ei ole mahdollista, ja yrityksen on käytettävä hakemuksella valtuutusta:

  • Yritys tai yhdistys, jolla ei ole yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
  • Yhteisö, jolla ei ole rekisteriin merkittyjä edustajia (esim. säätiöt)
  • Nimenkirjoitusoikeudellinen ei voi tunnistautua valtuutus-palveluun

  Lisätietoa > 

  Digi- ja väestötietoviraston Organisaatioiden asiakaspalvelu auttaa yrityksiä Suomi.fi-valtuuksien käytössä.
  organisaatiopalvelut@dvv.fi
  Soita: 0295 53 5115 maanantai-perjantai 10.00–15.00
  Lisätietoja >

 • Yhdistysten ja säätiöiden hakemukset

  Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen puheenjohtaja voi täyttää tukihakemuksen sähköisessä asioinnissa yhdistyksen puolesta. Hakemuksen lisäksi yhdistyksen on lähetettävä lisätietoilmoituksella todisteet, joista ilmenee että puheenjohtajalla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yksin tai valtuutus nimenkirjoitusoikeudellisilta hakemuksen lähettämiseen (yhdistysrekisteriote/säännöt/pöytäkirjanote/valtakirja).

  Säätiöiden tapauksessa hakemus kannattaa lähettää paperihakemuksena, mikäli valtuutus ei ole jo valmiiksi kunnossa.

  Tarvittaessa voit tilata tulostettavan hakemuksen pdf-muodossa osoitteesta paperihakemus.kustannustuki(at)valtiokonttori.fi. Hakemuslomake saapuu paluuviestinä.

 • Mitä tietoja tuen hakemista varten on toimitettava?

  Hakemukselle tulee täyttää yrityksen perustiedot, pandemia- ja normaalikauden liikevaihtotiedot, mikäli niitä ei ole saatavissa suoraan Verohallinnolta yrityksen alv-ilmoitusten perusteella, toiminimiyrittäjän YEL-vuosityötulon, YEL-maksun ja sairausvakuutusmaksun tiedot, tukikauden (16.–30.9.2021) joustamattomien kulujen tiedot (kulun tyyppi ja määrä, esim. vuokra), koronapandemiaan liittyvien sulkemiskorvauksen ja vakuutuskorvausten  tiedot, jos ne korvaavat tukikauden vahinkoja ja EU:n puitetukiohjelman mukaisten tukien tiedot.

  Valtiokonttori saa osan tarvittavista tiedoista Verohallinnolta, tulorekisteristä, Tilastokeskukselta sekä muilta valtiontukia myöntäneiltä viranomaisilta.

  Valtiokonttori pyrkii tekemään hakemisesta mahdollisimman vaivatonta. Hakemusta on testattu asiakasraadin kanssa ja se on saanut kiittävää palautetta.

 • Video-ohje

 • Oikaisuvaatimuksen tekeminen

  Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua Valtiokonttorilta. Oikaisuvaatimuksen käsittely Valtiokonttorissa on maksutonta.

  Ennen oikaisuvaatimuksen tekoa

  • Lue kustannustukipäätös huolellisesti läpi ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä. Tarkista kaikki päätöksen perusteena käytetyt tiedot sekä päätöksen mahdolliset hylkäyssyyt.
  • Huomioithan, että yrityksen tulee täyttää kaikki kustannustuen myöntämisen yleiset edellytykset, jotta kustannustukea voidaan myöntää
  • Oikaisuvaatimuksessa kannattaa ottaa kantaa kaikkiin mahdollisiin hylkäyssyihin, jotta oikaisuvaatimus voisi menestyä.
  • Jos sinulla on yleistä palautetta tai kysymyksiä saamastasi päätöksestä, voit olla yhteydessä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0295 50 3510.
  • Ole yhteydessä esimerkiksi tilitoimistoon kaikkien tarvittavien asiakirjojen hankkimiseksi.

  Miten oikaisuvaatimus tehdään?

  • Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa >
  • Kirjauduttua sisään sähköiseen asiointipalveluun näet automaattisesti kaikki aikaisemmin lähettämäsi kustannustukihakemukset. Valitse se kustannustukiasia, jonka päätökseen haet oikaisua.
  • Oikaisuvaatimuksen voi myös toimittaa Valtiokonttoriin henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, tai sähköpostina.
  • Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

  Mitä tietoja oikaisuvaatimuksessa pitää olla?

  • Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava millaista oikaisua päätökseen vaaditaan.
  • Kerro myös, millä perusteilla oikaisua vaaditaan.
  • Oikaisuvaatimukseen tulee myös liittää asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksessa vedotaan
  • Jos oikaisuvaatimus tehdään muuten kuin Valtiokonttorin sähköistä asiointipalvelua käyttäen, ilmoita vaatimuksessa hakemusnumero, johon liittyvään päätökseen haet oikaisua. Hakemusnumero löytyy kustannustukipäätöksen yläkulmasta.
  • Mikäli avustajana ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, ja hakemusta ei tehdä Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa, tulee oikaisuvaatimukseen liittää myös asiamiehen valtakirja

  Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

  • Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Valtiokonttorille klo 16:15 mennessä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, kun sait päätöksen tiedoksi.
  • Jos päätös on toimitettu sähköisesti, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
  • Jos päätös toimitettiin kirjepostilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä
   postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
  • Vain määräajassa saapuneet oikaisuvaatimukset tutkitaan

  Oikaisuvaatimuksen käsittely

  • Valtiokonttori käsittelee oikaisuvaatimukset saapumisjärjestyksessä, ja arvioitu käsittelyaika on noin 5-6 kuukautta.
  • Oikaisuvaatimukset käsitellään yksilöllisesti, minkä vuoksi käsittelyn kestoaika vaihtelee.
  • Voit täydentää oikaisuvaatimusta toimittamalla jo lähettämääsi oikaisuvaatimukseen lisätietoja sähköisessä asiointipalvelussa. Olennaisten liitteiden/tositteiden toimittaminen viivytyksettä sujuvoittaa asiasi käsittelyä.
  • Oikaisuvaatimuksen käsittelijä pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tarkkailethan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista ajoittain myös roskapostikansio.
  • Huomioithan, että kaikkien tarvittavien lisätietojen toimittaminen viivytyksettä edistää asiasi käsittelyä.

  Valitus hallinto-oikeuteen

  • Jos Valtiokonttorin oikaisuvaatimukseen antama päätös on mielestäsi lainvastainen, voit hakea siihen muutosta valittamalla päätöksestä hallinto-oikeuteen.
  • Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen vasta sen jälkeen, kun oikaisuvaatimus on käsitelty Valtiokonttorissa.
 • Laskuri tuen määrän arviointiin

  Ennen laskurin käyttöä, tutustuthan huolellisesti verkkosivuillamme oleviin kustannustuen myöntämisen ehtoihin.

  Huomioithan, että laskuri on vain suuntaa antava, sillä laskurissa ei ole mukana kaikkia laissa mainittuja ehtoja eikä laskurin ilmoittama summa ole virallinen päätös kustannustuesta, vaan tukea pitää hakea erikseen sähköisessä asiointikanavassa.

  Vertailukauden aputaulukko kustannustukilaskuria varten

  Vertailukausilla tarkoitetaan niitä ajanjaksoja, joita vertailemalla määritellään yrityksen liikevaihdon alenema normaalikauden ja pandemiakauden välillä. (Kustannustuen myöntämisen edellytyksenä on yli 30% liikevaihdon pudotus). Normaalikausi ja pandemiakausi määräytyvät yrityksen ALV-ilmoituskauden ja perustamisajankohdan mukaan. Kun valitset aputaulukosta oman yrityksesi ilmoituskauden ja perustamisajankohdan, ne näytetään laskurissa kyseisten kenttien ohessa.

  HUOM. Tukikausi, jolta kustannustukea haetaan, on sama kaikille hakijoille (1.3.2021-31.5.2021).

  Tuen maksimimäärä on 1 000 000 € yritystä kohti. Pienin maksettava tuki on 2000 €.